11.06.2015 - 30.09.2015

Biblioteka w wakacje

W dniach 1-3 września br. w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL odbędzie się 21. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.

Zgłoszenia udziału prosimy kierować na adres email lub telefonicznie do BU KUL najpóźniej do 10 sierpnia.

 

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkie biblioteki członkowskie.INFORMACJA NA STRONIE FEDERACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH FIDES
 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYDARZENIA

15.06.2015 - 17.07.2015

Zamówienia Reprograficzne

Szanowni Czytelnicy,

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL udostępniła formularz do składania zamówień reprograficznych.

Szczegóły...