Ptaki - literatura (1)

Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny
literatura o awifaunie ze zbiorów BU KUL - 1
literatura o awifaunie ze zbiorów BU KUL - 2

 

W Polsce występuje ponad 400 gatunków ptaków, wśród nich ptaki lęgowe oraz te, które pojawiają się u nas bardziej lub mniej regularnie poza okresem lęgowym. Ptaki lęgowe należą do gatunków wędrownych. Okres lęgów odbywają na terenie Polski, zaś po wyprowadzeniu młodych udają się na zimowiska albo do krajów południowo-zachodniej Europy, albo poza Morze Śródziemne w głąb Afryki. Ptaki lęgowe stanowią blisko połowę wśród występujących u nas ptaków.

 

 Ewa Turyn: Nasze ptaki

Ewa Turyn: Nasze ptaki. Ilustracje: Tomasz Terlecki.
Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawa 1991, ISBN: 83-10-09201-6

 

 Michael Lochmann: Obserwujemy ptaki

Michael Lochmann: Obserwujemy ptaki.
Delta W-Z, Warszawa 2005,
ISBN: 83-7175-507-4
  Detlef Singer: Atlas ptaków Europy

Detlef Singer:
Atlas ptaków Europy.
Delta W-Z, Warszawa 2005,
ISBN: 83-7175-517-1
  Bezzel Einhard: Podglądanie ptaków

Bezzel Einhard:
Podglądanie ptaków
Delta W-Z, Warszawa 2004,
ISBN: 83-7175-491-4

 

 Jan Sokołowski: Ptaki ziem polskich

Jan Sokołowski:
Ptaki ziem polskich, tom 2.
PWN, Warszawa 1972  Wesley E. Lanyon: Biologia ptaków

Wesley E. Lanyon:
Biologia ptaków.
PWN, Seria Omega,
Współczesna Biblioteka Naukowa,
Warszawa 1968
  Jan Sokołowski: Ptaki ziem polskich

Jan Sokołowski:
Ptaki ziem polskich, tom 1.
PWN, Warszawa 1972 

 Publikacje ornitologiczne

Paweł Mielczarek:
Polskie nazewnictwo ptaków świata. Notatki ornitologiczne. Kwartalnik Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, tom 40, z. specjalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe,
Poznań 1999,
ISSN: 0550-0842
  Publikacje ornitologiczne

Zbigniew Bocheński, Teresa Tomek, Alicja Lasota-Moskalewska,
Zygmunt Bocheński (red.): Ptaki
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2000
ISBN: 83-01-13243-4  Publikacje ornitologiczne

Stefan Kłosiewicz:
Ptaki święte, przeklęte i inne.
Prószyński i S-ka SA,
Warszawa 1998
ISBN: 83-7180-979-4

 

 Publikacje ornitologiczne

C. Cronau: Bażant łowny,
jego pokrewne gatunki i krzyżowania. Historya i budowla bażantów oraz zakładanie bażantarni. Nakładem redakcji "Łowcy Polskiego",
Warszawa 1903


  Janusz Strutyński: Polskie nazwy ptaków krajowych

Janusz Strutyński:
Polskie nazwy ptaków krajowych.
Zakład Narodowy
im. Ossolińskich,
Prace Komisji Językoznawstwa
nr 33 Wyd. PAN, 1972,
Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk
  Publikacje ornitologiczne

Kaźmierz hr. Wodzicki:
Zapiski ornitologiczne.
IX. Orły polskie.
Nakładem Księgarni
Gubrynowicza i Schmidta,
Lwów 1886 

 Publikacje ornitologiczne

Historia naturalna w obrazach. Ptaki. Wydawnictwo Kultura Życia Codziennego WATRA,
Warszawa 1991
ISBN: 83-225-0408-X
  Publikacje ornitologiczne

Czasopismo przyrodnicze 'Kulon'
Towarzystwa Badań i Ochrony
Przyrody i Zarządu Kozienickiego
Parku Krajobrazowego
(do nr 8 Tow. Przyr. 'Bocian')
  Publikacje ornitologiczne

Karel Stastný:
Ptaki śpiewające.
Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", Warszawa 1993

 

 Publikacje ornitologiczne

Filippo Capponi: Ornitologia Latina. Instituto di Filologia Classica e Medievale,
Universitá di Genova
Facoltá di  Lettere, 1979


  Publikacje ornitologiczne

Atlas ohotnič'ih i promyslovyh ptic i zverej SSSR, tom piervyj: Pticy. Pod redakciej professora
A. Â. Tutarianova
i professora L. A. Portenko.
Izdatiel'stvo Akademii Nauk SSSR, Moskva 1952
  Publikacje ornitologiczne

Jan Sokołowski
(tekst i fotografie):
Ptaki ziem polskich.
Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1958 (1972)

 

 Leksykon zwierząt. Ptaki

Leksykon zwierząt. Ptaki
(strusie, pingwiny, nury, perkozy, rurkonose, wiosłonogie, brodzące,
blaszkodziobe, ptaki drapieżne)
Świat Książki, Warszawa 2003
ISBN: 83-7227-891-1  Publikacje ornitologiczne

Jan Bednorz, Stanisław Kuźniak,
Michał Kupczyk, Aleksander Winiecki: Ptaki Wielkopolski.
Monografia faunistyczna.
Zakład Biologii i Ekologii Ptaków
Uniw. im. A. Mickiewicza
w Poznaniu.
Bogucki Wydawnictwo Naukowe s.c., Poznań 2000
ISBN: 83-88163-26-4
  Leksykon zwierząt. Ptaki

Leksykon zwierząt. Ptaki
(papugowe, sowy, lelkowe,
jerzykowe, kolibry, kraskowe,
dzięciołowe, wróblowe)
Świat Książki, Warszawa 2003
ISBN: 83-7311-622-2 

 Publikacje ornitologiczne

Zdzisław Wdowińsk (tekst i foto):
Wśród puszcz i jezior.
Sport i Turystyka,
Warszawa 1956


  Ptaki Europy

Zygmunt Czarnecki, Kazimierz A. Dobrowolski, Bolesław Jabłoński, Eugeniusz Nowak: Ptaki Europy.
Elipsa, Warszawa 1990,
ISBN: 83-85152-01-6
  Publikacje ornitologiczne

Historia naturalna. Ssaki. Ptaki.
Muza SA, Warszawa 1993
ISBN: 83-7079-100-X 

 Publikacje ornitologiczne

Janusz Domaniewski:
Ornitologia  łowiecka
(ptaki łowne Europy).
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 
Warszawa 1951
  Roman Wojtusiak: Wędrówki ptaków

Roman Wojtusiak: Wędrówki ptaków. Wiedza Powszechna,
Wydawnictwo
Popularno-Naukowe.
Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1948
  Publikacje ornitologiczne

Gabriel Brzęk:
Złoty wiek ornitologii polskiej.
Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wrocław-Warszawa 1959

 

    Publikacje ornitologiczne

Mateusz Cygański:
Myslistwo ptasze.
Dzieło z XVI wieku
teraz na nowo
przedrukowane.
Warszawa 1842
   

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2008, godz. 05:46 - Jan Wasilewski