Fińska wytwórnia muzyczna ONDINE w 1995 roku wydała płytę CD (nr. kat. ODE 849-2) pt. "The Kalevala Heritage, Archive recordings of Ancient Finnish songs" (Dziedzictwo Kalevali: archiwalne nagrania dawnych pieśni Fińskich). Wybrał je i opracował Anneli Asplund.
Pieśni pochodzą ze Wschodniej Finlandii, Karelii i Ingrii;
żeńskie grupy wokalne nagrano w latach '60. XX w.,
solistów - w latach '30. i '20. Najstarsze zachowane
rejestracje zostały dokonane na woskowych cylindrach
w roku 1905; na płycie są trzy z nich - jednego dokonał
Livana Onoila (1842-1921), wędrowny śpiewak
(fotografie poniżej tego tekstu).

  Fiński grajek ludowy, ~1916 r. Teppana Jänis gra na kantele

Na fotografiach
u góry i u dołu po prawej
- Teppana Jänis,
wirtuoz kantele, 1916 r.
 Wędrowny śpiewak run, Livana Onoila z akompaniatorem, około roku 1900   Livana Onoila, Pieśń o narodzinach świata nagranie na woskowe cylindry, rok 1905

 

  ONDINE 1995 CD: Dziedzictwo Kalevali - archiwalne nagrania dawnych pieśni Fińskich   Fiński grajek ludowy, 1916 r. Teppana Jänis gra na kantele  

Płyta "The Kalevala Heritage" to unikalna publikacja, której powstanie było możliwe dzięki zasobom Archiwum Folklorystycznego Fińskiego Towarzystwa Literackiego (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura).

 

 'The art of the Finnish kantele' wspólczesne nagrania na płycie CD

Kantele, prastary instrument strunowy,
jest w Finlandii wciąż bardzo popularny;
odgrywa ważną rolę w runach 'Kalevali'.
Wyżej po lewej: płyta CD
z nagraniami współczesnymi.
Po prawej - różne typy i rodzaje
narodowego instrumentu Finów
- kantele. Krótki opis tego instrumentu
- niżej na tej stronie.
  Kantele, instrument stunowy; narodowy instrument Finów

 Kantele, instrument stunowy narodowy instrument Finów
 Väinämöinen gra na kantele, Pekka Halonen, 1897   Väinämöinen,
śpiewak i mistrz gry na kantele
główny bohater eposu 'Kalevala',
był postrzegany jako symbol
odrodzenia narodowego Finów.
Porównywano go do Orfeusza
z mitów starożytnej Grecji,
który także umiał swoją grą
oczarowywać słuchaczy.

← po lewej:
Väinämöinen gra na kantele
Obraz - ilustracja do 'Kalevali' -
pochodzi z r. 1897. Jego Autor,
Pekka Halonen (1865-1933),
nazywany najbardziej lirycznym
malarzem kultury Fińskiej, był
wielkim przyjacielem Sibeliusa.

 

  Jean [Johan Julius Christian] Sibelius (ur. w Hämeenlinna, Tavastehus, 1865; zm. w Järvenpää, 1957) to największy oraz najsławniejszy kompozytor tzw. fińskiej szkoły narodowej w muzyce. Jako dwudziestolatek rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Helsinkach, które porzucił dla muzyki; studiował kompozycję u Martina Wegeliusa (który założył helsiński Instytut Muzyczny), oraz grę na skrzypcach, w r. 1889 został uczniem A. Beckera w Berlinie. Wrócił do Finlandii na początku lat '90. XIX wieku i już pierwsze jego dzieła wzbudziły entuzjazm. W 1892 roku odbyła się premiera poematu symfonicznego 'Kullervo', rok później (po podróży do Karelii) - suity orkiestrowej 'Karelia'. Artysta przyznawał, że zainteresowanie karelianizmem wzbudziła w nim twórczość muzyczna Roberta Kajanusa, był też pod wrażeniem spotkania ludowego śpiewaka, Larina Paraske. Po 'Kullervo' były kolejne poematy - 'Pieśń wiosenna' (1894), 'Cztery Legendy z Kalevali' (1895), 'Finlandia' (1899 - 1900). Komponował impulsywne tematy, oparte na krótkich motywach, złożonych z zaledwie kilku akordów. Próbował też większych, trudniejszych form - w latach 1893 - 1894 zaczął pisać operę pt. 'Veenen luominen' (Budowanie łodzi), ale przerwał dzieło. Po latach wykorzystał porzucone kompozycje w 'Łabędziu z jeziora Tuonela' - części cyklu 'Czterech legend Kalevali'. Drugą operę, 'Jungfrun i tornet' (Dziewica w wieży, 1896) napisał już całą. Jednak styl Sibeliusa, szybko ochrzczony narodowym, pełen wyraz znalazł dopiero w symfoniach, których w sumie skomponował siedem.

  Akseli Gallen-Kallela, portret młodego Sibeliusa

Jean Sibelius
Akseli Gallen-Kallela,
portret młodego Sibeliusa,
fragment akwareli, 1894

  Sibelius, w ojczyźnie otoczony powszechnym uznaniem, odbył, także jako dyrygent własnych dzieł, szereg podróży zagranicznych (Niemcy, Włochy, Anglia). W roku 1914 był w USA, gdzie wykładał w konserwatorium w Bostonie. Wszędzie witany owacyjnie, odnosił sukcesy i poszerzał sławę.

 

 Przykładowe rejestracje wykonań muzyki Sibeliusa; Poemat symfoniczny 'Kullervo' z 1892 r.   Przykładowe rejestracje wykonań muzyki Sibeliusa; Poemat symfoniczny 'Kullervo' z 1892 r.

 Przykładowe rejestracje wykonań muzyki Sibeliusa; Poemat symfoniczny 'Kullervo' z 1892 r.
  Przykładowe rejestracje wykonań muzyki Sibeliusa; Poemat symfoniczny 'Kullervo' z 1892 r.

 


  W Finlandii Sibelius osiadł (z żoną Aino, pianistką, w domu o nazwie Ainola) na wschodnim brzegu jeziora Tuusula, w okolicy będącej inspiracją dla wielu wielkich artystów (nieopodal mieszkał np. malarz Pekka Halonen, autor kilku znanych obrazów opartych na tematach 'Kalevali'). Sibelius w muzyce stał się czołowym przedstawicielem 'karelianizmu' - fińskiego kierunku romantyzmu narodowego w sztuce.

 Jean Sibelius, 1920  

  Zanim praktycznie odwrócił się od muzyki (zaprzestał komponowania w latach '30. XX w.), stworzył jeszcze wiele mniejszych form, pisząc różne miniatury kameralne, pieśni, muzykę teatralną, koncerty fortepianowe i skrzypcowe...

  Na koniec Jean Sibelius wrócił do motywów 'Kalevali', tworząc dzieło 'Tapiola' o dobrym bogu Tapio. A jednak to debiutancki poemat 'Kullervo' doczekał się największej liczby wykonań i płyt.

  Jean Sibelius - Kullervo Symphony - Bournemouth Symphony Orchestra pod dyrekcją Paavo Berglunda

 Niewątpliwie u źródeł twórczego geniuszu Sibeliusa leżały pieśni i opowieści 'Kalevali'
na równi z melancholijnym urokiem ojczystej przyrody i fińskich pejzaży,
które potrafił niezrównanie malować instrumentalnym kolorytem swej muzyki.

 

 Przykładowe rejestracje wykonań muzyki Sibeliusa; Poemat symfoniczny 'Kullervo' z 1892 r.   Przykładowe rejestracje wykonań muzyki Sibeliusa; Poemat symfoniczny 'Kullervo' z 1892 r.   Przykładowe rejestracje wykonań muzyki Sibeliusa; Poemat symfoniczny 'Kullervo' z 1892 r.

 


  Mimo upływającego czasu i zmieniających się mód, fińscy kompozytorzy wciąż sięgają do 'Kalevali'. Historią tajemniczego młynka 'Sampo' inspirował się Einojuhani Rautavaara, 'Aino' stała się tematem opery Erkki Melartina. W "Dniu Kalevali" (28 lutego) w 1992 roku, w stulecie premiery poematu dymfonicznego 'Kullervo' Sibeliusa, w Los Angeles odbyła się premiera współczesnej, kolejnej opery 'Kullervo' Aliusa Sallinena. Po fiński epos sięgają nie tylko Finowie, również formy muzyczne są zróżnicowane - poetyckie ballady i chóralne oratoria, elektroniczne eksperymenty i progresywny rock...

 

 Ruth MacKenzie (CD): 'Kalevala' Dream of the Salmon Maiden

Ruth MacKenzie: Kalevala.
Dream of the Salmon Maiden
  Veljo Tormis: People of Kalevala National Male Choir of Estonia (CD)

Veljo Tormis: People of Kalevala. National Male Choir of Estonia
  KALEVALA (CD): A Finnish Progressive Rock Epic

Kalevala.
A Finnish Progressive Rock Epic

 

Co inspiruje kolejne pokolenia twórców, co czyni 'Kalevalę' tak bogatym źródłem natchnienia?

  Konstrukcja run nie jest stroficzna. To po prostu ciąg pojedynczych wersów i dwuwierszy. Metrum charakterystycznym dla 'Kalevali' jest trochiczny tetrametr. Ta poezja była zawsze przekazywana za pomocą śpiewu. Typowe metrum runy mierzy 4/4 lub 5/4. Zakres melodyczny był dosyć ograniczony, zwykle do pentatoniki i najbliższych okolic. Recytacyjny śpiew był raczej solowy, ale mógł być lub grupowy (wtedy był głos wiodący i odpowiadający mu chór). W przekazywanej ustnie tradycji, zarówno poezja jak i muzyka mogą przetrwać jedynie na warunkach, jakie dyktują ich odtwórcy - zaś tutaj naczelną zasadą była kreatywność. Stąd treść literacka i muzyczna podlegała licznym wariacjom i była zależna od weny i improwizacji, jednocześnie zachowując swój niepowtarzalny charakter i nastrój. "Runy zaśpiewane, a raczej melodeklamowane, cechowało wolne tempo, neutralne interwały - różnice wysokości dwóch dźwięków, skala złożona z pięciu dźwięków w obrębie oktawy, w porównaniu z płaczami ruskimi wyraźniejsza intonacja i artykulacja" (Włodzimierz Karol Pessel: Na wrzosowiskach Kalevali, Studencki Kwartalnik Naukowy Rubikon, ISSN: 1505-1161, Nr 2 [6-7], 1999).

 Akseli Gallen-Kallela, drzeworyt, Mały śpiewak run gra na kantele  

  Niebagatelną też rolę w tradycyjnym przekazie oraz interpretacji run odegrał narodowy instrument Finów - kantele (swoisty rodzaj harfy czy raczej cytry). "...Kantele są w rzeczywistości jednym z najstarszych instrumentów strunowych w Europie. Najczęściej przybierają postać płaskiej drewnianej skrzyneczki o trapezowatym [również trójkątnym lub prostokątnym - przyp. red.] kształcie. W szerszej części pionowo umieszczone są drewniane kołeczki, służące do strojenia [zwykle] pięciu strun z końskiego włosia. Na kantelach gra się szarpiąc struny palcami [obu rąk]". (W. K. Pessel, dz. cyt.) Instrument taki zwykle spoczywa na kolanach grającego lub na stole; do wydobywania zeń dźwięków często także używa się pałeczek. Proste kantele miało pięć strun, większe miały ich dziesięć, ale mogło ich być znacznie więcej.


  Tak tworzona muzyka była więc nieco monotonna, czy – mówiąc dzisiejszym językiem – transowa, ale jednocześnie dawała możliwość improwizacji i indywidualnej ekspresji.


  'Kalevala', która w XX wieku zwycięsko przeszła fazę krytyki i pewnego spadku zainteresowania, pod koniec stulecia znów zaczęła być uważnie czytana i analizowana. Uzupełniane są archiwa, gromadzi się pieśni religijne i obrzędowe. Powstają nowe dzieła, kolejne dziedziny sztuki odkrywają 'Kalevalę' i absorbują jej wątki. Mit 'Kalevali' okazał się być ponadczasowy, zaś niosąca go pieśń - uniwersalna.

 
 The Soul of Kantele (music CD)
 
 Karelian Folk Music Ensemble  From the Land of Kalevala (CD)

 

 
Tajemnice Kalevali

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2008, godz. 23:43 - Artur Podsiadły