Bibliografia Zawartości Czasopism rejestruje artykuły opublikowane w polskich czasopismach, gazetach i tygodnikach

baza tworzona przez Zespół Polskiej Bibliografii Prawniczej Instytutu Nauk Prawnych PAN

zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych

 

Autor: Agnieszka Lenart-Topyła
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2016, godz. 11:39 - Agnieszka Lenart-Topyła