Elias Lönnrot, 'Kantele' (1929-1931) - karta tytułowa dzieła
   Elias Lönnrot, 'Kalevala' (1935) - karta tytułowa dzieła  

  'Kalevalę' stworzył Elias Lönnrot (1802-1884) - fiński lekarz, botanik, lingwista i literat, zbieracz pieśni, zagadek i zaklęć. W latach 1829-1831 opublikował w czterech częściach 'Kantele' (psałterium) - pierwszy, dość surowy zbiór zgromadzonych przez siebie pieśni ludowych. Jesienią 1833 roku ukończył kolejny zbiór opowieści o dwóch mitycznych, starożytnych bohaterach - Väinämöinenie i Lemminkainenie - liczącą około pięciu tysięcy wersów tak zwaną 'Prakalevalę' (ukazała się drukiem w roku 1835 – i dla wielu jest to właściwa data introdukcji tego fińskiego eposu). Dla Lönnrota wciąż był to jednak tylko zarys zamierzonego dzieła. Już wówczas bowiem miał zamiar połączyć runy w jedną i jednorodną całość.


  Było to zbieżne z jego zainteresowaniem niedocenianym językiem fińskim: był wydawcą i redaktorem pierwszego czasopisma po fińsku ('Mehiläinen' [Pszczoła], 1836), przygotowywał edycję słownika szwedzko-fińskiego (wydał go dopiero na emeryturze, w latach '60. XIX w.). W trakcie pracy nad runami 'Kalevali', oprócz zbiorów przysłów i zagadek ludowych, Lönnrot opublikował w latach 1840 - 1841 trzy tomy run lirycznych (pieśni ludowych) pod wspólnym tytułem 'Kanteletar' ("'Muza gęśli' albo jak kto woli, 'Córka kantele'" - tłumaczy Jerzy Litwiniuk we wstępie do 'Kalevali' w swoim przekładzie).

  Wytrwały podróżnik, Lönnrot łącznie przedsięwziął jedenaście wypraw badawczych w poszukiwaniu źródłowych tekstów; ostatnią była wyprawa do Estonii i Ingrii w roku 1848. Wędrując często na piechotę, z podróżną laską, torbą i fletem, odnajdywał wśród bagien i lasów ludzi niezwykłych jak on sam. Na przykład bajarz Arhippa Perttunen znał na pamięć ponad cztery tysiące wierszy, zaś Larin Paraske, jeden z ostatnich wielkich fińskich poetów mowy (zmarł w roku 1904) znał ponad 1.300 pieśni i ballad, nadto potrafił recytować z pamięci z górą trzydzieści tysięcy wersów runicznych opowieści!

 

 Mapa terenów Finlandii - szlaki wędrówek Lönnrota KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ   Wreszcie, po wielu latach wytężonej
pracy (samotnej, pisarskiej i żmudnej
redakcyjnej, oraz zespołowej - bowiem
 zaraził swą pasją zbierania i notowania
 tradycyjnych run i przekazów sporą
grupę przyjaciół), Lönnrot wiosną 1849
roku wydał znacznie obszerniejszą
(razem 50 run, 22.795 wersów),
ostateczną już wersję dzieła
pod jednym tytułem – 'Kalevala'.

To tę datę przyjmuje się za moment
powstania pełnej 'Kalevali' i to wydanie
jest główną podstawą do tłumaczeń
eposu i badań nad jego fenomenem.
 Elias Lönnrot wczesne lata '30. XIX w.

Elias Lönnrot

Wyprawy Lönnrota
( http://www.finlit.fi )


  Trzeba jednak tu zauważyć, że w stosunku do wcześniejszych publikacji, będących raczej wierną dokumentacją zapisanych oryginalnych pieśni i run, 'Kalevala' z roku 1849 jest już tekstem poważnie przetworzonym przez Lönnrota. Przyznał on sobie to samo prawo do twórczego rozwijania tradycyjnego przekazu, jakie przez setki lat mieli jego ludowi strażnicy - bajarze i śpiewacy. Tym bardziej było to uzasadnione, że znał on więcej tekstów niż ktokolwiek z przepytywanych przez niego ludzi - zaś dla potrzeb wielkiego zamierzenia musiał je do siebie dopasować, scalić językowo i formalnie zredagować. Dokumentacja prac Lönnrota, przechowywana i opracowywana przez Fińskie Towarzystwo Literackie, pozwoliła ocenić ogrom zebranego materiału i pracy nad nim: na 'Kalevalę' złożyło się... 2.400 pieśni!


Więcej szczegółów na temat powstania 'Kalevali' na osobnej stronie
w eseju Łukasza Sommera z Tygodnika Powszechnego (15/2003) Elias Lönnrot, 2. ćwierć XIX w. rękopisy pieśni i run 'Kalevali'

Jeden z wielu rękopisów run 'Kalevali'
   Elias Lönnrot (1802-1884) - Autor eposu 'Kalevala'    Elias Lönnrot, 'Kalevala' klasyczne wydanie eposu   z roku 1849

'Kalevala', wydanie
z roku 1849

       Rycina Eliasa Lönnrota – G. Budkovski, 1845 (Fińskie Towarzystwo Literackie)

 

  Elias Lönnrot urodził się jako poddany szwedzki - do roku 1807 obszar dzisiejszej Finlandii był częścią królestwa Szwecji. Gdy ukazała się jego 'Kalevala', Finlandia była już od ćwierć wieku autonomicznym wielkim księstwem (w obszarze wpływów Rosji, połączona z nią unią personalną). Rodzące się poczucie odrębności i tożsamości narodowej potrzebowało wspólnego odniesienia i pasja Lönnrota doskonale wpisała się w powszechne oczekiwania, miejsce i czas. Dodatkowych impulsów dostarczały romantyczne, narodowo zorientowane prądy w sztuce, zwracające uwagę elit na "prosty lud", jego sztukę, zwyczaje i obrzędowość. W takich okolicznościach rok 1835 stał się momentem zwrotnym w rozwoju literatury i języka fińskiego.


  Lönnrot nie był jedynym tropicielem run, ale poświęcił im najwięcej czasu, determinacji i pracy. Wielokrotnie podejmował wyprawy do Karelii, za każdym razem zdobywając nowe pieśni i materiały. Dość wcześnie postanowił doprowadzić do scalenia rozproszonych utworów w jeden epos, wymyślił też dlań nazwę. 'Kalevala' stała się katalizatorem dla fińskojęzycznej kultury, zrodziła wśród Finów dumę z własnej historii i języka, szybko też wzbudziła żywe zainteresowanie w Europie i poza jej granicami.

   Elias Lönnrot, lata '60. XX w.   profesor Uniwersytetu w Helsinkach
 Lakowa pieczęć Eliasa Lönnrota


  Runy 'Kalevali' są pochwałą dzielnych ludzi Północy, głównie synów mitycznego Kalewa, walczących z dziką przyrodą i strzegących swojej wolności. Pod wpływem 'Kalevali' szybko powstały inne dzieła epickie, jak na przykład amerykańska 'Pieśń o Hajawacie' (Henry Wadsworth Longfellow, 1855), estoński 'Kalevipoeg' (Friedrich Reinhold Kreutzwald, 1862)  czy łotewski 'Lacplesis' (Andrej Pumpur, 1888). Dzięki 'Kalevali' świat dowiedział się o małym, nieznanym narodzie z rubieży Europy. W mitologii Finów przejrzały się inne, dalekie kultury, znajdując w niej uniwersalne wątki i odwieczne motywy, wyrażone bogatym, barwnym i oryginalnym językiem, gęstym od znaczeń, gorącym od emocji. Współcześnie 'Kalevalę' w całości przyswoiło pół setki języków (we fragmentach 'Kalevala' znana jest w ponad stu językach!), co lokuje ją w grupie dzieł-depozytariuszy światowego dziedzictwa kulturowego całej ludzkości.

 

 Elias Lönnrot, Pieśni o Väinämöinenie   Fińskie Towarzystwo Literackie (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura -
SKS), którego Lönnrot był współzałożycielem i wiele lat prezesem,
wydaje materiały źródłowe i ich opracowania.
Dla przykładu ← obok zbiór pieśni o Väinämöinenie,
opublikowany w 170 lat po ich ogłoszeniu przez Lönnrota.
Internetowa witryna Towarzystwa SKS (www.finlit.fi)
oprócz materiałów archiwalnych o 'Kalevali' i jej Autorze
podaje pełny tekst eposu i jego różnojęzyczne streszczenia.

Również serwis Wirtualna Finlandia wiele miejsca poświęca 'Kalevali' (http://virtual.finland.fi/finfo/english/kaleva.html).

Niezwykły jest serwis otwartej inicjatywy pn. 'Project Runeberg'
(http://runeberg.org/kalevala),
który ma ambicję publikacji w internecie
źródeł klasycznej literatury Nordyckiej.
Projekt wystartował w roku 1992 i dziś [2003/2004]
prezentuje ponad 300 kompletnych dzieł.

Podczas gdy dzięki 'Runebergowi' można zapoznać się z 'Kalevalą' po fińsku, wersję angielską
(w klasycznym  tłumaczeniu Johna Martina Crawforda) przedstawia 'Project Gutenberg'
(dzieło nr 5186): http://digital.library.upenn.edu/webbin/gutbook/lookup?num=5186

Więcej o fińskiej tradycji, Kalevali i kulturze Karelii można znaleźć w witrynie
http://www.juminkeko.fi/en/index.asp
(The Information Center for the Kalevala and Karelian Culture)

 
Tajemnice Kalevali

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2008, godz. 03:29 - Jan Wasilewski