Ptaki - literatura (2)

Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny
literatura o awifaunie ze zbiorów BU KUL - 1
literatura o awifaunie ze zbiorów BU KUL - 2

 

W Polsce występuje ponad 400 gatunków ptaków, wśród nich ptaki lęgowe oraz te, które pojawiają się u nas bardziej lub mniej regularnie poza okresem lęgowym. Ptaki lęgowe należą do gatunków wędrownych. Okres lęgów odbywają na terenie Polski, zaś po wyprowadzeniu młodych udają się na zimowiska albo do krajów południowo-zachodniej Europy, albo poza Morze Śródziemne w głąb Afryki. Ptaki lęgowe stanowią blisko połowę wśród występujących u nas ptaków.

 

 Andrzej G. Kruszewicz: Ptaki Polski

Andrzej G. Kruszewicz:
Ptaki Polski (tom I)
MULTICO Oficyna Wydawnicza,
Warszawa 2005
ISBN-13: 078-83-7073-360-5
ISBN-10: 83-7073-360-3
  Andrzej G. Kruszewicz: Ptaki Polski

Andrzej G. Kruszewicz:
Ptaki Polski: wróblowate (tom II)
MULTICO Oficyna Wydawnicza,
Warszawa 2005
ISBN-13: 978-83-7073-455-8
ISBN-10: 83-7073-455-3

 

 Publikacje ornitologiczne

Gerard Sawicki:
Ostoja ptaków. Lasy Iławskie.
Obszary specjalnej ochrony.
Wydawnictwo Askon,
Warszawa 2003
ISBN: 83-87545-66-X

  Publikacje ornitologiczne

Przemysław Chylarecki,
Gerard Sawicki: Ostoja ptaków.
Dolina środkowej Wisły.
Obszary specjalnej ochrony.
Wydawnictwo Askon,
Warszawa 2003
ISBN: 83-87545-99-6
  Publikacje ornitologiczne

Gerard Sawicki:
Ostoja ptaków. Ujście Wisły.
Obszary specjalnej ochrony.
Wydawnictwo Askon,
Warszawa 2003
ISBN: 83-87545-74-0

 

 Publikacje ornitologiczne

Ryszard Graczyki:
Ochrona ptaków
i nietoperzy w lasach
PWRiL, Poznań 1992

  Publikacje ornitologiczne

F. J. Strautman:
Pticy zapadnyh oblastej USSR.
Izdatiel'stvo L'vovskogo Universiteta,
Lvov 1963
  Publikacje ornitologiczne

Jill Bailey i Steve Oarker:
Encyklopedia świata zwierząt.
Ptaki roślinożerne i ziarnojady
Wiedza i Życie, 1992
ISBN: 83-85231-17-X

 

 OTOP: Ostoje ptaków w Polsce

Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków.
Ostoje ptaków w Polsce.
Biblioteka Monitoringu Środowiska,
Gdańsk 1994
ISBN: 83-902466-0-0
  Ptaki naszych pól, łąk i wód

Włodzimierz Puchalski:
Ptaki naszych pól, łąk i wód.
Państwowe Wydawnictwo
Rolnicze i Leśne,
Warszawa 1986
ISBN: 83-09-00125-8

  Encyklopedia zwierząt. Ptaki

Encyklopedia zwierząt. Ptaki.
1991 Weldon Owen Inc., USA
Agencja ELIPSA
Warszawa 1992
ISBN: 83-85152-16-4


 

 Awifauna Polski 1

Ludwik Tomiałojć,
Tadeusz Stawarczyk
Awifauna Polski (tom I).
Rozmieszczenie,
liczebność i zmiany.
Polskie Towarzystwo
Przyjaciół Przyrody "pro Natura",
Wrocław 2003
ISBN: 83-919626-1-X
Okładka: derkacz
(fot. G. Leśniewski)
  Publikacje ornitologiczne

Szkoła fotografowania
National Geographic: Ptaki
Rulon E. Simmons + Bates Littlehales Wyd. G+J RBA
Sp. z o. o. & Co. Sp. K.
Warszawa 2003
ISBN: 83-89019-61-2
Okładka: zimorodek
(fot. F. Hecker)  Awifauna Polski 2

Ludwik Tomiałojć,
Tadeusz Stawarczyk
Awifauna Polski (tom II).
Rozmieszczenie,
liczebność i zmiany.
Polskie Towarzystwo
Przyjaciół Przyrody "pro Natura",
Wrocław 2003
IBN: 83-919626-1-X
Okładka: dudek
(fot. M. Karetta)

 

 Publikacje ornitologiczne

Marian Strój, Jerzy Dyczkowski:
Ptaki Jasła. Liczebność,
rozmieszczenie i ochrona.
Bogucki
Wydawnictwo Naukowe,
Poznań 2002
ISBN: 83-88163-45-0  Publikacje ornitologiczne

Dorota Zawadzka,
Jan Lontkowski:
Ptaki drapieżne. Dlaczego chronimy. Ekologia.
Oznaczanie.
Agencja Reklamowo-
Wydawnicza
A. Grzegorczyk,
Warszawa 1996
ISBN: 83-86902-90-6
  Publikacje ornitologiczne

Sławomir Chmielewski,
Zbigniew Fijewski,
Przemysław Nawrocki,
Marcin Polak, Jarosław Sułek,
Jacek Tabor, Piotr Wilniewczyc:
Ptaki Krainy Gór
Świętokrzyskich.
Monografia faunistyczna.
Bogucki
Wydawnictwo Naukowe,
Kielce-Poznań 2005
ISBN: 83-60247-13-7
Okładka: cietrzewie
(fot. Robert Dróżdż)

 

 Publikacje ornitologiczne

Grzegorz, Stanisław
i Tomasz Kłosowscy:
Krajowa Spółdzielnia
Artystyczno-Techniczna KSAT,
Warszawa 1991
ISBN: 83-00-03405-6

  Publikacje ornitologiczne

Tekst Michel Cuisin,
ilustracje Carl Brenders:
Tajemnice zwierząt.
Ptaki drapieżne Europy.
Wydawnictwo Dolnośląskie,
Wrocław 1991 (2002)
ISBN: 83-70-23159-4

 

 Atlas wędrówek ptaków

Jonathan Elphick (red.): Atlas wędrówek ptaków.
PWRiL, Warszawa 1996, ISBN: 83-09-01651-4

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2008, godz. 05:47 - Jan Wasilewski