Ziemia Zbawiciela

Jubileusz Chrześcijaństwa     Jubileusz 2000 - Iubilaeum A.D. 2000 - znak graficzny obchodów    Iubilaeum Anno Domini 2000  

strona główna opracowania    |    strona uzupełniająca o wystawie
Działy wystawy:
1.  Geografia, położenie, klimat, przyroda
2.  Archeologia biblijna, historia
3.  Opisy Ziemi Świętej, przewodniki
4.  Jerozolima, Święte Miasto
5.  Pielgrzymki, podróże (relacje, opisy)

 

Temat wystawy to określone geograficznie miejsce
Objawienia Bożego.
Nie chodziło o czas i okoliczności narodzenia, życia,
śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa,
ale przede wszystkim o pokazanie miejsca,
gdzie się to dokonało. Ma ono wiele nazw:
Palestyna, Ziemia Obiecana, Ziemia Święta,
Ziemia Ojczysta, Ziemia Pańska, kraina Kanaan,
Ziemia Judzka (w znaczeniu szerszym niż Judea),
Ziemia Izraela, Syjon albo tylko Ziemia (Erez).

Ekspozycja miała na celu przybliżyć geografię,
przyrodę i historię czasów Nowego Testamentu,
służyć pomocą w odbyciu w Roku Jubileuszowym
choćby symbolicznej pielgrzymki do miejsc świętych.
   Mapa lokalizacji najważniejszych miejsc świętych Ziemi Zbawiciela

Internetowa wersja tej wystawy służyć ma tym samym celom, ale w znacznie dłuższym czasie,
wzbogacona zatem została o liczne ilustracje ze świętych miejsc oraz garść informacji o nich,
dobrane do działów wystawy i wiążące się z nimi tematycznie pod wspólnym tytułem.

 

 

Dla chrześcijan Ziemia Święta to Ziemia Zbawiciela

- i taki był tytuł tej wystawy


  Ziemia Święta leży w zachodniej części Azji, nad brzegiem Morza Śródziemnego, po obu stronach Jordanu. Ten skrawek ziemi łączy Syrię z Egiptem. W Biblii najczęściej określany jest jako Ziemia Obiecana, Kanaan, Ziemia Izraela czy po prostu Ziemia Święta. Najpóźniej powstała grecka nazwa Palestyna, odnosząca się pierwotnie do wybrzeża zamieszkałego przez Filistynów. Dziś większość miejsc związanych Jezusem Chrystusem znajduje się na terytorium Izraela i Autonomii Palestyńskiej.

  Ze względu na studia z teologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim księgozbiór z tego zakresu gromadzony był ze szczególną starannością od początku istnienia Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Przez przeszło 80 lat udało się zebrać dość pokaźną liczbę publikacji w języku polskim oraz w głównych językach teologicznych: francuskim, niemieckim (tu także piśmiennictwo protestanckie) i włoskim, jak również angielskim i hiszpańskim. Znacznie mniej jest pozycji po grecku, stosunkowo mało jest po rosyjsku (jest nieco publikacji z kręgu teologii prawosławnej z przełomu XIX i XX wieku, szczególnie opisów i relacji z pielgrzymek), niewiele w językach serbskim i bułgarskim.

 

 Widok ogólny wystawy Ziemia Zbawiciela w BU KUL, 2000    Widok ogólny wystawy Ziemia Zbawiciela w BU KUL, 2000  

Widok ogólny wystawy


  Z uwagi na brak miejsca i odpowiednich warunków do organizowania większych ekspozycji na wystawie znalazły się tylko niektóre publikacje. Z tych samych powodów pominięte zostały w całości druki wydane przed rokiem 1801 i inne szczególnie cenne wydawnictwa, jak choćby zmodyfikowana współczesna reprodukcja mapy (49 x 35 cm) z atlasu A. Orteliusa: Terra Sancta quae in Sacris Terra promissionis: Palestina (Antwerpia 1584) czy mapy rosyjskie z końca XIX stulecia. Pominięte zostały również, poza nielicznymi wyjątkami, artykuły z czasopism.

 

 Jubileusz 2000 - Iubilaeum A.D. 2000 - znak graficzny obchodów

Wystawa, rozmieszczona w 32 gablotach,

składała się z następujących części:

 Widok ogólny wystawy Ziemia Zbawiciela w BU KUL, 2000
 

   1. Geografia, położenie i ukształtowanie terenu, klimat, przyroda (flora i fauna)

   2. Archeologia biblijna, historia

   3. Opisy Ziemi Świętej, przewodniki dla pielgrzymów i turystów

   4. Jerozolima, Święte Miasto

   5. Pielgrzymki, podróże (relacje, opisy)

Kompletne spisy eksponatów
zamieszczamy na osobnych stronach,
powiązanych z powyższymi działami wystawy.
Na osobnej stronie
można znaleźć kilka eksponatów i zdjęć z wystawy;
prezentację w internetowej witrynie Biblioteki KUL
uzupełniliśmy dodatkowymi ilustracjami.

 

 

  Ekspozycję otwierały: współczesna mapa ścienna Ziemi Świętej w opracowaniu A. Kieniewicza z planem Jerozolimy, dzieło S. Munka: Palestine. Description geographique, historique et archeologique wydane w Paryżu w 1845 roku oraz atlas biblijny Th. Munka z roku 1868. W drugiej stojącej gablocie zaprezentowano dwa albumy zawierające, obok fotografii, zasuszone kwiaty i rośliny typowe dla tego obszaru. Obok znajdował się wydany niedawno leksykon flory biblijnej ks. Józefa Picka. W części poświęconej archeologii i historii biblijnej warto było zwrócić uwagę na Archeologię biblijną ks. Marcelego Godlewskiego zawierającą około 300 rycin oraz na szóste wydanie pracy J. F. Röhr'a Palästina oder historisch-geographische Beschreibung des jüdischen Lamdes zur Zeit Jesu.

  Najobszerniejszym fragmentem wystawy był całościowy opis Ziemi Świętej, poszczególnych krain, miast (Samaria, Judea, Betania, Betlejem, Nazaret, Syjon, Getsemani, Kafarnaum) i miejsc (Morze Galilejskie, Góra Tabor, Golgota) - łącznie tematyka ta zajmowała 11 gablot. Oddzielne miejsce (5 gablot) zajmowała Jerozolima. Najstarszą publikacją w tej części było rosyjskie Opisanie iudejskoj zemli vo vremja Isusa Christa. S'gravirovannoj i raskrasennoj kartoj z 1824 roku. Z przewodników w języku polskim najstarszym był tom Ziemia Święta o. Norberta Golichowskiego, wydany we Lwowie w roku 1896. Były też pojedyncze zeszyty polskiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, niemieckiej i angielskiej wersji czasopisma Ziemia Święta, wydawanego przez franciszkanów z Kustodii Ziemi Świętej w Jerozolimie. Ostatnia, dość obszerna część ekspozycji, poświęcona była pielgrzymkom i podróżom do Ziemi Świętej. Otwierają ją: Pielgrzymka x. Józefa Drohoiowskiego Reformata do Ziemi Świętej, Egiptu, niektórych wschodnich i południowych krajów odbyta w roku 1788, 89, 90 i 91 pobożno-ciekawej publiczności ofiarowana (Kraków 1812), trzytomowa relacja francuskiego trapisty Marii Józefa Geramba z lat 1830 – 1833 oraz Pielgrzymka do Ziemi Świętej Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła w przekładzie A. Wargockiego, opublikowana we Wrocławiu w 1847 roku (jest również wydanie Jana Czubka z 1925 roku.). Akcentem końcowym wystawy były wydawnictwa dotyczące pielgrzymki do Ziemi Zbawiciela papieży: Pawła VI (w roku 1964) i Jana Pawła II w Roku Jubileuszowym 2000.

 

 

Katalog wystawy
(wydany dzięki pomocy Telekomunikacji Polskiej S.A.
i firmy MPM Multimedia)
zawierał wykaz 346 publikacji w układzie chronologicznym;
katalog opracowali Joanna Nastalska i Tadeusz Madała.
Tadeusz Madała był także autorem scenariusza wystawy
(oraz Wstępu do Katalogu, który publikujemy powyżej).
Fotografie wybranych pozycji wystawy
i zdjęcie na okładkę Katalogu według własnego projektu
wykonała Iwona Kasiura.

 Łącze do osobnej strony z obrazkami z wystawy
Redakcja i opracowanie
w witrynie internetowej:
Jan Krzysztof Wasilewski

 

 

 Stanisław Markowski 'Ziemia Zbawiciela', Kraków 1999/2000
    W roku Jubileuszu Chrześcijaństwa pokazywano w kraju inną wystawę o tym samym tytule - objazdową ekspozycję fotogramów Stanisława Marka Markowskiego, związaną z Jego albumem Ziemia Zbawiciela (Wydawnictwo AA, Kraków 1999 / 2000, s. 222, ISBN: 83-909397-9-7).

"...Spotkanie z ziemią naszego Zbawiciela, Ziemią Świętą, pozwala nam lepiej poznać i zrozumieć Pana Jezusa i Jego czas, lecz uświadamia nam również słabość naszej wiary w zetknięciu ze świadectwami Odkupienia, nieomal namacalnymi - pisze Autor we Wstępie. Również nasza wyobraźnia, rozum i zmysły okazują się ograniczone wobec tej wielkiej Tajemnicy. Szukamy śladów Chrystusa i Jego boskości jak kiedyś Tomasz, Jego wątpiący uczeń. Aparat fotograficzny, z którym przyjechałem do Ziemi Świętej, był dla mnie zarówno szansą jak i pułapką doczesnej widzialności. Prosiłem Ducha Świętego, by pomógł mi uwolnić od widzenia tego tylko, co interesujące i być może złudne i pomógł dostrzec to, co istotne i prawdziwe, nierzadko również piękne".

"...Album Ziemia Zbawiciela [...] jest niezwykłą pielgrzymką śladami Chrystusa po Jego ziemskiej
ojczyźnie. Stanisław Markowski, krakowski artysta-fotografik, odznacza się wielką wrażliwością
i niezależnością twórczą. W swym albumie w niezwykły sposób ujął historyczne i teraźniejsze oblicze
Ziemi Świętej, a dzięki doskonale dobranym do zdjęć komentarzom-cytatom z Pisma Świętego
możemy 'chodzić' po Judei i Palestynie tak, jak dwa tysiące lat temu czynił to Chrystus...
".

Niżej i na następnych stronach
tej wystawy - kilka wybranych
fotografii z cytowanego albumu

Ks. Franciszek Kardynał Macharski,
Metropolita Krakowski (z przedmowy).
Tekst w albumie napisali
ks. Waldemar Chrostowski i Tadeusz Szyma
 Feluka na Nilu pod Kairem - fot. Stanisław Markowski
 
 Świątynia na skale - fot. Stanisław Markowski  Przygotowane na Jubileusz Roku 2000 album i objazdowa wystawa "Ziemia Zbawiciela" to przedsięwzięcie tyleż artystyczne, co ewangeliczne. Eksponowane zdjęcia, wykonane w Egipcie i Palestynie, pokazują miejsca wybrane przez Boga na zrealizowanie Jego zbawczych planów, i zdają się odsyłać do biblijnych wydarzeń, jakie się tam dokonały. W ten sposób wystawa fotograficzna, będąc dziełem sztuki, wprowadza człowieka w krąg doznań i wzruszeń religijnych i otwiera na to, co niewidoczne dla oczu. "Jest tam specyficzny klimat naznaczony obecnością Boga, który dane mi było fotografować" - podkreślał wielokrotnie autor fotografii.

  Stanisław Markowski, artysta fotografik, z wykształcenia geograf, urodził się w roku 1949 w Częstochowie; mieszka i tworzy w Krakowie. Jego prace znajdują się w wielu znanych galeriach i muzeach na świecie, a on sam jest uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich fotografików. Jest autorem m.in. takich albumów: "Drogami św. Franciszka z Asyżu" 1987, "Świat, którego już nie ma - Krakowski Kazimierz, dzielnica żydowska" 1992, "Katedra na Wawelu" 1993, "Dwór polski" 1995, "Zamki Śląska" 1997.

  Przełomowy w życiu artysty był rok 1980, odkąd przez prawie 10 lat poświęcił się fotografii społeczno-politycznej, dokumentując zmagania narodu polskiego w walce o niepodległość i suwerenność. Współpracował z opozycją, wspierając ruch Solidarność. Jest twórcą muzyki do znanej pieśni "Solidarni", ze słowami Jerzego Narbutta. W roku 1988 został wyróżniony Nagrodą im. Eugeniusza Lokajskiego przez Stowarzyszenie Niezależnych Dziennikarzy. Za albumy: "Nad zamkami Polski", "Fascynacje", "Pejzaż święty - polskie kościółki drewniane" otrzymał nagrody w konkursach PTWK "Najpiękniejsza książka roku". Album "Ziemia Zbawiciela" - z którego wybrane fotografie publikujemy na tych stronach - był jego trzynastym autorskim dziełem.

Więcej o Artyście - w witrynie Magiczny Kraków Gaje oliwne pod Jerozolimą - fot. Stanisław Markowski

Gaje oliwne pod Jerozolimą - fot. Stanisław Markowski

 

 

Położenie geograficzne


  Ziemia Święta obejmuje tereny od góry Hermon do Morza Martwego na południu, ograniczone biegiem Jordanu na wschodzie i brzegiem Morza Śródziemnego na zachodzie. Myśląc o tej krainie należy pamiętać o dwu nierozdzielnych aspektach - politycznym i religijnym. Dzięki swemu położeniu Ziemia Święta była pomostem między dwoma wielkimi potęgami świata antycznego - Egiptem na południu i Mezopotamią na północy, później zaś między Grecją i Rzymem. Podobną rolę pełniła w czasach bizantyjskich, a także pod panowaniem arabskim - z wyjątkiem okresu, gdy władali nią krzyżowcy.

  Ziemia Święta jest krajem mniejszym od Sycylii (powierzchnia - około 25 tysięcy kilometrów kwadratowych). Charakteryzuje się dużą różnorodnością geograficzną i przyrodniczą: od najwyższego, pokrytego śniegiem wierzchołka góry Hermon (2.814 m n.p.m.), przez urodzajną Galileję, brzegi Morza Śródziemnego, do pustynnych przestrzeni Judei; od równin Saronu i Filistei do depresji przy ujściu Jordanu do Morza Martwego (396 m p.p.m.). Nad Morzem Martwym jest niezwykły i piękny krajobraz, który nawet w miejscach, gdzie brak roślinności, dostarcza wielu wrażeń dzięki różnorodności form i kolorów.

Luigi Lombardi,
Ziemia Święta, Edizioni Soprańi via del mascherino,
Plurigraf, Roma 1981

 

 

 Góra Hermon (Gebel esh Sheikh)

Góra Hermon (Gebel esh Sheikh); u jej stóp leży małe jezioro Birket er-Ram.
Góra Hermon jest najwyższym wzniesieniem Ziemi Świętej. Jej wierzchołek jest prawie stale
pokryty śniegiem. Hermon jest północną granicą Ziemi Świętej.
Tu biją dwa z trzech źródeł Jordanu (trzecie źródło wypływa w Libanie).
Dzisiejsze Banias, leżące w miejscu Cezarei Filipowej, znajduje się na południowej stronie góry.
Fotografia pochodzi z książki Luigi Lombardi, Ziemia Święta,
Edizioni Soprańi via del mascherino, Plurigraf, Roma 1981

 

 

Nazwa

  Historyczne nazwy tych ziem mogą być powodem różnych dociekań i refleksji. Spośród wielu nazw najczęściej spotykaną jest "Ziemia Święta", użyta przez proroka Zachariasza. Jej znaczenie przekracza pojęcia polityczne i geograficzne. Nazwa ta znosi granice, ponieważ łączy się ze sprawami, które zależą nie tylko od historycznego czy politycznego znaczenia tych ziem, lecz wskazuje na ich rolę religijną, wynikającą z ksiąg Starego i Nowego Testamentu, a później związaną z dziejami islamu. Są to trzy różne aspekty dotyczące jednego zjawiska religijnego - monoteizmu, oraz tego co dziś powszechnie nazywamy "Historią Zbawienia". Ziemia Święta jest ojczyzną wszystkich ludzi, którzy mogą tu poznać i przeżyć to, w co duch ludzki wierzy. Ta uniwersalność Ziemi Świętej była przepowiedziana już w Starym Testamencie przez proroka Izajasza. Nazwy najważniejszych miast tej krainy nie mają również świeckiego, politycznego pochodzenia. I tak na przykład - nazwa Jerycho nawiązuje do kultu Księżyca; Betlejem początkowo oznaczające "Świątynię boga wojny" stało się później "Domem Pożywienia"; Jerozolima ma różne określenia, ale najczęściej spotykanym jest "Miasto Pokoju".

Luigi Lombardi,
Ziemia Święta, Edizioni Soprańi via del mascherino,
Plurigraf, Roma 1981

 

 

Ziemia Święta


  Ludzkość zna wiele miejsc, którym z różnych powodów przypisano świętość, zostały 'uświęcone', co w języku religijnym zawsze będzie się wiązać ze szczególną obecnością bóstwa w danym miejscu. Pojęcie świętości miejsca nabiera specyficznego znaczenia w Biblii, która przede wszystkim ukazuje zbawcze działania Boga w historii i poprzez historię, jednak nie tylko w konkretnie określonym czasie, ale i miejscu. Wszystkie miejsca, w których Bóg wkracza w historię człowieka, aby się objawić i przygarnąć go do siebie, są święte, to znaczy w specjalny sposób związane z Bogiem, jedynym, któremu świętość przynależy ze względu na Niego Samego.

  W tym szerokim rozumieniu świętości miejsc - ziemi, wyróżniamy jedną konkretną ziemię, której par excellence przynależy określenie Ziemia Święta. Jest to ziemia, na której rozegrały się najważniejsze wydarzenia historii zbawienia Starego i Nowego Testamentu, Ziemia Obiecana, Ziemia Izraela, Ziemia Jezusa. Moglibyśmy tu przytoczyć jeszcze inne określenia, ale postaramy się to uczynić w sposób bardziej systematyczny. Kiedy Abraham otrzymał od Boga nakaz udania się do ziemi, którą Bóg miał mu ukazać, podążył najpierw z chaldejskiego Ur do Haranu, a następnie do kraju Kanaan (Rdz 11,31-12,5). Pochodzenie nazwy tego kraju nie jest jednoznacznie określone. Najprawdopodobniej tak określali ten kraj mieszkańcy Mezopotamii, przez co oznaczali kraj skłaniania się słońca, czyli Ziemię Zachodu. Potem nadano tej nazwie inne znaczenie, a mianowicie oznaczała ona Ziemię Purpury ze względu na rozwiniętą tam produkcję wspomnianego barwnika. Kiedy po niewoli egipskiej pokolenia Izraela osiedliły się w tej ziemi, którą zawdzięczały Bogu Jahwe, Biblia stosuje do niej określenia: Ziemia Jahwe lub Ziemia Izraela. W Starym Testamencie raz użyto określenia Ziemia Święta w Księdze Zachariasza, który zapowiada: Pan zawładnie Judą jako swym dziedzictwem w Ziemi Świętej i wybierze sobie znów Jeruzalem (2,16). Ta ziemia pomiędzy Morzem Śródziemnym na zachodzie i Pustynią Syryjsko-Arabską na wschodzie oraz pomiędzy podnóżami Hermonu na północy i pustynią Negeb na południu, ziemia o powierzchni około dwudziestu pięciu tysięcy kilometrów kwadratowych stała się areną dziejów Izraela, dziejów, które dzięki interpretacji, jaka znalazła się na kartach Biblii, stały się historią zbawienia i ukazują nam zbawcze wkraczanie Boga w historię człowieka. Dopełnieniem tej historii jest życie i dzieło Jezusa Chrystusa, które także dokonało się w tych granicach geograficznych. Obecność Syna Bożego na tej ziemi, z której potem wyjdzie na cały świat założony przez Niego Kościół, sprawiła, że chrześcijanie tę ziemię będą już konsekwentnie nazywać Ziemią Świętą.

  W późniejszym już czasie, po upadku drugiego powstania żydowskiego w 135 roku po Chrystusie, zwycięscy Rzymianie nazwą ten kraj Palestyną, która to nazwa z dwu powodów była obrazą Izraela. Po pierwsze: została narzucona przez wrogów, którzy chcieli całkowicie wymazać z tej ziemi wszystko, co należało do jej prawowitych mieszkańców. Po drugie: została utworzona od greckiej nazwy Filistynów, najgroźniejszych w historii wrogów Izraela. Nazwa ta funkcjonowała aż do roku 1948, w którym powstało państwo Izrael, a Palestyna została podzielona między to państwo i Jordanię. Obecnie zatem nazwa Ziemia Święta ma tylko znaczenie historyczne i to jedynie w odniesieniu do czasów, kiedy była używana. Określanie tej ziemi jako Palestyny w odniesieniu do czasów przed rokiem 135 jest anachronizmem, a używanie jej obecnie nie ma realnych podstaw. Nikt na przykład nie nazywa centralnej Polski 'Krajem Przywiślańskim'. Pozostajemy więc przy określeniu Ziemia Święta, gdyż ona ma być celem pielgrzymowania, to znaczy podążania po śladach spotykania się Boga z człowiekiem, które na tej ziemi dokonało się w sposób szczególny.

Ks. prof. Tomasz Jelonek

Ze wstępu do książki 'Ziemia Święta.
Śladami historii zbawienia. Album fotograficzny',
komentarze: ks. prof. Tomasz Jelonek,
Wydawnictwo List, ss. 200, Kraków 2000, ISBN: 83-913496-0-8Poręczne słowniki Postaci, Terminów i Miejsc Biblijnych
można znaleźć pod adresem - www.biblia.net.pl

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2008, godz. 03:08 - Jan Wasilewski