Ziemia Zbawiciela

Jubileusz Chrześcijaństwa     Jubileusz 2000 - Iubilaeum A.D. 2000 - znak graficzny obchodów    Iubilaeum Anno Domini 2000  

strona główna opracowania    |    strona uzupełniająca o wystawie
Działy wystawy:
1.  Geografia, położenie, klimat, przyroda
2.  Archeologia biblijna, historia
3.  Opisy Ziemi Świętej, przewodniki
4.  Jerozolima, Święte Miasto
5.  Pielgrzymki, podróże (relacje, opisy)

 

2.  Archeologia biblijna, historia

W części poświęconej archeologii i historii biblijnej warto było zwrócić uwagę
na Archeologię biblijną ks. Marcelego Godlewskiego, zawierającą około 300 rycin
oraz na szóste wydanie pracy J. F. Röhr'a
Palästina oder historisch - geographische Beschreibung des jüdischen Lamdes zur Zeit Jesu.

 

 

 Góra Masada    Pozostałości twierdzy na Górze Masada

Masada - zabytek pałacowo-forteczny na szczycie masywu skalnego
(441 m ponad poziomem Morza Martwego). To tu miał miejsce ostatni akt powstania Żydów
przeciw rzymianom. Obrońcy Masady, po trzyletnim oblężeniu wybrali śmierć samobójczą
- zginęło 960 obrońców twierdzy.
U podnóża Masady zachowały się ślady po obozach rzymskich,
a na szczycie - umocnień fortecznych oraz kilkudziesięciu różnych budynków.

Z tego niezwykłego szczytu roztacza się widok na Morze Martwe,
okalające góry (Izraelskie i Jordańskie) i wszechobecną pustynię.

 

 

1.  Röhr Johann Friedrich: Palästina oder historisch - geographische Beschreibung
     des jüdischen Landes zur Zeit Jesu. Zur Beförderung einer anschaulichen Kenntniss
     der evangelischen Geschichte. 6 verm. u. verb. Aufl. Zeitz 1831 I.
     Webel 8° ss. X, [2], 264, tabl. 1, mapa 1.

2.  Hüther Christian: Das Heilige Land. Ein Handbuch zur Erläuterung der biblischen Geschichte.
     Mainz 1843 C. G. Kunze 8° ss. XII, 148.

3.  Tristram H. - B.: L'histoire naturelle de la Palestine. Conférence.
     Trad. de l'anglais par. J.-W. Lelievre. Alen(on 1893 Imprim. Typogr. F. Guy 8° ss. 27.

4.  Godlewski Marceli: Archeologia biblijna oparta na ostatnich archeologicznych odkryciach
     na Wschodzie. Z mapami Palestyny i sąsiednich krajów. Około 300 rycin w tekście. T. 1.
     Warszawa 1899 Nakł. autora 8° ss. 156, ryc., mapy.

5.  Arce Augustin: Expeditiones de Espana a Jerusalem, 1673-1842 y la real cédula de Carlos III
     sobre los Santos lugares en su ambiente internacional. [Documentos contribuciones a la historia
     internacional de Tierra Santa]. Madrid 1958 Imprenta del Ministerio de Asuntos Exteriores
     8° ss. XVI, 462. Ex Archivis Custodiae Terrae Sanctae. 4.

6.  Kenyon Kathleen Mary: Archeology in the Holy Land. London 1960 E. Benn 8° ss. 326, tabl. 54, il.

7.  Elder John: Archaeology and the Bible. Scientific proof of Bible history.
     London 1961 R. Hale 8° ss. 191, tabl. 16.

8.  Thompson John Arthur: The Bible and archaeology. Foreword by F. F. Bruce.
     London [1962] Paternoster Press 8° ss. XXIV, 468.

 

 

 Resztki bizantyjskiej świątyni Masad, fot. Stanisław Markowski    Resztki bizantyjskiej świątyni Masad, fot. Stanisław Markowski

Masada, pozostałości po bizantyjskiej świątyni;
fot. Stanisław Markowski, Ziemia Zbawiciela, Kraków 1999/2000

 

 

9.  Albright William Foxwell: Archeologia Palestyny. Przeł. Stanisław Majchrzak.
     Warszawa 1964 Państwowe Wydawnictwo Naukowe 8° ss. 333, il. Biblioteka Problemów. T. 74.

10. Johnston Leonard: A history of Israel.
     New York 1964 Shed and Ward 8° ss. VII, [1], 177, [3] s. map.

11. Thompson John Arthur: Biblia i archeologia. Przeł. Anna i Krzysztof Komorniccy.
     Warszawa 1965 Pax 8° ss. 347, [1], map 9.

12. Gaspar Lorand: Histoire de la Palestine.
     Paris 1970 F. Maspero 16° ss. 149. Petite Collection Maspero. N. 27.

13. Arce Augustin: Miscellanea de Tierra Santa. T. 2-3. Jerusalem 1973-1974
     Franciscan Print. Press 8° ss. 436, il. + 488, il. Ex Archivis Custodiae Terrae Sanctae. 3, 9.

14. Archeologia Palestyny. Praca zbiorowa. Red. nacz. Ludwik Walenty Stefaniak.
     Poznań 1973 Księgarnia Św. Wojciecha 8° ss. 1074, tabl. 1, il., mapy.

15. Reichert Rolf: Historia de Palestina. Desde los primeros tiempos hasta nuestros dias.
     Barcelona 1973 Herder 8° ss. 388.

16. Hoade Eugene: Historical and geographical outline of the Holy Land.
     Jerusalem 1974 Franciscan Print. Press 16° ss. 106, tabl. 1, plan 1.

 

 

 Groty w Qumran    Jaskinie w Qumran

Jaskinie w Qumran nad Morzem Martwym stały się bodaj największą sensacją archeologiczną
XX wieku. W 11 grotach znaleziono 850 zwojów rękopisów, ukrytych w glinianych amforach
przez żydowską sektę Esseńczyków, którzy żyli tu w latach od około 140 r. p.n.e. do 68 r. n.e.

 

 

17. Valla François Raymond: Le natoufien-une culture préhistorique en Palestine.
     Paris 1975 J. Gabalda 4° ss. 132, tabl. 2, il. Cahiers de la Revue Biblique. 15. 

18. Aharoni Yohanan: The archaeology of the land of Israel. From the prehistoric beginnings
     to the end of the first temple period. Ed. by Miriam Aharoni. Transl. by Anson F. Rainey.
     Philadelphia 1978 The Westminster Press 8° ss. XVII, 344, tab. 2, mapa 1, il. 

19. Ehrlich Ernst Ludwig: Geschichte Israels von den Anfungen bis zur Zerstörung des Tempels
     (70 n. Chr.). 2. Aufl. Berlin; New York 1980 W. de Gruyter 16° ss. 158, 1 mapa.
     Sammlung Göschen. Bd. 2217.

20. La Terra Santa. Studi di archeologia. Atti del simposio "Trent'anni di Archeologia in Terra Santa"
     Roma 27-30 aprile 1982. Romae 1983
     Pontificium Athenaeum Antonianum 8° ss. XV, 150, tabl. 16.
     Bibliotheca Pontificii Athenaei "Antonianum".

21. Castel Francois: Histoire d'Israel et de Juda.
     Des origines au IIe siecle apres Jésus-Christ.
     Paris 1983 Le Centurion 8° ss. 244, il.
     Dossiers pour l'Animation Biblique. 5.

22. Muszyński Henryk, Mędala Stanisław:
     Archeologia Palestyny w zarysie.
     Pelplin 1984 Wyższe Seminarium Duchowne
     Diecezji Chełmińskiej 8° s. 196, [1], il.

23. Horn Siegfried H.: Z archeologią przez kraje biblijne. Wyd. 2.
     Warszawa 1989 Znaki Czasu 8° ss. 222, il.

24. Daniel-Rops Henri: Życie codzienne w Palestynie
     w czasach Chrystusa. Przekł. popr. Janina Lasocka.
     Warszawa 1994 Cyklady 8° ss. 415, tabl. [4], mapa.
   Wykopaliska w Jaffie

Jaffa, wykopaliska


 

 bp Stanisław Gądecki   Archeologia biblijna
  25. Gądecki Stanisław [bp]: Archeologia biblijna. T. 1-2.
     Gniezno 1994 Gaudentinum 8° ss. 462, il. + 463-617, tabl. [76].

Tabgha
nad
Jeziorem
Galilejskim,
mozaika
bizantyjska
w kościele Rozmnożenia
Chleba
   Tabgha, Jez. Galilejskie mozaika bizantyjska kościół Rozmnożenia Chleba


26. Starożytny Izrael. Od czasów Abrahama do zburzenia Jerozolimy przez Rzymian.
     [Aut.:] P. Kyle McCarter [i in.]. Przeł. ks. Waldemar Chrostowski.
     Warszawa 1994 Czytelnik 8° ss. 378, [5], il., mapy.

27. Choraqui André: Życie codzienne ludzi Biblii. Przeł. Leszek Kossobudzki.
     Warszawa 1995 PIW 8° ss. 271, [8] s. tabl., il., tab., mapy.

28. Johnson Paul: Cywilizacje Ziemi Świętej. Kraków 1995 Platan 8° ss. 227, il.

29. Millard Alan: Skarby czasów Biblii. Odkrycia archeologiczne rzucają nowe światło na Biblię.
     [Przekł. z ang. Marcin Stopa].
     Warszawa 2000 Diogenes; Świat Książki 8° ss. 351, fot., faks., il., mapy, rys.

 

 

  Archeologia biblijna jest nauką pomocnicza biblistyki, mającą na celu przedstawianie, wyjaśnianie i wzajemną korelację wyników badań wykopaliskowych prowadzonych na starożytnym Wschodzie oraz na wybrzeżach Morza Śródziemnego, zwłaszcza w Palestynie, z obrazem przekazywanym przez Biblię. Służy ona zrozumieniu i przedstawieniu tła wydarzeń biblijnych, ukazaniu Biblii jako źródła historycznego, pozwala lokalizować wzmiankowane w niej miejsca, precyzuje chronologię biblijną i łączy ją z chronologią bliskowschodnią. Ramy czasowe archeologii biblijnej obejmują w zasadzie okres od XIX / XVIII w. p.n.e. (czasy Patriarchów) do I w. n.e., czyli do końca formowania się pism Nowego Testamentu; niekiedy uwzględnia się okres do powstania Bar Kochby (132 - 135 n.e.).

  Zabytki Ziemi Świętej, ze względu na ich wartość religijną, odwiedzane były już u schyłku antyku, zainteresowano się nimi szerzej w renesansie (m.in. kupiec i kolekcjoner Ciriaco da Pizzicoli). Pionierami badań wykopaliskowych na terenie Palestyny byli w XIX wieku F. de Saulcy i Ch. Clermont, istotne dla metodologii badań (zastosowanie stratygrafii i typologii) były prace Flindersa Petriego (między innymi badania w Tell-el-Hesi (1890) i Tell-el Farah (1927 - 1929)). Wśród badaczy, którzy wywarli duży wpływ na rozwój archeologii biblijnej, wymienić należy Williama F. Albrighta, który opracował m.in. zręby palestyńskiej chronologii, badając np. Tell-el-Ful (1922 - 1923) i Tell Bet Mirsin (1926 - 1936).

  Do najważniejszych osiągnięć archeologii biblijnej należą odkrycia w Jerychu, Qumran i Masadzie. Wraz z rozwojem badań archeologicznych rozluźnił się ścisły związek archeologii biblijnej z Biblią, zaczęto zajmować się szerzej rozwojem osadnictwa na terenach w niej opisanych - archeologia biblijna stała się głównie archeologią Palestyny, przez co poszerzeniu uległy jej ramy czasowe.

  Ziemie Zachodniego Brzegu pełne są zbytków historycznych; jest tam ponad trzy tysiące stanowisk archeologicznych. W dolinie Jordanu (Ubedija) odkryto kości przodka rodu ludzkiego, liczącego sobie około 1,4 miliona lat - najstarsze ze znalezionych poza Afryką. W jaskiniach Galilei odkopano szkielety ludzkie sprzed 40 - 90 tysięcy lat, uważane za ogniwo pośrednie pomiędzy człowiekiem neandertalskim a homo sapiens. W jaskini Amud nad Morzem Martwym znaleziono szczątki szkieletu neandertalskiego dziecka - datowane na około 50 tysięcy lat. Każda epoka zostawiła tu swoje ślady: są pozostałości epoki kamienia (na przykład En Avdat, Telles-Sultan czy Wadi Khareitun), epoki chalkolitycznej (na przykład Arad, Megiddo czy Jerozolima), epoki żelaza (Beer Szewa, Dolina Cedronu w Jerozolimie) oraz okresów: kananejskiego, izraelskiego, babilońsko-perskiego, hellenistycznego, rzymskiego, bizantyjskiego, arabskiego, wypraw krzyżowych, mameluckiego i tureckiego (od roku 1516 do 1917). Region ten ze względu na położenie geograficzne był celem ciągłych podbojów i migracji różnych ludów o różnorodnych kulturach. Są tutaj pozostałości najstarszej w historii ludzkiej cywilizacji miejskiej w Jerycho (około 10 tysięcy lat) oraz najstarszej kopalni i huty miedzi w Timnie (około 6 tysięcy lat). Przez te właśnie tereny przebiegała jedyna droga lądowa łącząca dwa kontynenty - Afrykę i Eurazję. Tędy prowadziła słynna Via Maris łącząca dwie wielkie cywilizacje starożytności - Egipt i Mezopotamię.


Notka na podstawie hasła encyklopedycznego ( http://pascal.onet.pl )
© 1996 - 2003 Onet.pl SA Bazylika Narodzenia, Betlejem fot. Stanisław Markowski
 
 Pozostałości synagogi w Kafarnaum, fot. St. Markowski, Ziemia Zbawiciela
 

 Bazylika Przemienienia (Góra Tabor) fot. St. Markowski, Ziemia Zbawiciela

Bazylika Narodzenia,
Betlejem

Bazylika Przemienienia,
Góra Tabor
W środku: Kafarnaum →
← pozostałości synagogi

Widoki Ziemi Świętej w obiektywie Stanisława Markowskiego
(Ziemia Zbawiciela, Kraków 1999/2000)

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2008, godz. 04:39 - Jan Wasilewski