Biblioteka powstała w roku 2004 na Poczekajce. Mieściła się i nadal mieści w pomieszczeniach po dawnej poligrafii. Najpierw była to Biblioteka Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego. Księgozbiór został wyodrębniony z Biblioteki Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych. W tamtym okresie liczył zaledwie 950 tytułów książek i bliżej nieokreśloną liczbę czasopism. Biblioteka obsługiwała studentów i pracowników naukowych z: ochrony środowiska, matematyki, informatyki, architektury krajobrazu.

    Od roku 2012 wraz z podziałem Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego na dwa odrębne wydziały: Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku oraz Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, biblioteka zmieniła nazwę na Międzywydziałową Bibliotekę Nauk Matematyczno - Przyrodniczych. Po raz kolejny nazwa uległa zmianie po połączeniu wydziałów w roku 2020  na Bibliotekę Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu. W chwili obecnej biblioteka obsługuje studentów i pracowników naukowych z : matematyki, informatyki, architektury krajobrazu, pielęgniarstwa, położnictwa i biotechnologii.

   Biblioteka Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu udostępnia swój księgozbiór wszystkim zainteresowanym na miejscu i do domu. Pierwszeństwo mają studenci i pracownicy wydziału.

   W bibliotece funkcjonuje wyłącznie katalog elektroniczny.

 

  

Autor: Agata Chalinowska
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2022, godz. 08:27 - Agata Chalinowska