11.06.2015 - 30.09.2015

Biblioteka w wakacje

Artur Podsiadły

W dniach 1-3 września br. w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL odbędzie się 21. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.

Zgłoszenia udziału prosimy kierować na adres email lub telefonicznie do BU KUL najpóźniej do 10 sierpnia.

 

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkie biblioteki członkowskie.INFORMACJA NA STRONIE FEDERACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH FIDES
 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYDARZENIA

Małgorzata Augustyniuk

17.07.2015 - 23.08.2015

XII Lubelski Festiwal Nauki

Pracownicy Biblioteki zapraszają do udziału w projektach organizowanych w BU KUL w ramach dwunastej edycji LFN.

Czytaj dalej...

 

Artur Podsiadły