• otrzymywane na bieżąco

Europejski Przegląd Sądowy (także lex.online*)

Przegląd Prawa Publicznego

Samorząd Terytorialny (wybrane art. także lex.online*)

 

  • otrzymywane nieregularnie

Athenaeum

Bibliotheca Nostra

Dziennik Ustaw (także lex.online*)

Forum Samorządowe

Kwartalnik Prawa Publicznego

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Metryka

Monitor Polski (także lex.online*)

Na Wokandzie

Nowa Europa Przegląd Natoliński (wybrane art. wersja online)

Państwo i Prawo (wybrane art. także lex.online*)

Polish Yearbook of Environmental Law

Przegląd Prawa Ochrony Środowiska

Realia i co dalej...

Roczniki Nauk Prawnych KUL

Sprawy Międzynarodowe

Studia Politicae Universitatis Silesiensis

Studia Prawnicze KUL

Studia Prawnicze INP PAN

Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji

Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

Zeszyty Prawnicze UKSW

 

  • pozostałe

Bezpieczeństwo Narodowe

Przegląd Europejski

Studia Europejskie

 

*dostęp po zalogowaniu się na e-KUL

Autor: Agnieszka Lenart-Topyła
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2020, godz. 08:56 - Agnieszka Lenart-Topyła