Rok 2021 został ustanowiony Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901-1981).
 
W tym roku obchodzimy także 120. rocznicę Jego urodzin oraz 40. rocznicę śmierci. Prymas Tysiąclecia był szczególnie związany z KUL oraz z Biblioteką Uniwersytecką. Jako metropolita lubelski w 1947 r. przekazał Uczelni budynek przy ul. Chopina 27, w którym obecnie znajduje się nasza Biblioteka. Wzbogacił również zbiory biblioteczne o jedne z najcenniejszych skarbów – rękopisy z Archiwum Filomatów.
 
75 lat temu ksiądz Stefan Wyszyński został mianowany przez papieża Piusa XII biskupem diecezji lubelskiej. O tamtych wydarzeniach mówił:
„Podobało się Bogu, aby doprowadzić mnie po wielu latach służby kapłańskiej do pełni kapłaństwa. W roku 1946 otrzymałem powołanie na biskupa lubelskiego”.
 
Prymas Tysiąclecia, w pełni oddany Bogu i Matce Najświętszej, podkreślał:
„Nam się nieraz wydaje, że Bóg tak daleko, a Pan właściwie nieustannie nas obejmuje. Każdy z nas jest w jego ramionach. Jak matka pielęgnująca dziecko zapomina o całym świecie, bo ma dziecko na swoich ramionach, tak Ojciec Niebieski o wiele dokładniej „nie pamięta” o niczym, bo ma Ciebie w swoich ramionach. Jesteś owocem Jego miłującej woli”.
 
Kardynał w czasach wyjątkowo ciężkich dla Kościoła katolickiego bronił go w sposób heroiczny i nieustępliwy. W swoich wypowiedziach, odnoszących się do Kościoła, wielokrotnie wskazywał jego łączność z Matką Boską:
„Kościół – jako instytucja i społeczność ludzka prowadząca do nieba – naśladuje Maryję jako Dziewicę i Matkę. Kościół rodzi do nowego życia, a więc jest matką, musi więc naśladować cnoty Maryi, przede wszystkim jej wierność dla Chrystusa”.
 
Widząc płynącą z Kościoła siłę, mówił:
„Kościół nie da się wyczerpać. On ciągle żyje, rozwija się i potężnieje, ciągle rodzi, oświeca i uświęca, zbawia, wyzwala i jest nadzieją wszystkich, co w ciemnościach nocy tego świata siedzą”.
 
Publikacje Prymasa Tysiąclecia oraz książki traktujące o Jego życiu i dziele:
 
 
 
 
Na zdjęciu J. Em. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski Najdostojniejszy Opiekun KUL. Fotografia dostępna w Bibliotece Cyfrowej KUL: LINK

Fot. zbiorów: Sławomir Stasz/BU KUL

 

 

Poprzednie wpisy:

 

 


 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2021, godz. 18:54 - Małgorzata Augustyniuk