Jezuici w Polsce - publikacje (1)

Historia zakonu Jezuitów; Jezuici w Polsce
Polskie publikacje książkowe Jezuitów do roku 1939
Polskie publikacje książkowe Jezuitów od lat '40. XX w.
Polskie czasopisma jezuickie

 

 Jubileusze Jezuitów - 2006

Św. Ignacy Loyola (1491-1556) - 450 rocznica śmierci;
św. Franciszek Ksawery (1506-1552) - 500 rocznica urodzin;
bł. Piotr Faber (1506-1546) - 500 rocznica urodzin.
Św. Ignacy Loyola założył zakon jezuitów w 1540 roku.

 

 Jezuici - polskie publikacje

Rysy z życia ś. p.
Xsiędza Karola Antoniewicza
Ojca z Towarzystwa Jezusowego.
Poznań 1853
  Jezuici - polskie publikacje

Dr Ferdinand Speil:
P. Karl Antoniewicz,
Missionar der Geselschaft Jesu.
Ein Regensbild. Breslau, 1875
  Jezuici - polskie publikacje

Krótki rys życia ś. p.
Księdza Karola Antoniewicza,
Ojca z Towarzystwa Jezusowego.
Poznań, 1853

 

 Jezuici - polskie publikacje

O życiu i pismach
X. Piotra Skargi rozprawa,
czytana na zebraniu
Gimnaziium Wołyńskiego
i Obywatelów przy rozpoczęciu
Rocznych Popisów z Nauk
dnia 13. Lipca 1812. Roku
przez X. Aloizego Osińskiego
w Krzemieńcu 1812.
  Jezuici - polskie publikacje

Karol Antoniewicz,
wielki apostoł
na ziemiach polskich
(1807 - 1852)
opracował Franciszek Kabe
[pseudonim, faktycznie
- bp Paweł Kubicki],
Sandomierz, 1928

 

 Jezuici - polskie publikacje

Della Vita e Miracoli
del B. Stanislao Kostka
della compagna di gesu scritta
dal P. Daniello Bartoli
della medesima compagna
Libri Due.
Libro Primo, Venezia 1828


  Jezuici - polskie publikacje

Życie Świętego Stanisława Kostki
w listach brata do sióstr,
napisane po francuzku
przez A. de Blancre
wydane w Paryżu roku 1845,
na język zaś polski przełożone
i w dwójnasób tyle pomnożone
przez ks. P. Rzewuskiego.
Warszawa, 1849
  Jezuici - polskie publikacje

Lebensgeschichte
des Greligen Stasnislaus Kostka
aus der Gesellschaft Jesu (...)
von weil. Ferdinand Bennerr.
Wien, 1887
 

 Jezuici - polskie publikacje

X. Józef Markiewicz T. J.
misyonarz w Afryce.
Wspomnienie pośmiertne
napisał
X. Marcin Czermiński T. J.
Kraków, 1909
  Jezuici - polskie publikacje

Żywot Błogosławionego
Andrzeja Boboli S. J.
w krótkiej treści podany
przez W. W. Kraków, 1853


  Jezuici - polskie publikacje

A. M. D. G. O.
Waleryan Mrowiński
Towarzystwa Jezusowego
napisał X. J. Brząkalski T. J.
Kraków, 1906

 

 Jezuici - polskie publikacje; wystawa w BU KUL, XI'2006

Jezuici - polskie publikacje; wystawa w BU KUL, listopad 2006

 

 Jezuici - polskie publikacje

C. Krasicki:
De Societatis Jesu
in Polonia Primordiis.
Comentatio Historica.
Berolini, MDCCCLXI (1861)  Jezuici - polskie publikacje

Ks. M. Czermiński T. J.:
Ks. Jan Beyzym T. J.
Ofiara Miłości.
Nakładem
Wydawnictwa Księży Jezuitów,
Kraków 1922


  Jezuici - polskie publikacje

Brevis Narratio de initiis
ac stabili fundatione
Missionis Leopoliensis
Societatis JESU, ad illustrandas
Effigies in Sacristia
die 25. Aprilis anni 1847.
expositas qua die perenniter
celebratur memoria fundationis,
conscripta
a. P. Josepho Perkowski, S. J.
Superiore Ejusdem Missionis.
Ressovie, 1848

 

 Jezuici - polskie publikacje

Pogląd na zakon Jezuitów
ich regułę, zwyczaje, obyczaje,
tendencje zgromadzenia
oraz na zasługi i korzyści
jakie przyniósł zakon Polsce.
K. Klimorski, Odessa 1867

  Jezuici - polskie publikacje

Ks. K. Drzymała T.J.:
Działalność jezuitów wileńskich
w XVI w. Nakładem Zakładu
Bąkowice pod Chyrowem.
Przemyśl, 1936


  Jezuici - polskie publikacje

Stanisław Załęski:
Historya zniesienia
zakonu Jezuitów
i jego zachowanie na Białej Rusi.
( t. 1-2, 1873-1875)
Lwów, 1874

 

 Jezuici - polskie publikacje

Pere Martin Czerminski S. J.:
Vie du Pere Albert Mencinski S.J.
mis a mort au Japon
en haine de la foi 1598-1643.
Traduit du Polonais,
Troyes, 1900  Jezuici - polskie publikacje

Ks. Stanisław Bednarski T. J.:
Upadek i odrodzenie
szkół jezuickich w Polsce.
Studium z dziejów kultury
i szkolnictwa polskiego.
Kraków 1933,
Wydawnictwo Księży Jezuitów.
(Reprint: WAM, 2003,
ISBN: 83-7318-063-X)

 

 

Reprografia i fotografie z wystawy: Artur Podsiadły
Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2008, godz. 04:32 - Jan Wasilewski