Biblioteka Instytutu Psychologii KUL

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 21 tys. pozycji. Dysponujemy książkami i czasopismami z zakresu:
• psychologii ogólnej  • psychologii emocji i motywacji
• psychologii społecznej

• pedagogiki

• psychologii rozwojowej • psychologii różnic indywidualnych
• psychologii poznawczej • psychologii rodziny
• psychologii osobowości • psychologii wychowawczej
• psychologii przemysłowej • psychologii klinicznej
• psychologii marketingu • psychoterapii i psychologii zdrowia
• psychologii reklamy • psychoprofilaktyki patologii społ.
• psychologii rehabilitacji • psychologii wychowania i nauczania
• psychologii sądowej • analizy statystycznej
• psychologii religii

• psychologii ekonomicznej

• psychologii środowiskowej * psychologii sportu 
 

Zbiory udostępniane są w czytelni, która mieści 36 miejsc przy stolikach i 8 stanowisk komputerowych. Posiadamy katalog kartkowy alfabetyczny.

 

Księgozbiór wpisywany jest aktualnie do elektronicznego katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

 

Biblioteka Instytutu Psychologii dysponuje obecnie 97 tytułami czasopism polskich i 25 tytułami czasopism zagranicznych (aktualny stan zasobu dostępny w Katalogu komputerowym).

 

Czasopisma aktualnie prenumerowane to:

 

1. ALKOHOLIZM I NARKOMANIA

2. CHARAKTERY

3. CZASOPISMO PSYCHOLOGICZNE

4. NIEBIESKA LINIA

5. SERWIS INFORMACYNY NARKOMANIA

6. PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

7. PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY

8. ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE

9. STUDIA Z PSYCHOLOGII W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM

10. SZKOŁA SPECJALNA

11. PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

12. PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA

13. STUDIA PSYCHOLOGICZNE

14. PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

 

  

W swoich zbiorach posiadamy również 3 kolekcje tytułów obcojęzycznych, podarowane przez Normana Andersona, Helenę Temmer oraz P. Jusczyka i J. Tobaczyka.

Kolekcja Normana Andersona częściowo dostępna jest w Czytelni, w gablotach.

 

Księgozbiór podręczny w Czytelni podzielony jest według następujących działów tematycznych:

 

I. ENCYKLOPEDIE, SŁOWNIKI JĘZYKOWE

II. BIBLIOGRAFIE, OPRACOWANIA OGÓLNE I INNE

III. ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI SPECJALISTYCZNE

IV. PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA

V. PSYCHOLOGIA RODZINY

VI. PEDAGOGIKA

VII. PSYCHOLOGIA WSPÓŁCZESNA

VIII. PSYCHOLOGIA OGÓLNA (Tomaszewski ...)

IX. PSYCHOLOGIA OGÓLNA (Strelau, Kosslyn)

X. PSYCHIATRIA

XI. PSYCHIATRIA DZIECI

XII. NEUROPSYCHOLOGIA

XIII. ICD-10 / DSM-IV

XIV. PSYCHOLOGIA KLINICZNA

XV. PSYCHOPATOLOGIA

XVI. PSYCHOPROFILAKTYKA

XVII. BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWAŃ

XVIII. PSYCHOLOGIA POZNAWCZA

XIX. PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI

XX. PSYCHOLOGIA TWÓRCZOŚCI

XXI. WYWIAD PSYCHOLOGICZNY

XXII. PSYCHOLOGIA POZYTYWNA

XXIII. PSYCHOLOGIA ZDROWIA

XXIV. PSYCHOTERAPIA

XXV. PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

XXVI. PSYCHOLOGIA RELIGII

XXVII. PSYCHOLOGIA EMOCJI I MOTYWACJI

XXVIII. PSYCHOLOGIA PRZEMYSŁOWA

XXIX. STATYSTYKA

XXX. SKALE INTELIGENCJI

XXXI. WYKŁADY Z PSYCHOLOGII – „Biała seria”

XXXII. LEKTURY

XXXIII. PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

XXXIV. PSYCHOLOGIA REHABILITACJI

 

 

LEGENDA do SYGNATUR

BIBLIOTEKI INSTYTUTU PSYCHOLOGII

 

1800 – sygnatury książek polskojęzycznych (lokalizacja: Czytelnia

→ nowości; Magazyn)

2009 [M] – sygnatury książek polskojęzycznych (lokalizacja:

Magazyn) o statusie „do korzystania na miejscu”

[M] = analogicznie jak książki dostępne w Czytelni (dodatkowo: z ograniczonym prawem do kopiowania!)

999 p. – sygnatury książek polskojęzycznych z księgozbioru

pobocznego (lokalizacja: Magazyn)

XXI-1 M – sygnatury księgozbioru podręcznego (lokalizacja: Czytelnia) → M = tylko do korzystania na miejscu!

1 c, 1A c – łącznie sygnatury czasopism polsko- i obcojęzycznych

(lokalizacja: Czytelnia → bieżący rocznik; Magazyn → roczniki archiwalne)

19773 – sygnatury książek obcojęzycznych (lokalizacja:

Magazyn – ustawione w odrębnym ciągu)

14447 An – sygnatury wydzielonych książek obcojęzycznych

z kolekcji Normana H. Andersona (lokalizacja: Czytelnia – początkowe sygnatury; c.d. Magazyn)

14397 [An] – sygnatury wydzielonych książek obcojęzycznych

z kolekcji Normana H. Andersona [nie podlegających wypożyczaniu] (lokalizacja: Czytelnia; c.d. Magazyn)

19128 T – sygnatury wydzielonych książek obcojęzycznych

z kolekcji Heleny Temmer (lokalizacja: Magazyn)

12852 JT – sygnatury wydzielonych książek obcojęzycznych

z kolekcji P. Jusczyka i J. Tobaczyka (lokalizacja: Magazyn)
Autor: Wiesław Talik
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2015, godz. 13:15 - Edward Ferenc