Biblioteka Instytutu Psychologii

Al. Racławickie 14 /C-101

                      tel. 81 445 33 85 (pokój opracowań), 81 445 33 84

Kontakt z pracownikiem:
e-mail: anna.domanska@kul.pl


Aktualności

Szanowni Państwo,

Pomimo zmian w trybie nauczania biblioteka funkcjonuje bez zmian.

Wyjątek stanowią dwie soboty: 6 i 13 listopada, wówczas czytelnia będzie zamknięta

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00

soboty w godz. 9.00-18.00

Tel. 81 445 33 84 lub 81 445 33 85

 

 

Wypożyczalnia Międzywydziałowa jest czynna w godz. 9.00- 18.00

Tel. 81 445 33 86

 

 

Przed pierwszym logowaniem do nowego katalogu lub do baz danych należy zmienić hasło czytelnika w swoim profilu na e-KUL.

Instrukcja zmiany hasła

 

Kolejne logowanie może odbywać się na dwa sposoby:

 • przez konto na e-KUL – zakładka Biblioteka (w Narzędziach)
 • bezpośrednio na stronie katalogu – katalog.kul.pl lub wejście poprzez stronę Biblioteki Uniwersyteckiej

 

Osoby, które nie są związane z KUL i mają już konto założone w BU KUL, by zalogować się po raz pierwszy, otrzymują na e-mail link do zresetowania hasła. Kolejne zmiany hasła będą możliwe po zalogowaniu do Primo VE.

 

Wszelkie  pytania proszę kierować na telefon wypożyczalni lub adres: wypkjp2@kul.pl

lub mój adres: anna.domanska@kul.pl

 


      Procedury funkcjonowania Czytelni Biblioteki w warunkach reżimu sanitarnego, związanego z zapobieganiem COVID 19.

 1. Biblioteka rekomenduje wszystkim swoim Czytelnikom korzystanie z dostępnych baz danych, Biblioteki Cyfrowej oraz usług reprograficznych w trybie on-line.

 2. Prawo do korzystania z Czytelni mają tylko Pracownicy naukowo-dydaktyczni KUL oraz Doktoranci i Studenci KUL.

 3. Wszystkich Czytelników obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa na terenie Czytelni. Zaleca się zachowanie 2 m dystansu.

 4. Czytelnik musi mieć ważne konto biblioteczne z aktualnymi danymi teleadresowymi.

 5. Ze względu na konieczną redukcję miejsc (o połowę) Czytelnicy są proszeni o wcześniejszą rezerwację miejsca w Czytelni: tel.: 81 445 33 84, podając czas rozpoczęcia i orientacyjny czas zakończenia pracy.
 6. Czytelnik otrzymuje wiadomość potwierdzającą przyjęcie rezerwacji.
 7. Przed wejściem do Czytelni należy zdezynfekować ręce.
 8. Czytelnik zajmuje miejsce numerowane, wskazane przez bibliotekarza.
 9. Czytelnik nie może zmieniać przydzielonego miejsca.
 10. Przed rozpoczęciem pracy na terminalu Czytelnik jest zobowiązany do ponownej dezynfekcji rąk lub używania własnych rękawiczek. Komputery oraz inne urządzenia dotykowe są niedostępne.
 11. Po skorzystaniu z księgozbioru podręcznego należy odłożyć woluminy na wózek w celu poddania ich kwarantannie.
 12. Czytelnik zgłasza bibliotekarzowi zakończenie pracy i zwolnienie miejsca w Czytelni.
 13. Czytelnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–14.00; w godzinach 11.00–11.15 oraz 13.00–13.15 Czytelnia jest zamknięta (przerwa na wietrzenie i dezynfekcję).
 14. Wprowadza się zakaz spożywania posiłków (w tym napojów) w Czytelni.
 15. Biblioteka Uniwersytecka KUL zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Czytelnika, którego stan zdrowia jest widocznie zły. Wówczas zostaną wdrożone procedury przewidziane przez GIS.

 

 

 

 

   
 
   
 
 

NOWA USŁUGA - CZAT ON-LINE Z BIBLIOTEKARZEM40x40

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikiem Biblioteki Uniwersyteckiej KUL ul. Chopina
w godz. 800-1600 od poniedziałku do piątku

 

 

 

Link bezpośredni do bazy PsycTherapy

 

EBSCO eBook Subscription Psychology Collection zawiera ponad 500 książek elektronicznych z zakresu psychologii, wybranych przez zespół bibliotekarzy dziedzinowych EBSCO. Kolekcja zawiera akademickie oraz branżowe wydawnictwa z zakresu tematów takich jak psychoanaliza, psychoterapia, doradztwo, psychologia społeczna oraz wielu innych. Tytuły zawarte w kolekcji dostępne są w modelu nielimitowanego dostępu.

 

Na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej jest link bezpośredni do bazy EBSCO eBook Subscription Psychology Collection

 

 

http://www.bu.kul.pl/dostepy-testowe,art_65266.html#apa

 

 

 

 

 

       Od 1 października 2019 roku funkcjonuje skonsolidowana

Czytelnia Bibliotek Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (WNS i WP,PKiA)

W czytelniach w wolnym dostępie zgromadzono podstawowe opracowania oraz nowości wydawnicze z poszczególnych dziedzin dostępne dotychczas w:

Bibliotece Instytutu Psychologii,

Bibliotece Instytutu Pedagogiki,

Instytutu Ekonomii i Zarządzania,

Bibliotece Instytutu Socjologii,

Bibliotece Nauk Politycznych i Komunikacji Społecznej,

Bibliotece Instytutu Prawa i Instytutu Prawa Kanonicznego,

a także w Bibliotece Wydziału Teologii (wraz z Czytelnią Zbiorów Teologii Pastoralnej).

Pozostałe zbiory magazynowe tych bibliotek specjalistycznych udostępniane są za pośrednictwem Wypożyczalni. W Wypożyczalni zorganizowano też miejsce wymiany książek (bookcrossing).

Do Państwa dyspozycji pozostają również boksy do pracy indywidualnej oraz pokój pracy wspólnej, rezerwacji których można dokonać w Wypożyczalni osobiście lub telefonicznie (pod numerem 81 445 33 86 lub drogą elektroniczną – twyrzycki@kul.pl).

Ze względu na wprowadzenie wypożyczania elektronicznego

obowiązkowe jest posiadanie konta BU KUL i jego coroczna aktualizacja na podstawie ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej

 

 

Pracownik: mgr Anna Domańska, kustosz

Serdecznie zapraszam

 

sala C-101, od poniedziałku do piątku - 9.00-18.00

w soboty - 9.00-15.00

   oraz Wypożyczalnia sala C-103, od poniedziałku do piątku 9.00-18.00

oraz w soboty 9.00-15.00

a także  Czytelnia Biblioteki Wydziału Teologii (sala C-102, godziny otwarcia 9.00-18.00 od poniedziałku do piątku),

POLSKOJĘZYCZNE ZBIORY PSYCHOLOGII ZNAJDUJĄCE SIĘ W NOWEJ CZYTELNI

OZNACZONE SĄ  RZYMSKIMI CYFRAMI ORAZ SYGNATURAMI OD 19 500 W GÓRĘ I

WYPOŻYCZANE SĄ NA 3 DNI.

NATOMIAST ZBIORY OBCOJĘZYCZNE ORAZ TE Z SYGNATURAMI PONIŻEJ 19 500 NALEŻY WYPOŻYCZAĆ POPRZEZ WYPOŻYCZALNIĘ (C-103)

 

 

 

   
     
     
                                    

* Uruchamiamy usługę "książka na telefon"!


Wypożyczalnia Bibl. Głównej oraz Wypożyczalnia Międzywydziałowa KJP II są w dalszym ciągu dla Państwa dostępne.

Aby wypożyczyć książkę(i) należy złożyć zamówienie poprzez maila: wypkjp2@kul.pl lub telefon: 81-445-33-86 i czekać na info zwrotne dotyczące realizacji zamówienia.


Zgłaszając się po zamówione książki należy przed budynkiem Biblioteki zadzwonić na numer telefonu odpowiedniej wypożyczalni i zaczekać na dostarczenie książek przez pracownika. Nie przyjmujemy zwrotów, a w sprawach bieżących dotyczących kont zachęcamy do kontaktu w alternatywnej formie (e-mail, telefon, czat).

Kontakt:
Wypożyczalnia Miejscowa, Chopina 27- tel. 81 445 31 25, wypmiejsc@kul.pl

Wypożyczalnia Międzywydziałowa, Kampus Główny KUL, wypkjp2@kul.pl

Czat online z bibliotekarzem biblioteki na Chopina- https://buchat.kul.pl/index.php/chat

     *     Od 9 listopada, zgodnie z Rozporządzeniem, czytelnie i wypożyczalnie są zamknięte, funkcjonuje tylko jw. "Książka na telefon"

* Uruchamiamy usługę "książka na telefon"!


Wypożyczalnia Bibl. Głównej oraz Wypożyczalnia Międzywydziałowa KJP II są w dalszym ciągu dla Państwa dostępne.

Aby wypożyczyć książkę(i) należy złożyć zamówienie poprzez maila: wypkjp2@kul.pl lub telefon: 81-445-33-86 i czekać na info zwrotne dotyczące realizacji zamówienia.


Zgłaszając się po zamówione książki należy przed budynkiem Biblioteki zadzwonić na numer telefonu odpowiedniej wypożyczalni i zaczekać na dostarczenie książek przez pracownika. Nie przyjmujemy zwrotów, a w sprawach bieżących dotyczących kont zachęcamy do kontaktu w alternatywnej formie (e-mail, telefon, czat).

Kontakt:
Wypożyczalnia Miejscowa, Chopina 27- tel. 81 445 31 25, wypmiejsc@kul.pl

Wypożyczalnia Międzywydziałowa, Kampus Główny KUL, wypkjp2@kul.pl

Czat online z bibliotekarzem biblioteki na Chopina- https://buchat.kul.pl/index.php/chat

     *     Od 9 listopada, zgodnie z Rozporządzeniem, czytelnie i wypożyczalnie są zamknięte, funkcjonuje tylko jw. "Książka na telefon"

* Uruchamiamy usługę "książka na telefon"!


Wypożyczalnia Bibl. Głównej oraz Wypożyczalnia Międzywydziałowa KJP II są w dalszym ciągu dla Państwa dostępne.

Aby wypożyczyć książkę(i) należy złożyć zamówienie poprzez maila: wypkjp2@kul.pl lub telefon: 81-445-33-86 i czekać na info zwrotne dotyczące realizacji zamówienia.


Zgłaszając się po zamówione książki należy przed budynkiem Biblioteki zadzwonić na numer telefonu odpowiedniej wypożyczalni i zaczekać na dostarczenie książek przez pracownika. Nie przyjmujemy zwrotów, a w sprawach bieżących dotyczących kont zachęcamy do kontaktu w alternatywnej formie (e-mail, telefon, czat).

Kontakt:
Wypożyczalnia Miejscowa, Chopina 27- tel. 81 445 31 25, wypmiejsc@kul.pl

Wypożyczalnia Międzywydziałowa, Kampus Główny KUL, wypkjp2@kul.pl

Czat online z bibliotekarzem biblioteki na Chopina- https://buchat.kul.pl/index.php/chat

     *     Od 9 listopada, zgodnie z Rozporządzeniem, czytelnie i wypożyczalnie są zamknięte, funkcjonuje tylko jw. "Książka na telefon"

* Uruchamiamy usługę "książka na telefon"!


Wypożyczalnia Bibl. Głównej oraz Wypożyczalnia Międzywydziałowa KJP II są w dalszym ciągu dla Państwa dostępne.

Aby wypożyczyć książkę(i) należy złożyć zamówienie poprzez maila: wypkjp2@kul.pl lub telefon: 81-445-33-86 i czekać na info zwrotne dotyczące realizacji zamówienia.


Zgłaszając się po zamówione książki należy przed budynkiem Biblioteki zadzwonić na numer telefonu odpowiedniej wypożyczalni i zaczekać na dostarczenie książek przez pracownika. Nie przyjmujemy zwrotów, a w sprawach bieżących dotyczących kont zachęcamy do kontaktu w alternatywnej formie (e-mail, telefon, czat).

Kontakt:
Wypożyczalnia Miejscowa, Chopina 27- tel. 81 445 31 25, wypmiejsc@kul.pl

Wypożyczalnia Międzywydziałowa, Kampus Główny KUL, wypkjp2@kul.pl

Czat online z bibliotekarzem biblioteki na Chopina-

Procedura zamawiania książek:

 • zamówienia prosimy składać drogą mailową na adres: wypkjp2@kul.pl lub anna.domanska@kul.pl

 • prosimy o podanie autora, tytułu i sygnatury zamawianej pozycji oraz numeru albumu (lub karty bibliotecznej) Czytelnika;

 • każdy Zamawiający dostanie informację drogą mailową o terminie odbioru zamówienia;

Zwrot książek:

 • czytelnicy zwracają książki  do wypożyczalni samodzielnie za pomocą czytnika kodów kreskowych;

 • zwrócone książki należy odkładać do przeznaczonego do tego celu pojemnika;

 • prosimy o zachowanie obowiązujących procedur sanitarnych.

Obowiązkowe jest stosowanie osłony nosa i ust w budynku KUL.

 

https://buchat.kul.pl/index.php/chat

     *     Od 9 listopada, zgodnie z Rozporządzeniem, czytelnie i wypożyczalnie są zamknięte, funkcjonuje tylko jw. "Książka na telefon"

           

Autor: Wiesław Talik
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2021, godz. 08:36 - Anna Domańska