Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do baz danych na platformie Ebsco (http://www.bu.kul.pl/bazy-danych,11926.html):


1. CINAHL Complete
2. MEDLINE Complete

 

Dostęp potrwa do dnia 29 lipca b.r.
Poniżej szczegółowe informacje na temat zawartości baz.

więcej...


Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do bazy Academic Complete na platformie ProQuest zawierającej 160 000 tytułów. Dostęp potrwa do 19 lipca 2019 roku.

 

Aby uzyskać pełen dostęp w okresie testowym, należy założyć konto przy użyciu adresu e-mailowego zarejestrowanego na platformie e-kul. Poniżej podajemy link przekierowujący do bazy testowej:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kulpl

 

Platforma oferuje dwa rodzaje wyszukiwań: zaawansowane - Advanced Search (przez autora, tytuł, słowo kluczowe, itp.) oraz tematyczne - Browse Subjects.


 

Zapraszamy do testowania.

 

Działalność upowszechniająca naukę (DUN) - realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.


 


Zadania realizowane w latach 2019/2020:

  1. "Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę".
  2. "Konserwacja i zabezpieczenie wybranych materiałów ze zbioru Zygmunta Klukowskiego- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę".

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Biblioteka Narodowa podpisały porozumienie o współpracy. 

Szczegóły w załączniku

Informacja na stronie Biblioteki Narodowej


 

Zapraszamy do korzystania z cyfrowej wypożyczalni książek i czasopism naukowych Academica

Więcej...