1-3 maja - zamknięta

od 4 maja - czynna według stałego porządku


W związku ze zmianami zamawianie książek w katalogu komputerowym

od dnia 29 kwietnia (sobota) od godz. 1200 do dnia 4 maja (czwartek) do godz. 800

nie będzie możliwe.

 

Formularze zamówień międzybibliotecznych będą wyłączone. Ponowna aktywacja nastąpi 4 maja o godz. 800.


 

Szanowni Czytelnicy!

Uprzejmie informujemy, że w pierwszych dniach lutego br. rozpoczął się remont szybu windowego,  który  zakończy się montażem nowego dźwigu osobowego. Prace potrwają  kilka miesięcy. Przewidywany termin uruchomienia nowej windy - lipiec 2017.
W związku z tym powstaną utrudnienia w funkcjonowaniu  Biblioteki i korzystaniu ze zbiorów, za które serdecznie przepraszamy.

Aktualizacja: Dnia 20 marca winda osobowa została wyłączona z użytkowania.

W związku z tym dla osób, które mają trudności z poruszaniem się po schodach, umożliwiamy korzystanie z zasobów magazynowych i księgozbiorów podręcznych czytelni na IV p.  w:

- Czytelni Czasopism Bieżących (parter) - zbiory czasopiśmienne

- Czytelni Informacji Naukowej (I p.) - druki zwarte.

Rewersy prosimy składać w ww. czytelniach.


 

24.04.2017 - 31.05.2017

Testujemy zasoby elektroniczne

Zapraszamy do testowania platformy książek elektronicznych Book Digital Platform wydawnictwa Wolters Kluwer oraz zasobów ProQuest Central.

 

Do końca czerwca uzyskaliśmy również dostęp testowy do czasopism DeGruyter.


Serdecznie zapraszamy do korzystania!

 

W 2016 roku Biblioteka Uniwersytecka KUL uzyskała dofinansowanie MNiSW w związku z realizacją do dnia 31 grudnia 2016 r. zadania „3. Uzupełnienie zasobu serii Corpus Christianorum w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL finansowane w ramach umowy 553/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”