Cennik Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

 

I.  Opłaty Wypożyczalni

Pracownicy KUL, pracownicy naukowi innych uczelni, doktoranci innych uczelni, słuchacze innych jednostek naukowych związanych z KUL, pozostali użytkownicy

Założenie konta i wydanie karty bibliotecznej

15 zł

Prolongata konta na dany rok akademicki

10 zł

Opłaty ogólne

Opłata za książki niezwrócone w terminie

20 gr - od woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu

Wydanie duplikatu zagubionej karty bibliotecznej

 

20 zł

Kaucja zwrotna za możliwość korzystania z Wypożyczalni przez osoby nie związane z KUL

 

100 zł

Opłata za zagubioną książkę

 

Pięciokrotna wartość antykwaryczna

Opłata za zniszczenie książki

 

Do 300 stron 50 zł
powyżej 300 stron 100 zł

Uwaga:

     Z opłat za wydanie karty bibliotecznej oraz za prolongatę konta zwolnieni są wszyscy studenci i doktoranci posiadający legitymację studencką KUL.

 

II.    Opłaty za usługi biblioteczne

Usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej:

J. m.

 Opłata

Sprowadzenie książki z zagranicy

egzemplarz

40 zł + porto

Sprowadzenie artykułu z zagranicy

artykuł

20 zł

Usługi kserograficzne

 

 

Kopiowanie materiałów bibliotecznych

strona

0,10 zł za stronę

Kopiowanie materiałów bibliotecznych express

strona

0,20 zł za stronę

Skanowanie na skanerze samoobsługowym

 

Karnet jednodniowy

10 zł

Karnet tygodniowy (7 dni)

35 zł

 

III.     Opłaty za usługi reprograficzne

Rodzaj zamówienia

 

Typ publikacji

 

 

Druki wydane po 1960r.

Druki wydane w l. 1801-1960

Zbiory Specjalne (grafika, kartografia, muzykalia, rękopisy, stare druki)

KOPIE REPROGRAFICZNE CZARNO-BIAŁE

Format A4

0,10 zł za stronę

0,50 zł za stronę

Nie wykonuje się

Format A3

0,20 zł za stronę

1,00 zł za stronę

Nie wykonuje się

SKANOWANIE (w trybie czarno-białym w rozdzielczości 300 dpi)

Format A5

0,10 zł za stronę

1 zł za stronę

2 zł za stronę

Format A4

0,10 zł za stronę

2 zł za stronę

4 zł za stronę

Format A3

0,10 zł za stronę

4 zł za stronę

8 zł za stronę

SKANOWANIE (w trybie kolorowym w rozdzielczości 300 dpi)

Format A5

0,10 zł za stronę

2,50 zł za stronę

5 zł za stronę

Format A4

0,10 zł za stronę

5 zł za stronę

10 zł za stronę

Format A3

0,10 zł za stronę

10 zł za stronę

20 zł za stronę

ZAPIS NA NOŚNIK CD lub DVD

CD

3 zł

DVD

8 zł

WYSYŁKA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (nie więcej niż 50 MB) 

dotyczy materiałów wykonanych techniką cyfrową

 

bezpłatne

 

Uwaga:

Usługi reprograficzne w BU KUL są świadczone zgodnie z zasadami ich wykonywania - Zob. Zasady świadczenia usług reprograficznych w zakładce Usługi.

 

Samodzielne kopiowanie materiałów bibliotecznych (możliwe tylko na urządzeniach Biblioteki, zgodnie z Regulaminem) - Zob. Kopiowanie materiałów bibliotecznych w zakładce Usługi.

 

IV. Inne usługi

DEZYNFEKCJA W KOMORZE PRÓŻNIOWO-GAZOWEJ

Jeden wsad (ok. 0,6m3 tj. ok. 3,5 mb książek formatu A4)

600 zł

 

Za każdy metr bieżący materiałów formatu A4

150 zł

Pojedynczy obiekt (nie większy niż format A4)

25 zł

 

USŁUGI INTROLIGATORSKIE

Oprawa książki lub czasopisma (ostateczny koszt wykonania oprawy uzależniony jest od kosztów użytych materiałów oraz ilości składek i każdorazowo uzgadniany jest ze zleceniodawcą przed przystąpieniem do prac)

 

55 zł -120 zł

Oprawa książki oraz naprawa bloku książki (ostateczny koszt wykonania oprawy uzależniony jest od kosztów użytych materiałów, ilości składek oraz stanu zachowania i każdorazowo uzgadniany jest ze zleceniodawcą przed przystąpieniem do prac)

 

100 zł-500 zł

Oprawa gazet i czasopism wielkoformatowych (powyżej A3)

 

80 zł -120 zł

 

Teczki oraz pudła ochronne (cena każdorazowo ustalana indywidualnie ze zleceniodawcą, uzależniona od wielkości opakowania oraz kosztów materiałów)

 

Praktyka zawodowa w introligatorni min. 30 godzin 1 godz/30 zł

300 zł

Warsztaty dla grup do 30 osób 1 godz.

 

100 zł

 

KWERENDY, SZKOLENIA I WARSZTATY

 

Kwerendy bibliograficzne i faktograficzne (1 godz. pracy bibliotekarza)

Uwaga: Opłacie podlegają pogłębione poszukiwania bibliograficzne i rzeczowe oraz większe zestawienia bibliograficzne wykonywane w oparciu o zasoby informacyjne i katalogi Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Usługi informacyjne nie obejmują sporządzania literatury przedmiotu do prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich itd.)

 

30 zł

Szkolenia i wycieczki dla grup zorganizowanych zewnętrznych (w tym lekcje biblioteczne dla uczniów szkół średnich i innych) – grupy do 30 osób

 

50 zł

Wykłady specjalistyczne dla grup zewnętrznych [np. z wykorzystaniem zbiorów specjalnych]

 

120 zł

UDOSTĘPNIANIE POMIESZCZEŃ

 

Udostępnianie sali konferencyjnej

 

DO UZGODNIENIA

Filmowanie pomieszczeń bibliotecznych (nie dotyczy działalności związanej z promocją Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)

 

DO UZGODNIENIA

 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2019, godz. 08:08 - Artur Podsiadły