Regulamin Czytelni Głównej i Czytelni Teologiczno-Filozoficznej

 1. Czytelnia Główna i Teologiczno-Filozoficzna (dalej: Czytelnia) ma charakter publiczny.
 2. Prawo do korzystania z Czytelni ma każda osoba.
 3. Czytelnika korzystającego z Czytelni obowiązuje:
  • pozostawienie w szatni toreb, plecaków, wierzchniego okrycia oraz zabranie ze sobą koszyka;
  • zakaz wnoszenia pożywienia i napojów;
  • wyłączenie telefonu komórkowego;
  • zgłoszenie wnoszonych do Czytelni książek;
  • właściwe obchodzenie się z dokumentami bibliotecznymi;
  • przestrzeganie ciszy.
 4. W Czytelni udostępniane są dokumenty z księgozbioru podręcznego, z magazynu oraz z tzw. księgozbioru aneksowego.
 5. Księgozbiór podręczny Czytelni jest w wolnym dostępie.
 6. Czytelnik korzystający ze zbiorów Czytelni zobowiązany jest do pozostawienia w miejscu książki zakładki z wypisaną sygnaturą, datą oraz podpisem.
 7. Zbiory magazynowe i aneksowe zamawiane są drogą elektroniczną z katalogu komputerowego BU KUL.
 8. Średni czas oczekiwania na realizację zamówienia magazynowego wynosi ok. 20 min.; zamówienia z księgozbioru aneksowego realizowane są z dnia na dzień.
 9. Czytelnik jednorazowo może zamówić z magazynu 6 wol. książek i 10 wol. czasopism; w sytuacjach szczególnych o ilości zamówień decyduje bibliotekarz dyżurny.
 10. Zamówienia na zbiory z magazynu przyjmowane są najpóźniej do 15 minut przed zamknięciem Biblioteki. W soboty czas ten wynosi 30 minut przed zamknięciem Biblioteki.
 11. Po ukończeniu pracy Czytelnik ma obowiązek oddać dyżurnemu bibliotekarzowi zamówione materiały, poczekać na ich sprawdzenie oraz zgłosić zauważone ewentualne uszkodzenia
 12. Istnieje możliwość odłożenia zamówionych materiałów na okres 14 dni, który może być przedłużony po uzyskaniu zgody bibliotekarza dyżurnego.
 13. Czytelnik ma możliwość korzystania z:
  • własnego sprzętu komputerowego (laptopa);
  • katalogu elektronicznego BU KUL;
  • internetu bezprzewodowego i stacjonarnego ( dla osób posiadających login na e-kul);
  • kopiarki (sprzętu skanującego). 
 14. W celu skopiowania dokumentu Czytelnik zobowiązany jest do:
  • zgłoszenia tego bibliotekarzowi dyżurnemu;
  • przestrzegania obowiązującego prawa autorskiego.
 15. Kwestię kopiowania dokumentów przy użyciu własnego sprzętu reguluje oddzielne rozporządzenie Dyrektora BU KUL.
 16. Pracownicy BU KUL oraz innych agend KUL mają możliwość wypożyczenia dokumentów poza Czytelnię na 24 godziny, po uzyskaniu zgody bibliotekarza dyżurnego.
 17. Czytelnik powinien zakończyć pracę najpóźniej na 5 minut przed zamknięciem Biblioteki.
 18. Użytkownicy naruszający regulamin Czytelni mogą zostać zawieszeni w prawach czytelnika.

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2021, godz. 14:05 - Artur Podsiadły