Bazy danych w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL

 

A * B * C * D * E * F * G * H * I * J * K

 L * M * N * O * P * R * S * T * U * W * Z

 

   Linki do baz Nazwa Opis Dostęp

A

ehost_logo

 

Academic Search Ultimate

 

4700 pełnotekstowych czasopism, baza wielodziedzinowa

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny
 

 

Agricola

 

Baza artykułów dotyczących rolnictwa, ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych. na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny
  Allgemeines Künstlerlexikon/Artists of the world

Obszerne źródło informacji o artystach w skali całego świata: informacje biograficzne ponad miliona osób w układzie A-Z.

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny
  L'Annee Philologique

Podstawowa baza bibliograficzna i źródłowa do studiów klasycznych z dziedziny starożytnej literatury, historii, filozofii, sztuki.

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny
  APA PsycTests

Repozytorium testów psychologicznych i stosowanych środków, źródło rzeczywistych instrumentów i pozycji testowych, które są dostępne do natychmiastowego pobrania i wykorzystania w badaniach i nauczaniu.

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny
  APA PsycTherapy

Zasób nagrań filmów psychoterapeutycznych, które umożliwiają poznanie sprawdzonych koncepcji i powszechnych trudności napotykanych podczas sesji terapeutycznych. Narzędzie

zawierające bogaty wybór zarejestrowanych interakcji między znanymi terapeutami a indywidualnymi osobami, parami i rodzinami.

 

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny
  ATLA Religion Database with ATLASerials PLUS

Baza zawiera informacje na temat studiów biblijnych, religii świata, historii kościoła oraz religii w kontekście społecznym.

ATLA Religion Database with ATLASerials PLUS łączy podstawowy indeks artykułów czasopism, recenzji książek i kolekcji esejów we wszystkich dziedzinach religii z kolekcją online ATLA, zawierającą czołowe czasopisma z zakresu religioznawstwa i teologii. 

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny
 

 

 Business Source Ultimate

 

7800 czasopism, pełnotekstowych z zakresu biznesu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości. na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

C

 

CAS SciFindern

Strukturalna baza chemiczna wraz z odnośnikami bibliograficznymi.

Narzędzie zapewniające dostęp do jednego z największych i najbardziej kompletnych zbiorów informacji z zakresu chemii i nauk pokrewnych, takich jak: biochemia, chemia organiczna i nieorganiczna, chemia makromolekularna, stosowana, analityczna i inżynieria chemiczna. Platforma umożliwia m.in. wyszukiwanie informacji wg graficznych struktur chemicznych i schematów reakcji, zapewnia odsyłacze do pełnych tekstów materiałów źródłowych.

http://buhan.kul.pl/han/cas-scifinder/

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

 

(wymagana rejestracja na e-mail z domeny KUL:

kul.lublin.pl

kul.pl

kul.edu.pl

kul.eu)

 

CINAHL Ultimate

Najobszerniejsza baza pełnotekstowa z zakresu pielęgniarstwa. Obejmuje takie dziedziny jak: pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu.

Pełny opis bazy

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

D

De Gruyter

Wielodziedzinowa baza pełnotekstowa De Gruyter Online Journals oferuje dostęp do 350 tytułów czasopism elektronicznych z następujących dziedzin: Architecture and Design, Business and Economics Chemistry, Computer Sciences, Engineering, Geosciences, Industrial Chemistry, Law, Life Sciences, Materials Sciences, Mathematics, Medicine, Physics

Lista dostępnych tytułów książek

Lista tytułów czasopism

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

E

Early English Books Online

Baza jest dostępna po rozwinięciu zakładki „Bazy danych” na platformie Proquest.
Early English Books Online to baza zawierająca skany książek drukowanych w Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii i Brytyjskiej Ameryce Północnej oraz prace w języku angielskim drukowane poza granicami od 1473 do 1700 roku. 
na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

 

EBSCO eBooks Collection

Zbiór książek elektronicznych zakupionych przez KUL oraz udostępnianych przez Ebsco w modelu otwartym (OA).

Materiały szkoleniowe

Lista dostępnych tytułów

 

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

 

EMIS Intelligence (Region Europa Środkowo-Wschodnia)

EMIS Intelligence agreguje dane dotyczące gospodarki polskiej, informacje ekonomiczne, finansowe, polityczne, makroekonomiczne oraz wiadomości ze spółek. Serwis aktualizowany jest kilka razy dziennie.
W ramach modułu dotyczącego Polski udostępniane są ok. 20-letnie pełnotekstowe archiwa czasopism takich jak, m.in.: Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Parkiet, BBC Monitoring, Dziennik Gazeta Prawna, Wprost, Computerworld, Przegląd Komunalny, Rynek Zdrowia.
na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

 

 

 

Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online

Baza danych wydawnictwa de Gruyter poświęcona Biblii i jej recepcji, niezbędne źródło informacji dla naukowców zajmujących się biblistyką, kulturą i religią oraz dziedzinami pokrewnymi. na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

 

ERIC

(Education Resource Information Center)

 

Abstrakty i opracowania artykułów z ponad 2200 czasopism związanych z edukacją i nauczaniem. na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

 

European Views of the Americas: 1493 to 1750 Baza bibliograficzna zawierająca ponad 32000 rekordów. Obejmuje historię europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa. na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

G

 GreenFILE GreenFILE indeksuje publikacje dotyczące zależności pomiędzy środowiskiem i następującymi dyscyplinami: rolnictwo, edukacja, prawo, zdrowie i technologie.  na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

H

  Health Source: Consumer Edition Baza jest najbogatszą z dostępnych dla bibliotek na świecie kolekcją informacji z zakresu zdrowia publicznego. Obejmuje wiele tematów z dziedziny zdrowia, w tym nauki medyczne, nauki o żywności i żywieniu, opiekę nad dziećmi, medycynę sportową i zdrowie ogólne. Zawiera około 80 pełnotekstowych publikacji z zakresu zdrowia publicznego. na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny
    Health Source: Nursing / Academic Edition Ta baza zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism naukowych z wielu dziedzin medycyny. Udostępnia także informator AHFS Consumer Medication Information zawierający 1 300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów dotyczących leków generycznych z ponad 4 700 nazwami produktów firmowych. na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny
  Humanities Source Ultimate Źródło informacji dla naukowców i dydaktyków zainteresowanych wszystkimi aspektami nauk humanistycznych. Zakres bazy obejmuje myśl literacką, naukową i artystyczną. Zawiera ona setki pełnotekstowych czasopism naukowych cytowanych w wiodących indeksach tematycznych. W jej zasobach można również znaleźć felietony, wywiady, nekrologi, bibliografie, recenzje książek, oryginalne dzieła beletrystyki, recenzje programów tanecznych, filmów, musicali, oper i sztuk teatralnych. na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

I

Ibuk Libra

Wybrane publikacje elektroniczne oraz zasoby edukacyjne z portfolio Grupy PWN

Lista dostępnych publikacji

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

 

In Principio 

Brepols

Indeks incipitów tekstów łacińskich. Baza danych zawierająca ponad 1 000 000 incipitów z zakresu literatury łacińskiej od starożytności do renesansu. Jest ona adresowana do wszystkich naukowców i bibliotekarzy zainteresowanych starożytnymi i średniowiecznymi pisarzami, tekstami oraz rękopisami. Jest to niezbędne narzędzie przy identyfikacji poszczególnych tekstów zawartych w manuskryptach oraz przy tworzeniu wykazu rękopisów zawierających poszczególny tekst.

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

 

International Medieval Bibliography

Multidyscyplinarna baza bibliograficzna obejmująca Europę, Afrykę Północną i Bliski Wschód w okresie od 300 r. do 1500 r. Jej celem jest dostarczenie wyczerpującej, aktualnej bibliografii artykułów w czasopismach, materiałach konferencyjnych, zbiorach esejów itp. opublikowanych na całym świecie w ponad 35 różnych językach. Baza jest wynikiem współpracy Uniwersytetu w Leeds z belgijskim wydawnictwem Brepols.

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

 

(dostęp dla 3 jednoczesnych użytkowników)

J

 jstor. JSTOR Archival Journal and Primary Sources Collection

Elektroniczne archiwum czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych. Dostęp do wszystkich 27 głównych kolekcji czasopism archiwalnych i publikacji źródłowych - szczegóły na stronie: https://about.jstor.org/librarians/journals/jstor-archival-journals-and-primary-sources-collection/

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

L

legalis.jpg Legalis System Informacji Prawnej

Zawiera m.in. akty prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, wzory pism, orzecznictwo, w tym wybór orzecznictwa niepublikowanego.

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

(dla studentów i pracowników WPPKiA)

  LegalSource

Zawiera pełny tekst najbardziej znanych czasopism naukowych z zakresu prawa i jest ważnym źródłem informacji na temat aktualnych problemów i badań w dziedzinie prawodawstwa.

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalnie
  lex Lex System Informacji Prawnej Baza dotycząca ustawodawstwa, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego. Dodatkowo zawiera zestaw wzorów umów i pism procesowych.

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

 

Library of Latin Texts Online Complete - Brepols

Baza tekstów łacińskich. Zawiera teksty od początków literatury łacińskiej (Livius Andronicus, 240 lat przed Chrystusem) aż do tekstów soboru watykańskiego drugiego (1962–1965). Obejmuje wszystkie dzieła z okresu klasycznego, wszystkie najważniejsze dzieła patrystyczne, obszerny zbiór pism łacińskiej literatury średniowiecznej. Można tu również znaleźć kompletne dzieła pisarzy takich jak Cyceron, Wergiliusz, św. Augustyn, Grzegorz Wielki, Anzelm z Canterbury, Bernard z Clairvaux oraz Tomasz z Kempis. Większość tekstów pochodzi z serii Corpus Christianorum.

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

 

LISTA

(Library, Information Science & TEchnology Abstracts)

Baza indeksuje publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa, klasyfikacji, katalogowania, bibliometrii, wyszukiwania informacji online, zarządzania informacją i in.

na komputerach

w sieci KUL + dostęp zdalny

M

  MasterFILE Premier Ponad 200 tytułów czasopism, pełne teksty z zakresu biznesu, ochrony zdrowia i in.

na komputerach

w sieci KUL + dostęp zdalny

   ams MathSciNet Retrospektywna baza obejmująca Mathematical Reviews (MR) oraz Current Mathematical Publication (CMP), dokumentująca publikacje naukowe od 1940 roku do chwili obecnej, a także umożliwiająca często dostęp do oryginalnych artykułów. na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny
    Medline Ponad 4800 czasopism medycznych i biomedycznych do poziomu abstraktów. Baza opracowana przez National Library of Medicine.  na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny
  Medline Ultimate

Najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Baza zawiera ponad 2200 pełnotekstowych Czasopism. Wśród nich są czasopisma pełnotekstowe bez okresu karencji o najwyższych statystykach użytkowania w indeksie MEDLINE.

Pełny opis bazy

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

N

  Nature Publishing Group

Dostęp do wybranych tytułów NPG w ramach konsorcjum:

Lista czasopism wraz z linkami dostępu
- dostęp w ramach licencji krajowej do czasopism NPG:
Nature - jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych, wydawane przez Nature Publishing Group

http://buhan.kul.pl/han/naturecomplete/

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

 

Newspaper Source Baza pełnotekstowa, oferuje dostęp do gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim. Obejmuje pełne teksty m. in. The Washington Post, The Wall Street Journal, USA Today, New York Times i in. na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

O

 logo_vatican_120 Oficjalne Dokumenty Stolicy Apostolskiej

Acta Sanctae Sedis
Acta Apostolicae Sedis
Acts and Documents of the Holy See Relative to the Second World War

wolny dostęp

 

Oxford Academic

Oxford Academic – nowa platforma wydawnictwa Oxford University Press, zawierająca zarówno czasopisma, jak i główne kolekcje książek naukowych. Obejmuje ona zasoby subskrybowane (kolekcja Medicine - lista tytułów) oraz w dostępie testowym (dostępne czasowo).

na komputerach w sieci KUL + zdalnie

 

 

Medicine

Oxford University Press - Medicine Collection

Kolekcja 132 czasopism medycznych wydawnictwa OUP, obszerne i bardzo wpływowe źródło nowatorskich badań medycznych, zawierające wiele czasopism o wysokim współczynniku Impact Factor.

na komputerach w sieci KUL + zdalnie

P

 

Philosopher's Index

Aktualna i obszerna bibliograficzna baza danych opracowaną przez Philosopher’s Information Center. Obejmuje badania naukowe ze wszystkich głównych obszarów filozofii. Zawiera autorskie abstrakty badań naukowych opublikowanych w czasopismach i książkach, w tym publikacjach włączonych do antologii oraz recenzjach książek. The Philosopher’s Index zawiera badania publikowane począwszy od 1940 roku i obejmuje ponad 680 czasopism z przeszło 50 krajów w wielu językach. na komputerach w sieci KUL + zdalnie
 

PROQUEST Central + PQDT A&I (Dissertations & Theses Abstract and Index)

Baza wielodziedzinowa Proquest Central stanowi pakiet 47 baz ze 175 dziedzin (wykaz baz), zawierających obecnie 29 800 tytułów czasopism, z czego ponad 22 300 pełnotekstowych. Zawiera też abstraktową bazę ProQuest Dissertations and Thesis A&I - streszczenia prac doktorskich. na komputerach w sieci KUL + zdalnie
  ProQuest Ebook Central

 

Baza oferuje dostęp do ponad 1 145 tysięcy publikacji elektronicznych (ilość ta cały czas ulega zwiększeniu).

Lista dostępnych tytułów

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny
    PsycArticles Teksty ponad 120 tys. artykułów opublikowanych w 60 tytułach czasopism wydawanych przez American Psychological Association oraz w  11 czasopismach wydanych przez sprzymierzone organizacje. na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny 
    PsycINFO Baza zawiera ponad 2,3 mln opisów bibliograficznych z abstraktami z ponad 2,2 tys. czasopism w 27 językach. na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

 R

  Regional Business News Najnowsze doniesienia na tematy związane z biznesem, zagadnienia ekonomiczno - gospodarcze (75 gazet USA). na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

 S

 elsevier. ScienceDirect - Elsevier Baza ScienceDirect  (Elsevier Science) zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier. Baza zawiera pełne teksty ok. 720 czasopism. na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

 

Science

http://buhan.kul.pl/han/science/

recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny
  scopus2.jpg Scopus - Elsevier

Baza SciVerse Scopus zawiera 46 mln rekordów, 70% wraz z abstraktami, indeksuje prawie 19 500 tytułów pochodzących od  5 000 wydawców z całego świata, oferuje zaawansowane narzędzia do oceny bibliometrycznej badań naukowych.

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny
 

Sociology Source Ultimate

Najobszerniejsza baza z zakresu socjologii. Zapewnia użytkownikom dostęp do informacji obejmujących szerokie spektrum studiów socjologicznych.

Pełny opis bazy

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny
  Sources Chrétiennes Online - Brepols

Baza starożytnych tekstów patrystycznych. Seria „Sources Chrétiennes” obejmuje około 600 krytycznych wydań tekstów Ojców Kościoła wraz z tłumaczeniami tekstów chrześcijańskich z języka greckiego i łacińskiego oraz języków orientalnych, takich jak syryjski, aramejski i gruziński.

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny
   springer. SpringerLink Baza zawiera artykuły z czasopism z połączonych baz Kluwer i Springer, z dziedzin: rolnictwo, technologia żywności, ekologia, medycyna, psychologia, filozofia, religia, edukacja, prawo, nauki humanistyczne, technika, ekonomia i in.  na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

T

 

Taylor&Francis Zapewnia dostęp do ponad 2700 interdyscyplinarnych czasopism o wysokiej jakości, obejmujących nauki humanistyczne i społeczne, naukę i technologię, inżynierię, medycynę i opiekę zdrowotną.

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny


 

Teacher Reference Center Baza Teacher Reference Center udostępnia indeksy i abstrakty dla 280 najpopularniejszych czasopism i periodyków dla nauczycieli i opiekunów ułatwiające pracę pedagogom.

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

  Thesaurus Linguae Graecae Korpus literatury greckiej od starożytności do współczesności, wraz ze słownikiem, w formie cyfrowej. Opracowywany przez ośrodek badań nad literaturą grecką przy University of California, Irvine. Obejmuje zdigitalizowaną grecką literaturę od Homera aż po upadek Konstantynopola w 1453 roku, a także słowniki dostępne online, jak Liddel-Scott-John (LSJ) i inne.

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

 

(wymagane założenie konta osobistego)

 

Twentieth Century Religious Thought

Twentieth Century Religious Thought to baza zawierająca zbiór online ważnych dzieł XX-wiecznej myśli chrześcijańskiej, islamskiej i judaistycznej.

Po rozwinięciu zakładki "My Collections" widoczne są poszczególne woluminy; w wyszukiwaniu zaawansowanym „Advanced Search” można przeszukiwać wszystkie woluminy łącznie po zaznaczeniu „All Collections” lub zawęzić wyszukiwanie do wybranego tomu.

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

W

  Web of Science Platforma Web of Science to abstraktowo-bibliometryczna baza danych zawierająca indeksy cytowań z ponad 10.000 czasopism z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych.

na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

 

 

  Wiley Online Library
Interdyscyplinarna baza. Licencja krajowa Wiley w 2023 r. obejmuje 491 czasopism wybranych z pełnej kolekcji Wiley z rocznikami od 1997 dostępnych na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Obejmuje także 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015, patrz katalog, zakupionych w 2016 r. Roczniki czasopism z okresu licencji krajowej (od 2012 roku) oraz zakupione książki są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji zgłoszonych do licencji. na komputerach w sieci KUL + dostęp zdalny

 

Góra strony

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2024, godz. 13:26 - Małgorzata Augustyniuk