Oddział Gromadzenia Zbiorów
Sekcja Wydawnictw Zagranicznych i Dubletów

p. 104 (I piętro) tel. 81 445 31 34

p. 212 (II piętro) - Kierownik  tel. 81 445 31 33

p. 203 (II piętro) tel. 81 445-31-17

 


Logo_Sekcji_Wyd_Zagr_2.PNG

Sekcja Wydawnictw Zagranicznych podzielona jest na cztery referaty:

  • angielski
  • germański
  • romański
  • słowiański

 

Zakres działania:

 

1. Pozyskiwanie do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej publikacji obcojęzycznych wydanych za granicą poprzez:

 

- wymianę publikacji z licznymi ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie. Do największych z nich należą: Library of Congress w Waszyngtonie, Indiana University w Bloomington, Catholic University of America w Waszyngtonie, Bayerische Akademie der Wissenschaften w Monachium, Herder Institut w Marburgu, Bibliothèque nationale de France w Paryżu, Bibliotheca Apostolica Vaticana, Vserossijskaja Gosudarstvennaja Biblioteka Inostrannoj Literatury w Moskwie, Rossijskaja Gosudarstvennaja Biblioteka w Moskwie, Rossijskaja Nacionalnaja Biblioteka w Sankt Petersburgu,

 

- dary otrzymywane od instytucji i osób prywatnych,

- zakupy publikacji prowadzone głównie w oparciu o dezyderaty pracowników naukowych Uniwersytetu.

 

2. Cykliczna prezentacja najnowszych i najciekawszych publikacji w gablocie w holu Biblioteki oraz na stronie internetowej (w wyborze).DUBLETY

 

Magazyn Dubletów BU KUL na Kampusie Konstantynów tel. 81 445 46 59

ul. Konstantynów 1 (w każdy czwartek)


 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2019, godz. 10:11 - Artur Podsiadły