05.03.2018 - 13.04.2018

Bazy danych w dostępie testowym

Zapraszamy do zapoznania się z obecnie testowanymi bazami danych:

Czasopisma pełnotekstowe DeGruyter

Encyclopedia of the Bible and Its Reception wydawnictwa DeGruyter

 

Od 1 do 31 marca zapraszamy do testowania nowych baz na platformie EBSCOhost. Dostęp testowy potrwa do dnia 31 maja 2018 r. Bazy zapewniają dostęp do pełnego tekstu ponad 13,500 aktywnych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym, w większości niedostępnych w aktualnie prenumerowanych zasobach.  Bazy zostały udostępnione na platformie EBSCOhost uczelni.

 

Zapraszamy do udziału w prezentacji online:

26.03 o godz. 10.00

Prezentacja baz: Academic Search Ultimate & Business Source Ultimate

27.03 o godz. 10.00

Prezentacja baz: Academic Search Ultimate & Business Source Ultimate

W lutym 2018 roku ksiądz Prałat Jan Bielaszewski, emerytowany dyplomata Stolicy Apostolskiej, przekazał w darze Bibliotece Uniwersyteckiej KUL niezwykle cenne publikacje obcojęzyczne.

Więcej...

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat bieżącej prenumeraty czasopism.