Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Biblioteka Instytutu Psychologii

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

 

Biblioteka mieści się w Collegium Jana Pawła II

IV piętro, sala 408 (wypożyczalnia z czytelnią)

 

 

Pracownik: mgr Edward Ferenc, kustosz

Pracownik: mgr Anna Domańska, kustosz

 

Telefon do bibliotekarzy : 81 445-34-12

Telefon do czytelni: 81 445-34-11

  

 

Biblioteka Instytutu Psychologii

 

c z y n n a

 

w godz. 8.00-16.00 

 

We wszystkie soboty

 biblioteka zamknięta!

 

Ze względu na wprowadzenie wypożyczania elektronicznego

wymagane jest posiadanie konta BU KUL i jego coroczna aktualizacja

na podstawie ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej

(lokalnie za pośrednictwem uprawnionego bibliotekarza

Biblioteki Teologii Pastoralnej - s. C-906)

 

Księgozbiór udostępniany na bieżąco!

 

UWAGA!

Przyjmowane są także

zamówieniana na wypożyczenia książek do domu,

składane za pośrednictwem poczty e-mail bipsych@kul.pl

albo z użyciem komunikatora ze strony kontakt,art_8800.html

Realizacja odbywa się na drugi dzień

po złożeniu zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     

 

 

 

   

UWAGA!


 

                                                 

Autor: Wiesław Talik
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2018, godz. 10:35 - Edward Ferenc