Autor/redaktor

Tytuł

Miejsce : wydawca, rok,

wydanie

 

 

Szmulik, B.,

Serafin, S.,

Miaskowska-Daszkiewicz, K.

 

 

Zarys prawa administracyjnego.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2016.

 

 

3. wyd. uaktualnione i zm.

 

 

Krawczyk, M.

 

 

Podstawy władztwa administracyjnego.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Stan prawny na 1 grudnia 2015 r.

 

 

Griffin, R. W.

 

 

Podstawy zarządzania organizacjami.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN ,

2015.

 

 

Wyd. 2 zm., 10 dodr.

 

 

Władek, Z.

 

 

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej : zarys wykładu.

 

 

Warszawa :

Difin,

2016.

 

 

Wyd. 2 uzup. i uaktualnione.

 

 

Florek, L.

 

 

Prawo pracy.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2016.

 

 

18. wyd. zm. i zaktual.

 

 

Kawałko, A.,

Witczak, H.

 

 

Prawo cywilne : część ogólna.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2014.

 

 

5. wyd.

 

 

Smyczyński, T.

 

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2016.

 

 

8. wyd. uzup. i uaktualnione.

 

 

Kaltenbek-Skarbek, L.,

Żurek, W.

 

 

Prawo spadkowe.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer,

2016.

 

 

5. wyd., stan prawny na 1 czerwca 2016.

 

 

 

Pyzioł, W.,

Szumański, A.,

Weiss, I.

 

 

Prawo spółek.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck,

2016.

 

 

2. wyd.

 

 

Bielak-Jomaa, E.,

Lubasz, D.

(red.)

 

 

Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Stan prawny na 1 czerwca 2016 r.

 

 

Garlicki, L.

 

 

Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

3. wyd., stan prawny na 1 września 2016 r.

 

 

Waltoś, S.,

Hofmański, P.

 

 

Proces karny : zarys systemu.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Wyd. 13, stan prawny na 1 września 2016 r.

 

 

Marek, A.,

Lachowski, J.

 

 

Prawo karne : zarys problematyki.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

3. wyd., stan prawny na 15 maja 2016 r.

 

 

Marek, A.,

Konarska-Wrzosek, V.

 

 

Prawo karne.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2016.

 

 

Wyd. 11, zm. i uaktual.

 

 

Dudka, K.,

Paluszkiewicz, H.

 

 

Postępowanie karne.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

2. wyd., stan prawny na 1 października 2016 r., z uwzględnieniem zmian uchwalonych do 15 września 2016 r., wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 437).

 

 

Widacki, J.

(red.)

 

 

Kryminalistyka.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2016.

 

 

3. wyd.

 

 

Oktaba, R.

 

 

Prawo podatkowe.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016.

 

 

2. wyd.

 

 

Mariański, A.

(red.)

 

 

 

Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Stan prawny na 1 stycznia 2016 r.

 ∗  ∗ ∗   ∗

 

 

Wrzosek, S.,

Kruszewska-Gagoś, M. (red.)

 

 

Prawo administracyjne.

 

 

Lublin :

Wydawnictwo KUL, 2016.

 

 

Burzec, M.,

Smoleń,P. (red.)

 

 

Tax authorities in the Visegrad Group countries : common experience after accession to the European Union.

 

 

Lublin :

Wydawnictwo KUL, 2016.

 

 

Trzewik, J.

 

 

Publiczne prawa podmiotowe jednostki w systemie prawa ochrony środowiska.

 

 

Lublin :

Wydawnictwo KUL, 2016.

 

 

Biskup, R.,

 Pyter, M.,

Rudnicki, M.,

Trzewik, J.

(red.)

 

 

Działalność gospodarcza na obszarach chronionych.

 

 

Lublin :

Wydawnictwo KUL, 2014.

 

 

 

Stahl, M. (red.)

 

 

Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Zimmermann, J.

 

 

Prawo administracyjne.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Zdyb, M.,

Stelmasiak, J. (red.)

 

 

Prawo administracyjne : część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Jakimowicz, W. (red.)

 

 

Przewodnik po prawie administracyjnym.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Góralczyk, W.

 

 

Kierownictwo w prawie administracyjnym.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Olszewski, J. (red.)

 

 

 Prawo gospodarcze : kompendium.

 

 

 Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2016.

 

 

Gronkiewicz-Waltz, H.,

Wierzbowski, M. (red.)

 

 

Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2015.

 

 

Niewiadomski, Z. (red.)

 

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : komentarz.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2016.

 

 

Wierzbowski, M.,

Plucińska-Filipowicz, A. (red.)

 

 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym : komentarz.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Dziedzic-Bukowska, J.,

Jaworski, J.,

Sosnowski, P.

 

 

Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Sierpowska, I. (red.)

 

 

Pomoc społeczna : wsparcie socjalne.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

 Czarnik, Z.,

Maciejko, W.,

Zaborniak, P.

 

 

Ustawa o ewidencji ludności : komentarz.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

 

Szydło, M.

 

 

Prawna koncepcja zamówienia publicznego.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2014.

 

 

Dolnicki, B.

 

 

Samorząd terytorialny.

 

 

Kraków :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Sołtyk, P.,

Dębowska-Sołtyk, M.,

 

 

 

Finanse samorządowe.

 

 

Warszawa :

Difin,

2016.

 

 

Adamiak, B.,

Borkowski, J.

 

 

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Woś, T. (red.)

 

 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Dauter, B.,

Kabat, A.,

Niezgódka-Medek, M.

 

 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Hauser, R.,

Skoczylas, A. (red.)

 

 

Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Dauter, B.,

Drachal, J.,

Niezgódka-Medek, M.

 

 

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Knysiak-Sudyka, H.

 

 

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Kidyba, A.

 

 

Prawo handlowe.

 

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2016.

 

 

Cioch, P.,

Studzińska, J.

 

 

Postępowanie cywilne.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2016.

 

 

 

Zieliński, A.

 

 

Postępowanie cywilne : kompendium.

 

 

Warszawa :  Wydawnictwo C. H. Beck,

2016.

 

 

Dolecki, H. (red.)

 

 

Postępowanie cywilne : kazusy.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Gniewek, E.,

Machnikowski, P. (red.)

 

 

Zarys prawa cywilnego.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2016.

 

 

Gniewek, E.

 

 

Prawo rzeczowe.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2016.

 

 

Łukasiewicz, R. (red.)

 

 

Instytucje prawa rzeczowego : repetytorium.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Strzebinczyk, J.

 

 

Prawo rodzinne.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Namysłowska, M.,

Piszcz, A. (red.)

 

 

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 5.8.2015 r. : komentarz.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2016.

 

 

Barta, P.,

Litwiński, P.

 

 

Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck,

2016.

 

 

Radecki, W.

 

 

Ustawa o ochronie przyrody : komentarz.

 

 

Warszawa :

Difin,

2016.

 

 

Konarska-Wrzosek, V. (red.)

 

 

Kodeks karny : komentarz.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Kotowski, W.,

Kurzępa, B.

 

 

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck,

2016.

 

 

Dudka, K.,

Paluszkiewicz, H.

 

 

Postępowanie karne.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2015.

 

 

Mozgawa, M. (red.)

 

 

 

Prawo karne materialne :  część ogólna.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Gomułowicz, A.,

Mączyński, D.

 

 

Podatki i prawo podatkowe.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Brzeziński, B.,

Morawski, W. (red.)

 

 

Nowelizacja ordynacji podatkowej : zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Wolański, R.

 

 

System podatkowy w Polsce.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Szmyt, A. (red.)

 

 

Leksykon prawa konstytucyjnego : 100 podstawowych pojęć.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2016.

 

 

Chmaj, M. (red.)

 

 

Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Smolak, M. (red.)

 

 

Wykładnia konstytucji :  aktualne problemy i tendencje.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Bator, A. (red.)

 

 

Wprowadzenie do nauk prawnych : leksykon tematyczny.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Moore, C. W.

 

 

Mediacje :  praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów.

 

 

Warszawa : 

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

 

Hausner, R.

 

 

 Przygotowywanie i ogłaszanie obowiązujących przepisów : z tradycji prawnej II Rzeczypospolitej.

 

 

Warszawa : Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji,

2016.

 

 

Dolnicki, B.

(red.)

 

 

Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Gruszecki, K.

 

 

Prawo ochrony środowiska : komentarz.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Fogel, A.

(red.)

 

 

Ustawa krajobrazowa : komentarz do przepisów wprowadzonych w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Hauser, R.,

Skoczylas, A.

(red.)

 

 

Postępowanie egzekucyjne w administracji : komentarz.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2016.

 

 

Adamiak, B.,

Borkowski, J.

 

 

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2016.

 

 

Wróbel, A.,

Jaśkowska, M.

 

 

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

 

Waltoś, S.,

Hofmański, P.

 

 

Proces karny : zarys systemu.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Boratyńska, K.,

Chojniak, Ł.,

Jasiński, W.

 

 

Postępowanie karne.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2015.

 

 

Postulski, K.

 

 

Kodeks karny wykonawczy : komentarz.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Smoleń, P.,

Wójtowicz, W.

(red.)

 

 

Prawo podatkowe.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2015.

 

 

Czub, K.

 

 

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Zdyb, M.,

Sieradzka, M.

(red.)

 

 

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Witczak, H.,

Kawałko, A.

 

 

Zobowiązania.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2015.

 

 

Skowrońska-Bocian, E.

 

 

Prawo spadkowe.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2016.

 

 

Brzozowski, A.,

Kocot, W.,

Opalski, W.

 

 

Prawo rzeczowe : zarys wykładu.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Florek, L.

(red.)

 

 

Powszechne a szczególne prawo pracy.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Baran, K. W.

(red.)

 

 

Kodeks pracy : komentarz.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Broniewicz, W.,

Marciniak, A.,

Kunicki, I.

 

 

Postępowanie cywilne w zarysie.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

 

Gniewek, E.,

Machnikowski, P.

(red.)

 

 

Kodeks cywilny :  komentarz.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2016.

 

 

Korbus, B.

(red.)

 

 

Partnerstwo publiczno-prywatne : realizacja zadań samorządu lokalnego z partnerem prywatnym.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck,

2015.

 

 

Lis, W.

 

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej.

 

 

Lublin :

Wydawnictwo KUL, 2015.

 

 

Lis, W.,

Tylec, G.

(red.)

 

 

Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego.

 

 

Lublin :

Wydawnictwo KUL, 2015.

 

 

Hołda, J. [et al.]

 

 

Prawa człowieka :

zarys wykładu.

 

 

Warszawa :

Lex a Wolters Kluwer business,

2014.

 

 

Szyrski, M.

 

 

Kierownictwo w samorządzie terytorialnym : analiza administracyjnoprawna.

 

 

Warszawa :  Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

2015.

 

 

Litwiniuk, P.

(red.)

 

 

Chosen problems of nature conservation in Polish and international law.

 

 

Warszawa :

Polish Economics Publishers,

2015.

 

 

 

Bałszan, A., Marczyk, M. (red.)

 

 

Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy.

 

 

Toruń ; Warszawa : ZUS : KRUS,

2015.

 

 

 

Kodeksy :

Kodeks spółek handlowych. Kodeks cywilny.

Kodeks karny skarbowy.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo Legis, 2015.

 

 

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. : kodeks pracy.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo Legis, 2015.

 

 

Blicharz, R.

(red.)

 

 

Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu.

 

 

Warszawa :

LEX a Wolters Kluwer business,

2015.

 

 

 

Wierzbowski, M. (red.)

 

 

Prawo administracyjne.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2015.

 

 

Sójka-Zielińska, K.

 

 

 

Historia prawa.

 

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2015.

 

 

 

Barcik, J.,

Srogosz, T.

 

 

Prawo międzynarodowe publiczne.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2007.

 

 

 

Czaja, J.

(red.)

 

 

Repetytorium dla kandydatów na aplikacje prawnicze : wybrane zagadnienia.

 

 

Lublin :

TN KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2015.

 

 

 

Ustawa zasadnicza Węgier.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, Biblioteka Sejmowa,

2015.

 

 

Netczuk, R.

(red.)

 

 

Prywatyzacja zadań policyjnych : korzyści i niebezpieczeństwa.

 

 

Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016.

 

 

Netczuk, R. (red.)

 

 

Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego : aspekty prawne.

 

 

Katowice :

Uniwersytet Śląski, 2015.

   

 

Turzyński, K.F.

 

 

Interpretacje przepisów prawa podatkowego w praktyce i orzecznictwie.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2015.

 

 

 

Konstytucja Gruzji.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe,

2015

 

 

Bartnik, S.

(oprac.)

 

 

 

Działalność gospodarcza w Polsce i krajach sąsiednich : informator.

 

 

Warszawa : 

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2015.

 

 

Sienkiewicz, T.

 

 

Pozwolenie w ochronie zabytków.

 

 

Lublin :

Wydawnictwo KUL, 2013.

 

 

Błachucki, M.,

Górzyńska, T.

(red.)

 

 

Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli.

 

 

Warszawa :

Naczelny Sąd Administracyjny,

2014.

 

 

Bychawska-Siniarska, D., Głowacka, D.

 

 

Wolność artystyczna : praktyczny przewodnik.

 

 

Warszawa :

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2014.

 

 

Rożnowski, B.,

Sieniow, T.

(red.)

 

 

Integracja cudzoziemców w Polsce i Europie :  perspektywa lokalna.

 

 

Lublin :

Instytut na Rzecz Państwa Prawa, 2013.

 

 

Jóźwik, B.,

Sagan, M.,

Stępniewski, T.

(red.)

 

 

Polityka spójności Unii Europejskiej : doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020.

T. 1, Wybrane problemy realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej.

 

 

Lublin :

Wydawnictwo KUL, 2012.

 

 

Boć, J.

(red.)

 

 

Prawo administracyjne.

 

 

Wrocław :

"Kolonia Limited", 2010.

 

 

Kundera, E., Maciejewski, M. (red.)

 

 

Leksykon myślicieli politycznych i prawnych.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009.

 

 

Szreniawski, P.

 

 

Nauka o polityce administracji.

 

 

Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,

2008.

 

 

Okoń-Horodyńska, E., Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (red.)

 

 

Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw : siły motoryczne i bariery.

 

 

Warszawa :

Instytut Wiedzy i Innowacji, 2007.

 

 

Łukasiewicz, S., (red.)

 

 

Towards a United Europe : an anthology of twentieth century Polish thought on Europe.

 

 

Warszawa :

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland,

2011.

 

 

Craig, P.,

De Burca, G.

 

 

EU law : text, cases, and materials.

 

 

Oxford : New York : Oxford University Press,

cop. 2008.

 

 

Pastwa, A.

 

 

Istotne elementy małżeństwa : nurcie odnowy personalistycznej.

 

 

Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007.

 

 

Dzięga, A., Krukowski, J., Sitarz, M. (red.)

 

 

Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny.

 

 

Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu,

2006.

 

 

Brzemia-Bonarek, A.

 

 

Dopuszczalność dowodów zdobytych w sposób niegodziwy w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

 

 

Katowice :

Księgarnia św. Jacka, 2007.

 

 

Krukowski, J., Sitarz, M.

(red.)

 

 

Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II.

 

 

Lublin :

Wydawnictwo KUL, 2004.

 

 

Kolańczyk, K.

 

 

Prawo rzymskie.

 

 

Warszawa :

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001.

 

 

Bierzanek, R.,

Symonides, J.

 

 

Prawo międzynarodowe publiczne.

 

 

Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1999.

 

 

Przyborowska-Klimczak, A.,

Skrzydło-Tefelska, E. (oprac.)

Dokumenty europejskie.

T. 3, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską w  wersji Traktatu Amsterdamskiego.

 

Lublin :

Wydaw. "Morpol", 1999.

 

Autor: Agnieszka Lenart-Topyła
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2016, godz. 12:49 - Agnieszka Lenart-Topyła