FORMULARZ UŻYTKOWNIKA BAZ EBSCO

 

Dostęp do baz EBSCO z komputerów domowych mogą uzyskać wyłącznie pracownicy oraz studenci KUL.

Konto jest zakładane na okres 1 roku. Osoby chcące przedłużyć dostęp do serwisu, uzyskają go po ponownej autoryzacji.

 

Aby uzyskać prawo do dostępu zdalnego, należy pobrać formularz i złożyć wypełniony w Oddziale Informacji Naukowej BU KUL lub przesłać na adres infnauk@kul.lublin.pl.

Hasła dostępu zostaną przesłane do zainteresowanych osób pocztą elektroniczną.

 

Zasady korzystania z zasobów elektronicznych

 

Wszelkie materiały zamieszczone w zasobach elektronicznych są chronione prawami autorskimi i umowami licencyjnymi.

 

Z dostępu do zasobów mogą korzystać upoważnieni użytkownicy: pracownicy oraz studenci KUL a także osoby używające terminali komputerowych na terenie bibliotek.

 

Użytkownicy zobowiązani są do:

  • korzystania z zasobów elektronicznych wyłącznie w celach własnych, naukowych i edukacyjnych;
  • do przestrzegania zasad prawa autorskiego oraz umów licencyjnych;
  • nieudostępniania swojego konta i hasła osobom trzecim;
  • powiadomienia Biblioteki o zakończeniu studiów lub rozwiązaniu umowy o pracę.

 

Zabronione jest:

  • komercyjne wykorzystywanie zasobów;
  • tworzenie masowych kopii, zarówno w formie elektronicznej, jak i w papierowej (np. pobieranie kompletnych numerów czasopism danego tytułu). Liczba pobieranych artykułów oraz rozdziałów z książek powinna wynikać z rzeczywistych potrzeb pracy naukowej i dydaktycznej;
  • używania programów do automatycznego ściągania plików;
  • przekazywanie zasobów nieuprawnionym użytkownikom.

 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2017, godz. 08:37 - Małgorzata Augustyniuk