Jubileusze Jezuitów - 2006

Św. Ignacy Loyola (1491-1556) - 450 rocznica śmierci;
św. Franciszek Ksawery (1506-1552) - 500 rocznica urodzin;
bł. Piotr Faber (1506-1546) - 500 rocznica urodzin.
Św. Ignacy Loyola założył zakon jezuitów w 1540 roku.

 

 Jezuici - polskie publikacje periodyczne

Kalendarz Posłańca Najśw. Serca Jezusowego na rok 1907

 

 Jezuici - polskie publikacje periodyczne

Apostolstwo Serca Jezusowego
czyli Apostolstwo Modlitwy
  Jezuici - polskie publikacje periodyczne

Miesięcznik Połocki
(nr 1, styczeń 1818 r.)

 

 Jezuici - polskie publikacje periodyczne   Jezuici - polskie publikacje periodyczne

Moderator; kwartalnik (lata 20. XX w.) / dwumiesięcznik (lata 30. XX w.)
dla Księży Kierowników Sodalicji Marjańskich

 

 Jezuici - polskie publikacje periodyczne   Jezuici - polskie publikacje periodyczne   Jezuici - polskie publikacje periodyczne

Hostia. Organ (kwartalnik) poświęcony szerzeniu krucjaty eucharystycznej dzieci.
Wydawnictwo (księży Jezuitów) Apostolstwa Modlitwy, Kraków

 

 Jezuici - polskie publikacje periodyczne

Kazimierz Bisztyga:
Święto Królowej Korony Polskiej.
Wydawnictwo Księży Jezuitów,
Głosy katolickie, rocznik XXXI,
nr 367, Kraków 1931
  Jezuici - polskie publikacje periodyczne

Życie lub śmierć narodu.
Wydawnictwo Księży Jezuitów,
Głosy katolickie, nr 1-2,
Kraków 1939

  Jezuici - polskie publikacje periodyczne

Wychowanie młodzieży.
Wydawnictwo Księży Jezuitów,
Głosy Katolickie, r. XXXII,
nr 383,
Kraków 1932

 

 Jezuici - polskie publikacje periodyczne

Przegląd Powszechny (miesięcznik)
  Jezuici - polskie publikacje periodyczne

Jezuici. Nasze wiadomości
(miesięcznik)
  Jezuici - polskie publikacje periodyczne

ŻYCIE DUCHOWE nr 1/1994
(miesięcznik)

 

 Jezuici - polskie publikacje periodyczne

Posłaniec Serca Jezusowego
Najstarszy miesięcznik katolicki
w Polsce. Od początku (1872)
jest redagowany i wydawany
przez oo. jezuitów w Krakowie
  Jezuici - polskie publikacje periodyczne

Forum Philosophicum
Wyd. Wyższa Szkoła
Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie

  Jezuici - polskie publikacje periodyczne

Jezuici przyjaciołom
(miesięcznik)
Ojciec Generał w Polsce.
400 lat Jezuitów w Warszawie

 

 Jezuici - polskie publikacje periodyczne

Miesięcznik Katolicki POSŁANIEC
Wspólna publikacja pism:
Posłaniec Serca Jezusowego
(ukazuje się w Polsce od 1872 r.)
i Posłaniec Serca Jezusa
(ukazuje się w USA od 1917 r.)
  Jezuici - polskie publikacje periodyczne

Kwartalnik ŻYCIE DUCHOWE
(ukazuje się od 1994 roku)
Wydawnictwo WAM 

 

Reprografia: Artur Podsiadły
Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2008, godz. 03:40 - Jan Wasilewski