Ziemia Zbawiciela

Jubileusz Chrześcijaństwa    Jubileusz 2000 - Iubilaeum A.D. 2000 - znak graficzny obchodów    Iubilaeum Anno Domini 2000  

strona główna opracowania    |    strona uzupełniająca o wystawie
Działy wystawy:
1.  Geografia, położenie, klimat, przyroda
2.  Archeologia biblijna, historia
3.  Opisy Ziemi Świętej, przewodniki
4.  Jerozolima, Święte Miasto
5.  Pielgrzymki, podróże (relacje, opisy)

 

1.  Geografia, położenie, klimat, przyroda

 Ekspozycję otwierały: współczesna mapa ścienna Ziemi Świętej
w opracowaniu A. Kieniewicza z planem Jerozolimy,
dzieło S. Munka: Palestine. Description geographique, historique et archeologique
wydane w Paryżu w 1845 roku oraz atlas biblijny Th. Munka z roku 1868.
W drugiej stojącej gablocie zaprezentowano dwa albumy,
zawierające, obok fotografii, zasuszone kwiaty i rośliny typowe dla tego obszaru.
 Obok znajdował się wydany niedawno leksykon flory biblijnej ks. Józefa Picka.

 

 

 Śladami Jezusa film VHS, 60m   Mapa Palestyny I w. po Chrystusie   Mały atlas Biblijny

Z lewej: Śladami Jezusa, VHS, scenariusz i realizacja: ks. Leszek Surma,
Fundacja Komisariat Ziemi Świętej, Kraków 1999.
Kaseta zawiera relację z Narodowej Pielgrzymki do Ziemi Świętej
zorganizowanej przez Komisariat Ziemi Świętej w Polsce
w 90. rocznicę odbycia pierwszej pielgrzymki w 1907 roku.
Utrwalono na niej [...] najważniejsze miejsca związane
z ziemskim życiem Jezusa i Maryi. Kaseta jest jedną z form
poznawania Ziemi Świętej. Czas nagrania - 60 minut.

W środku:
mapa Palestyny w czasach Chrystusa (I w. naszej ery)

Z prawej: Mały atlas biblijny, Oficyna Wydawnicza 'Vocatio'
Mały atlas biblijny to zbiór najważniejszych i najczęściej potrzebnych map ilustrujących podstawy
geografii i historii biblijnej. Otwiera go mapa Kanaanu, czyli późniejszej Palestyny, przedstawiająca
ten kraj w II tysiącleciu przed Chrystusem, w czasach patriarchów, a potem wyjścia Izraelitów z Egiptu.
Zamyka go mapa basenu Morza Śródziemnego na początku drugiej połowy I wieku po Chrystusie,
gdy Paweł Apostoł podjął wspaniałe podróże misyjne, uwieńczone założeniem wielu potężnych wspólnot
chrześcijańskich. Poznawanie świata biblijnego, zwłaszcza jego realiów historycznych i geograficznych,
to warunek prawidłowego zrozumienia i przyjęcia orędzia ksiąg świętych  Staje się ono bliższe,
bo osadzone w rzeczywistości, która - aczkolwiek odległa w czasie i przestrzeni -
przemawia do nas pełniejszym i prawdziwszym głosem.
Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Chrostowski

 

 

 Terra Sancta (1595/1612) z Atlasu Mercatora   Terra Sancta - mapa Ziemi Świętej
z atlasu świata Gerarda Mercatora 
(1512 - 1594) - 'Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figural' - Duisburg, 1595.

Miedziorytnicze kopie wykonał
Jodocus Hondius (1563 - 1612)
i publikował w Amsterdamie
(ten egzemplarz pochodzi z roku 1612).
Ze zbiorów BU KUL. Reprodukcja za:
Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (praca zbiorowa)
pod red. Małgorzaty Trojnackiej,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 96,
ISBN: 83-7363-187-9, s. 6

 

 

 Rekonstrukcja murów Jerozolimy

Rekonstrukcja planu Jerozolimy z czasów rzymskich według informacji Józefa Flawiusza i badań
archeologicznych. Najstarsze mury (w centrum ilustracji) pochodzą z czasów panowania królów,
zapewne z okresu króla Ezechiasza. Mury środkowe wzniesiono po powrocie z niewoli babilońskiej
w roku 444 przed Chrystusem. Mury północne wybudował w 44 roku naszej ery Herod Agryppa
(dziś na ich miejscu stoją mury wzniesione przez Sulejmana Wspaniałego w 1542 r.).
Ilustracja pochodzi z książki Luigi Lombardi, Ziemia Święta,
Edizioni Soprańi via del mascherino, Plurigraf, Roma 1981

 Widok dawnej Jerozolimy

Widok starej Jerozolimy - według reprodukcji sztychu z XVIII lub XIX wieku;
źródło: Peter A. Thomas: Israel, The Wellfleet Press, a Division of Book Sales, Inc.,
USA / Israel, ISBN: 1-55521-184-4

 

 

1.  Munk Salomon: Palestine.
     Description géographique historique et archéologique.
     Paris 1845 Firmin Dodot Freres 8° ss. 704, mapa 1. L'Univers.

2.  Menke Theodor: Bibelatlas in acht Blättern.
     Gotha 1868 Justus Perthes 2° map k. 8.

3.  Flowers of the Holy Land.
     Jerusalem [ok. 1900 B. w.] 16° podł. ss. [2], tabl. 

4.  Photographies et fleurs de Terre Sainte.
     Jerusalem [ok. 1900 B. w.] 8° podł. tabl. 25.

5.  Kwieciński Apolinary: Atlas archeologiczny do Historyi Świętej.
     Według zabytków dawnych dla użytku młodzieży szkolnej.
     Warszawa 1901 E. Wende 4° k. [13].

6.  Aaronsohn Agr A., Soskin S.: Palestyna. Rys gieografji fizycznej.
     (Z tablicami statystycznemi miast i kolonji żydowskich oraz mapa).
     Warszawa 1919 Wyd. Organizacji Syjonistycznej w Polsce
     8° ss. 47.
 Widok na Kafarnaum z Góry Błogosławieństw (fot. Piotr Dylik)

Widok na Kafarnaum
z Góry Błogosławieństw
(fot. Piotr Dylik)
Z albumu 'Ziemia Święta',
Wyd. List, Kraków 2000

7.  Gramatica Aloisius: Atlas geographiae biblicae. Addita brevi notitia regionum et locorum.
     Editio minor. Bergomi 1921 Istituto Italiano d'Arti Grafiche 8° ss. 26, [1], map 8.

8.  Stummer Friedrich: Geographie des Buches Judith.
     Stuttgart 1947 Verlag Kath. Bibel-Werk 8° ss. 40. Bibel-Wissenschaftliche Reihe. Heft 3.

9.  Abel Felix-Marie: Géographie de la Palestine. 3 éd. T. 1-2.
     Paris 1967 J. Gabalda 8° ss. XXV, 515, tabl. 17, map 13 + VIII, 538, map 10.
     Etudes Bibliques.

10. Rowley Harold Henry: Atlas de la Bible. Histoire-geographie-chronologie. Trad. de Jacques
      Potin, maquette de Jacques Maillot. Paris 1984 Edit. du Centuron 8° ss. 61, mapy.

11. Stuttgarter Bibelatlas. Historische Karten der biblischen Welt.
      Stuttgart 1989 Deutsche Bibelgesellschaft 4° ss. 64, mapy.

12. Ziemia Święta. Oprac. Andrzej Kieniewicz. Mapa 1:1 500 000.
      Warszawa 1993 PPWK im. E. Romera 60 x 43 cm.

13. Pritchard James B.: Wielki atlas biblijny. Warszawa 1994 Vocatio 4° ss. 152, il., mapy.

 ks. Józef Pick:  W świecie Biblii - flora   14. Pick Józef [ks.]: W świecie Biblii - flora.
     Niemi świadkowie chwały Boga.
     Leksykon roślin w Biblii.
     Pelplin 1998 Bernardinum 8° ss. 183 s., il.


Tekst Pisma Świętego i pielgrzymki Autora do Ziemi Świętej
stały się dlań inspiracją do encyklopedycznego omówienia bogactwa
świata roślinnego Kraju Jezusa. Sprawa jest godna uwagi nie tylko
z przyrodniczego punktu widzenia (chodzi przecież o krainy, leżące
na styku trzech kontynentów - Europy, Afryki i Azji), ale również
ze względu na obecność przyrody w nauczaniu Jezusa Chrystusa.
Pojawia się ona bowiem jako ważna płaszczyzna odniesienia,
ilustrująca naukę Jezusa (głównie w licznych przypowieściach)
oraz jako świadek Jego ziemskich dróg.


15. Atlas miejsc biblijnych. Red. Anna Haertlé-Wodziczko, Marek Bernacki.
     Tł. o. Piotr Jankowski (OSA), Anna Makowiecka-Siudut.
     Bielsko-Biała 1999 Debit 4° ss. 144, plany, il., fot.

16. Bednarz Michał: Ziemia umiłowana przez Boga. Geografia Ziemi Świętej.
     Tarnów 1999 Biblos 16° ss. 226, 1 plan, [24] tabl.

 

 

 Jezioro Galilejskie widok z Góry Błogosławieństw fot. Stanisław Markowski    
 Barbara Szczepanowicz Atlas roślin biblijnych

Jezioro Galilejskie - widok z Góry Błogosławieństw;
fot. Stanisław Markowski


Atlas
Roślin Biblijnych

Barbara Szczepanowicz: Atlas roślin biblijnych. Pochodzenie, miejsce w Biblii i symbolika
WAM Kraków 2003, ss. 272, ISBN: 83-7318-097-4

Od wydawcy: Poznanie roślin wspomnianych w Biblii jest potrzebne ze względu na ich obecność w przypowieściach Jezusa. Przyroda jest cennym materiałem ilustrującym nauki Jezusa. Rośliny są częścią scenerii wydarzeń biblijnych od Starego Testamentu poczynając. Dla zrozumienia pełnych perspektyw świata biblijnego konieczna jest zatem także wiedza o nich. Rośliny o których tu mowa, przedstawione są nie tylko z punktu widzenia botanika gdzie rosły - według biblijnych przekazów, a gdzie (i czy), obecnie można je zobaczyć. Książka wprowadza również Czytelnika w fascynujący świat ich rozbudowanej symboliki.

 

 Góra Błogosławieństw

Góra Błogosławieństw (Luigi Lombardi, Ziemia Święta,
Edizioni Soprańi via del mascherino, Plurigraf, Roma 1981)

 

 

 Palestyńskie łąki   Palmy   Róże Jerycha

Z lewej - palestyńskie łąki, w środku - palmy nad jeziorem, z prawej - róże Jerycha
(Luigi Lombardi, Ziemia Święta, Edizioni Soprańi via del mascherino, Plurigraf, Roma 1981)

 

 

 Palma daktylowa  fot. Jurek Garbowski   Kościół Błogosławieństw  (Góra Błogosławieństw)  fot. Stanisław Markowski   Drzewo jarzębiny  fot. Jurek Garbowski

Palma daktylowa (z lewej) i drzewo jarzębiny (z prawej) - sfotografował w Palestynie Jurek Garbowski;
w środku fragment fotografii Stanisława Markowskiego z Góry Błogosławieństw:
palma przed kościołem Błogosławieństw

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2008, godz. 04:30 - Jan Wasilewski