Biblioteka powstała w roku 2004 na Poczekajce. Mieściła się i nadal mieści w pomieszczeniach po dawnej poligrafii. Najpierw była to Biblioteka Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego. Księgozbiór został wyodrębniony z Biblioteki Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych. W tamtym okresie liczył zaledwie 950 tytułów książek i bliżej nieokreśloną liczbę czasopism. Biblioteka obsługiwała studentów i pracowników naukowych z: ochrony środowiska, matematyki, informatyki, architektury krajobrazu.

    Od roku 2012 wraz z podziałem Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego na dwa odrębne wydziały: Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku oraz Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, biblioteka zmieniła nazwę na Międzywydziałową Bibliotekę Nauk Matematyczno - Przyrodniczych. Po raz kolejny nazwa uległa zmianie po połączeniu wydziałów w roku 2020  na Bibliotekę Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu. Uruchamianie kierunków medycznych, wymusiło ponowną zmianę nazwy biblioteki na Biblioteka Nauk Medycznych, Przyrodniczych i Technicznych. Nowa nazwa obowiązuje od dnia 01 lutego 2023 roku. Obecnie z zasobów biblioteki korzystają studenci, pracownicy naukowi i dydaktyczni z kierunków : matematyki, informatyki, architektury krajobrazu, pielęgniarstwa, położnictwa, biotechnologii i kierunku lekarskiego.

   Biblioteka Nauk Medycznych, Przyrodniczych i Technicznych udostępnia swój księgozbiór wszystkim zainteresowanym na miejscu i do domu. Pierwszeństwo mają studenci i pracownicy wydziału.

   W bibliotece funkcjonuje wyłącznie katalog elektroniczny.

 

  

Autor: Agata Chalinowska
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2023, godz. 08:51 - Agata Chalinowska