Biblioteka Uniwersytecka KUL zaprasza 5-6 grudnia 2019 r. na MIKOŁAJKOWY KIERMASZ KSIĄŻKI.


  


Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do baz czasopism i książek elektronicznych Wydawnictwa DUKE UNIVERSITY PRESS.
Z baz można korzystać w sieci KUL oraz zdalnie od dnia 27 listopada do końca grudnia 2019 r. 

Biblioteka Uniwersytecka KUL oraz Lubelskie Towarzystwo Orientalistyczne zapraszają na wystawę "Esperanto i Orient", przygotowaną z okazji 5. rocznicy wpisania języka esperanto na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Część publikacji zostanie przekazana jako nowe nabytki dla księgozbioru esperanckiego Biblioteki.

 

Wystawa w holu na parterze przy ul. Chopina 27

 

Serdecznie zapraszamy.


 

 

 

Działalność upowszechniająca naukę (DUN) - realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.


 


Zadania realizowane w latach 2019/2020:

  1. "Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę".
  2. "Konserwacja i zabezpieczenie wybranych materiałów ze zbioru Zygmunta Klukowskiego- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę".
Zapraszamy do korzystania z cyfrowej wypożyczalni książek i czasopism naukowych Academica

Więcej...