1. Biblioteka Uniwersytecka KUL rekomenduje wszystkim swoim Czytelnikom korzystanie z dostępnych baz danych, Biblioteki Cyfrowej oraz usług reprograficznych w trybie on-line.
2. Prawo do korzystania z Czytelni Biblioteki Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu mają tylko Pracownicy naukowo-dydaktyczni KUL oraz Doktoranci i Studenci KUL.
3. Wszystkich Czytelników obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa na terenie Czytelni. Zaleca się zachowanie 2 m dystansu.
4. Czytelnik musi mieć ważne konto biblioteczne z aktualnymi danymi teleadresowymi.
5. Ze względu na konieczną redukcję miejsc (o połowę) Czytelnicy są proszeni o wcześniejszą rezerwację miejsca w Czytelni Biblioteki Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu: tel.: +48 81 445 4559, mail: agata.chalinowska@kul.pl, podając czas rozpoczęcia i orientacyjny czas zakończenia pracy.
6. Czytelnik otrzymuje wiadomość potwierdzającą przyjęcie rezerwacji.
7. Przed wejściem do Czytelni należy zdezynfekować ręce.
8. Czytelnik zajmuje miejsce numerowane, wskazane przez bibliotekarza.
9. Czytelnik nie może zmieniać przydzielonego miejsca.
10. Przed rozpoczęciem pracy na terminalu Czytelnik jest zobowiązany do ponownej dezynfekcji rąk lub używania własnych rękawiczek. Komputery oraz inne urządzenia dotykowe są niedostępne.
11. Po skorzystaniu z księgozbioru podręcznego należy odłożyć woluminy na wózek w celu poddania ich kwarantannie.
12. Czytelnik zgłasza bibliotekarzowi zakończenie pracy i zwolnienie miejsca w Czytelni.
13. Czytelnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.00; w godzinach 11.00–11.15 oraz 13.00–13.15 Czytelnia jest zamknięta (przerwa na wietrzenie i dezynfekcję).
14. Wprowadza się zakaz spożywania posiłków (w tym napojów) w Czytelni.
15. Biblioteka Uniwersytecka KUL zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Czytelnika, którego stan zdrowia jest widocznie zły. Wówczas zostaną wdrożone procedury przewidziane przez GIS.1. Biblioteka Uniwersytecka KUL rekomenduje wszystkim swoim Czytelnikom korzystanie z dostępnych baz danych, Biblioteki Cyfrowej oraz usług reprograficznych w trybie on-line.
2. Prawo do korzystania z Czytelni Biblioteki Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu mają tylko Pracownicy naukowo-dydaktyczni KUL oraz Doktoranci i Studenci KUL.
3. Wszystkich Czytelników obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa na terenie Czytelni. Zaleca się zachowanie 2 m dystansu.
4. Czytelnik musi mieć ważne konto biblioteczne z aktualnymi danymi teleadresowymi.
5. Ze względu na konieczną redukcję miejsc (o połowę) Czytelnicy są proszeni o wcześniejszą rezerwację miejsca w Czytelni Biblioteki Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu: tel.: +48 81 445 4559, mail: agata.chalinowska@kul.pl, podając czas rozpoczęcia i orientacyjny czas zakończenia pracy.
6. Czytelnik otrzymuje wiadomość potwierdzającą przyjęcie rezerwacji.
7. Przed wejściem do Czytelni należy zdezynfekować ręce.
8. Czytelnik zajmuje miejsce numerowane, wskazane przez bibliotekarza.
9. Czytelnik nie może zmieniać przydzielonego miejsca.
10. Przed rozpoczęciem pracy na terminalu Czytelnik jest zobowiązany do ponownej dezynfekcji rąk lub używania własnych rękawiczek. Komputery oraz inne urządzenia dotykowe są niedostępne.
11. Po skorzystaniu z księgozbioru podręcznego należy odłożyć woluminy na wózek w celu poddania ich kwarantannie.
12. Czytelnik zgłasza bibliotekarzowi zakończenie pracy i zwolnienie miejsca w Czytelni.
13. Czytelnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.00; w godzinach 11.00–11.15 oraz 13.00–13.15 Czytelnia jest zamknięta (przerwa na wietrzenie i dezynfekcję).
14. Wprowadza się zakaz spożywania posiłków (w tym napojów) w Czytelni.
15. Biblioteka Uniwersytecka KUL zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Czytelnika, którego stan zdrowia jest widocznie zły. Wówczas zostaną wdrożone procedury przewidziane przez GIS.

Autor: Agata Chalinowska
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2020, godz. 10:17 - Agata Chalinowska