O Projekcie "Lubelska Biblioteka Wirtualna"

Realizacja Projektu

Usługi udostępnione w ramach Projektu

Najczęściej zadawane pytania

Kontakt


Realizacja Projektu LBW w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL objęła następujące zadania:

 


DIGITALIZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

Prace nad wyborem i przygotowaniem publikacji ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, przeznaczonych do digitalizacji w ramach projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna”, trwały od lipca 2012 roku do lutego 2014 roku.

 

W ramach zadania Digitalizacja zbiorów bibliotecznych zeskanowano 800 000 stron materiałów bibliotecznych w formacie TIFF oraz 4 mln 200 tysięcy kart ze wszystkich katalogów BU KUL łącznie z katalogami 19 bibliotek specjalistycznych. Przygotowano 800 000 stron plików prezentacyjnych w formacie PDF i DJVU.

 

Dodatkowo uruchomiono oprogramowanie IKKAR do obsługi zeskanowanych kart katalogowych oraz rewers elektroniczny umożliwiający zamawianie do wypożyczalni i czytelni. Opracowano także zbiory biblioteczne wprowadzając do bazy narodowego katalogu NUKAT i do bazy lokalnej VTLS/Virtua 1900 opisów bibliograficznych. W Bibliotece Cyfrowej BU KUL natomiast umieszczono 20 500 obiektów cyfrowych wraz pełnym opisem w formacie Dublin Core dla 1900 tytułów publikacji. Zadanie to zrealizowane przez firmę DDP Sp. z o.o. trwało 11 miesięcy.


ZAKUP I URUCHOMIENIE WSPÓLNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

- MULTIWYSZUKIWARKI ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH

 

W ramach zadania Zakup i uruchomienie wspólnego systemu informatycznego Biblioteka KUL współpracowała z firmą Aleph Polska Sp. z o.o. z Warszawy przy instalacji i wdrożeniu wspólnego dla Partnerów Projektu oprogramowania multiwyszukiwarki PRIMO, które objęło import i udostępnienie metadanych z zasobów elektronicznych Biblioteki (baz danych, katalogu OPAC Virtua i dLibra) oraz zasobów Open Access, jak również testy funkcji wyszukiwawczych systemu.


DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

 

Zadanie Dostawa sprzętu i oprogramowania zrealizowała firma Comarch z Krakowa, w ramach którego dostarczono dwa skanery dziełowe formatu A1 i A2 firmy Zeutschel oraz skaner automatyczny firmy Kirtas, drukarkę kolorową oraz drukarki monochromatyczne formatu A3, komputer przenośny, 18 zestawów komputerowych różnego typu, aparat cyfrowy Nikon oraz stanowisko fotografii reprograficznej firmy Kieser.

 

 

Wdrożono oprogramowanie dla repozytorium obiektów cyfrowych oparte na dLibra 5.0 wspierane przez system do zarządzania procesem digitalizacji dLab oraz archiwizacji dArceo.

 

W ramach tego zadania dostarczono także 3 serwery Blade, macierz dyskową oraz przełącznik FC. Dodatkowo zakupiono oprogramowanie do obróbki graficznej oraz do tworzenia plików prezentacyjnych w formacie DJVU.

 

WYBUDOWANIE śWIATŁOWODOWEJ STRUKTURY SIECIOWEJ

W ramach Projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” wybudowano światłowodową infrastrukturę sieciową łączącą zasoby teleinformatyczne Partnerów Projektu z siecią należącą do Gminy Lublin. Wybudowana infrastruktura zapewnia sprawne funkcjonowanie rozproszonego systemu bazodanowego oraz umożliwia scentralizowanie systemu backupu. Centralnym punktem sieci jest serwerownia Gminy Lublin, zlokalizowana przy Al. Racławickich 5. Budowę sieci światłowodowej rozpoczęto wiosną 2013 roku, a zakończono jesienią. W ramach prac wybudowano łącza światłowodowe do lokalizacji Uniwersytetu i Biblioteki.


góra strony

 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2015, godz. 11:38 - Małgorzata Augustyniuk