Szanowni Państwo,

 

z radością informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Biblioteką Narodową, zdigitalizowane zasoby Biblioteki Uniwersyteckiej KUL dostępne będą w jednej z największych bibliotek cyfrowych na świecie w POLONIE.

Obiekty będą systematycznie umieszczane w kolekcjach tematycznych.

 

Zapraszamy na stronę: https://polona.pl/collections/institutions/14


 


 

Szanowni Państwo,
Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje, że od bieżącego roku dostęp do bazy Thesaurus Linguae Graecae (TLG) jest możliwy z całej sieci KUL oraz zdalnie, przez link: http://buhan.kul.pl/han/tlg/

 

W celu skorzystania z pełnych zasobów bazy należy się zarejestrować na stronie TLG. Po zalogowaniu się na swoje konto można korzystać z bazy jako "Institutional User". Dodatkowe instrukcje dot. korzystania z bazy są dostępne na stronie: http://stephanus.tlg.uci.edu/videos.php

 


 


Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do 69 czasopism będących częścią kolekcji JSTOR Lives of Literature.

Link dostępu: http://buhan.kul.pl/han/jstor-free-lives/


Wszystkie artykuły czasopism wchodzących w skład kolekcji będą dostępne w sieci KUL oraz zdalnie do końca lutego 2020.


W załączeniu przedstawiamy listę tytułów wraz z linkami.

 

Więcej na stronie: https://about.jstor.org/l/free-lives-of-lit-fac/


 


Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o ponownym otwarciu dla KUL dostępu testowego do części matematycznej elektronicznych kolekcji wydawnictwa DUKE UNIVERSITY PRESS. 


Biblioteka Uniwersytecka

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zaprasza na uroczyste otwarcie autorskiej wystawy

 

Marka Roberta Górniaka pt.:

Głogowianin z urodzenia
Lublinianin z wyboru

5 lutego 2020 roku
godz. 1200 IV piętro
BU KUL ul. Chopina 27


 

Działalność upowszechniająca naukę (DUN) - realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.


 


Zadania realizowane w latach 2019/2020:

  1. "Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę".
  2. "Konserwacja i zabezpieczenie wybranych materiałów ze zbioru Zygmunta Klukowskiego- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę".

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu do bazy Ebook Central™ na platformie Proquest. Baza oferuje dostęp do ponad 1 145 tysięcy publikacji elektronicznych (ilość ta cały czas ulega zwiększeniu).

 

Poniżej podajemy linki do bazy:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kulpl

oraz zdalnie:
http://buhan.kul.pl/han/ebookcentral-proquest/


 

Szanowni Państwo,
Biblioteka Uniwersytecka KUL prezentuje listę prenumeraty czasopism zagranicznych na 2020 rok. Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom naukowym, którzy współuczestniczyli w tworzeniu listy.


Zachęcamy do korzystania z Multwyszukiwarki Primo, gdzie znajdziecie Państwo informacje zarówno o wersji drukowanej jak i elektronicznej prenumerowanych czasopism.


LISTA PRENUMEROWANYCH CZASOPISM 

pdf   xls


 

07.10.2019 - 29.02.2020

Vademecum naukowa


Szanowni Państwo Nauczyciele Akademiccy!

 

Zapraszamy do korzystania z materiałów informacyjnych dotyczących prowadzenia działalności naukowej.

 

Materiały zostały podzielone na pięć grup tematycznych i przedstawione w formie prezentacji w ramach podstron:

Promowanie dorobku naukowego
Analiza bibliometryczna
Warsztat naukowca
Ewaluacja nauki
Pojęcia i przepisy


Zawartość Vademecum opracowała Biblioteka Uniwersytecka, Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw oraz Dział Ewaluacji Działalności Naukowej.

 

Wszelkie wnioski w zakresie uzupełnienia przedstawionych materiałów proszę kierować do Działu Ewaluacji Działalności Naukowej (tel. 81 445 3197, e-mail: dem[at]kul.pl).


 

Szanowni Państwo,
Przypominamy o możliwości korzystania z baz danych, czasopism i książek elektronicznych na komputerach poza siecią uniwersytecką - jest to możliwe dzięki systemowi HAN.


INSTRUKCJA ZDALNEGO DOSTĘPU

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

 

Zapraszamy do korzystania z cyfrowej wypożyczalni książek i czasopism naukowych Academica

Więcej...