Sygnatura

Autor/redaktor

Tytuł

Miejsce : wydawca, rok. wydanie

PAP-138

Hauser, R.,

Wierzbowski, M.

(red.)

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2018.

 

5. wydanie zmienione i uzupełnione.

PAP-136

Jaśkowska, M.,

Wróbel, A.

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

7. wydanie, stan prawny na 1 marca 2018 r., z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 30 kwietnia 2018 r. (Dz. U. poz. 650).

PAP-137

Kędziora, R.

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz.

Warszawa :

Wydawnictwo C.H. Beck,

2017.

 

5. wyd., [stan prawny na dzień 1.10.2017 r., zawiera analizę nowych rozwiązań normatywnych ustanowionych nowelą Kodeksu z 7.4.2017 r.].

PAP-140

Chróścielewski, W.

(red.)

Zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania administracyjnego ogólnego.

 

System Prawa Administracyjnego Procesowego

t. 2, cz. 1

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan prawny na 30 lipca

2018 r.

PAP-139

Tarno, J. P.,

Piątek, W.

(red.)

Zasady ogólne postępowania administracyjnego

 

System Prawa Administracyjnego Procesowego

t. 2, cz. 2

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan prawny na 1 sierpnia

2018 r.

PAP-135

Celińska-Grzegorczyk, K.

Pozbawienie jednostki możności obrony praw w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2018.

PA-285

Gawroński, M.

(red.)

Ochrona danych osobowych : przewodnik po ustawie i RODO z wzorami.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan prawny na 1 października 2018 r.

PA-286

Marcinkowski, B.

(red.)

Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan prawny na 1 października 2018 r.

PA-281

Pieróg, J.

Prawo zamówień publicznych :

komentarz.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

 

14. wyd., stan prawny 1.09.2017.

PA-277

Niewiadomski, Z.

(red.)

Prawo budowlane : komentarz.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2018.

 

8. wydanie zaktualizowane i uzupełnione.

PA-280

Kania, M.

Partnerstwo publiczno-prywatne : komentarz do ustawy po nowelizacji z 5 lipca 2018 r.

Warszawa :

Difin,

2018.

 

Wydanie pierwsze.

PA-278

Duniewska, Z.,

Stahl, M.,

Krakała, A.

(red.)

Zasady w prawie administracyjnym :  teoria, praktyka, orzecznictwo.

Warszawa :

Wolters Kluwer Polska,

2018.

 

Stan prawny na 1 października 2017 r.

PA-279

Mituś, A.

Cel w administracji publicznej i prawie administracyjnym : studium teoretycznoprawne.

Warszawa :

Wydawnictwo Naukowe Scholar,

2018.

 

Wydanie pierwsze.

PA-284

Kisielowska, M.

Zasada legalności działania organów administracji publicznej w multicentrycznym systemie prawa.

Warszawa :

Instytut Wydawniczy EuroPrawo,

2018.

 

Stan prawny: 31.01.2018 r.

PA-283

Korczak, J.,

Lisowski, P.

(red.)

Równość w prawie administracyjnym :

VIII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

PA-282

Piątek, W.

Przedawnienie w prawie administracyjnym.

Poznań :

Wydawnictwo Naukowe UAM,

2018.

 

Wydanie I.

PK-112

Dąbkiewicz, K.

Kodeks karny wykonawczy : komentarz.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

4. wydanie, stan prawny na 2 lipca 2018 r.

PK-113

Konarska-Wrzosek, V.

(red.)

Kodeks karny : komentarz.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

2. wydanie, stan prawny na 1 sierpnia 2018 r.

PK-114

Dudka, K.

(red.)

Kodeks postępowania karnego : komentarz.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan prawny na 15 sierpnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian, które wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 i 1467).

ST-103

Dolnicki, B.

(red.)

Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan prawny na 1 września 2018 r.

ST-102

Dolnicki, B.

(red.)

Źródła prawa w samorządzie terytorialnym.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

ST-101

Pisz, M.

Zarządzanie sprawami wspólnymi dla dużych miast i ich zurbanizowanego otoczenia : zintegrowane inwestycje terytorialne na tle konstytucyjnej koncepcji samorządu terytorialnego.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan prawny na 10 lipca

2018 r.

ST-100

Gajewski, S.,

Jakubowski, A.

(red.)

Ustawy samorządowe : komentarz.

Warszawa :

C. H. Beck,

2018.

 

Stan prawny: wrzesień 2018.

ST-99

Gawłowski, R.,

Machalski, P.,

Makowski, K.

Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej.

Warszawa :

CeDeWu,

2017.

ST-98

Hartung, W.

Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w organizacji i świadczeniu usług komunalnych z perspektywy prawa Unii Europejskiej oraz krajowego porządku prawnego.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2018.

ST-97

Stec, M.,

Małysa, K.

(red.)

Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan prawny na 1 lipca 2018 r.

ST-96

Ostrowska, A.

Samorządowe prawo dotacyjne : dotacje jako wydatki jednostek samorządu terytorialnego.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan prawny na 16 marca

2018 r.

POŚ-48

Danecka, D.,

Kierzkowska, J.,

Trzcińska, D.

Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan prawny na 1 sierpnia

2018 r.

POŚ-47

Trzcińska, D.

Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego z perspektywy środowiska i jego ochrony.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan prawny na 15 czerwca

2018 r.

PC-363

Gawroński, K.,

Kwiatkowski, S.

(red.)

Meritum - prawo oświatowe.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

4. wydanie.

PC-362

Suski, P.

Stowarzyszenia i fundacje.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan prawny na 1 września

2018 r.

PC-364

Sobczyk, A.

(red.)

Kodeks pracy :  komentarz.

Warszawa :

Wydawnictwo C.H. Beck,

2018.

 

4. wydanie.

PKonst.-90

Malczyńska-Biały, M.,

Żarna, K.

(red.)

Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie.

Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,

2018.

PKonst.-89

Pisz, M.

Ograniczenia własności i gwarancje jej ochrony w polskim prawie konstytucyjnym.

Warszawa :

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,

2016.

E-608

Pisarczyk, Ł.

(red.)

Prawne problemy i wyzwania Unii Europejskiej.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

E-609

Barcik, J.,

Półtorak, M.

(red.)

Unia Europejska w przededniu brexitu.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2018.

PA-276

Jagielski, J.

Kontrola administracji publicznej.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

4. wyd., stan prawny na

15 września 2018 r.

NA-61

Zimmermann, J.

Prawo administracyjne.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

8. wyd., stan pr. na

12 marca 2018.

PAP-131

Kędziora, R.

Ogólne postępowanie administracyjne.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

 

5. wyd.

PAP-133

Adamiak, B.,

Borkowski, J.

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

16. wyd., stan pr. na

31 lipca 2018 r.

PAP-132

Federczyk, W.,

Klimaszewski, M.,

Majchrzak, B.

Postępowanie administracyjne.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2018.

 

5. wydanie uaktualnione i zmienione.

PK-110 

Waltoś, S.,

Hofmański, P.

Proces karny :

zarys systemu.

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Wyd. czternaste, st. pr. na

15 kwietnia 2018 

PK-109

Dukiet-Nagórska, T.

Prawo karne :

część ogólna, szczególna i wojskowa.

Warszawa :

Wolters Kluwer Business,

2018.

 

2. wyd. Stan prawny na

31 maja 2018 r.

PC-354

Liszcz, T.

Prawo pracy.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

12. wyd. Stan prawny na

15 września 2018 r.

PC-351

Kawałko, A.,

Witczak, H.

Prawo cywilne -

część ogólna.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

 

6. wyd.

POŚ-45

Górski, M.

(red.)

Prawo ochrony środowiska.

Warszawa :

Wolters Kluwer Business,

2018.

 

3. wyd., stan pr. na

15 czerwca 2018 r.

POŚ-46

Barczak, A.,

Ogonowska, A.

Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach.

Warszawa :

Wolters Kluwer Business,

2018.

 

Stan pr. na 25 lipca 2018 r.

PK-108

Marek, A.,

Lachowski, J.

Prawo karne :

 zarys problematyki.

Warszawa :

Wolters Kluwer Business,

2018.

 

4. wyd., stan prawny na

1 stycznia 2018 r.

PC-353

Kidyba, A.

Prawo handlowe.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2018.

 

20. wydanie poprawione i uaktualnione.

PC-355

Skowrońska-Bocian, E.

Prawo spadkowe.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2018.

 

12. wyd. rozszerz. i zaktual.,

st. pr. został uwzględniony na

dzień 31.7.2018 r.

PC-357

Radwański, Z.,

Olejniczak, A.

Zobowiązania :

 część ogólna.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2018.

 

13. wyd. rozszerz. i zaktual.,

stan pr.,

lit. i orzecz. uwzględniono

do czerwca 2018 r.

PC-352

Mróz, T.,

Stec, M.

Prawo gospodarcze prywatne.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2018.

 

5. wydanie zaktual. i zm.,

stan normatywny obow. na

dzień 1.3.2018 r.

PC-356

Bierć, A.

Zarys prawa prywatnego : część ogólna.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

3. wydanie, stan pr. na

24 lipca 2018 r.

PKonst.-86

Garlicki, L.

Polskie prawo konstytucyjne :

zarys wykładu.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

5. wydanie, stan prawny na

1 września 2018 r.

PA-275

Snażyk, Z.,

Szafrański, A.

Publiczne prawo gospodarcze.

 

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

 

7. wyd.

PF-115

Mastalski, R.

Prawo podatkowe.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2018.

 

10. wydanie zmienione, [stan prawny na początek 2018 r.].

ST-95

Kornberger-Sokołowska, E.

Bitner, M.

Prawo finansów samorządowych.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan pr. na 15 maja 2018 r.

PF-116 

Drwiłło, A.

(red.)

Podstawy finansów i prawa finansowego.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

3. wydanie zaktual.,

uzupeł. i popr.,

stan pr. na 1 stycznia 2018 r.

P-310

Chauvin, T.,

Stawecki, T.,

Winczorek, P.

Wstęp do prawoznawstwa.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2018.

 

12. wydanie poprawione i uzupełnione.

P-311

Tabernacka, M.

Negocjacje i mediacje w sferze publicznej.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

2. wydanie.

E-607

Brzozowski, W.,

Krzywoń, A.,

Wiącek, M.

Prawa człowieka

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan pr. na 1 sierpnia 2018 r.

PK-111

Boratyńska, K.,

Chojniak, Ł.,

Jasiński, W.

Postępowanie karne.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2016.

 

2. wyd. zm.

P-312 

Bralczyk, J.

[et al.]

Wymowa prawnicza.

 

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2014.

 

Wyd. 4.

PAP-134

Rojewski, M.,

Suławko-Karetko, A.

Kodeks postępowania administracyjnego : orzecznictwo.

Warszawa :

Wydawnictwo C.H. Beck,

2014.

 

Wyd. 3.

PC-359

Stelina, J.

(red.)

Prawo pracy.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2016.

 

3. wyd., [stan prawny na

dzień 1.1.2016 r.].

PF-117

Mikos-Sitek, A.,

Zapadka, P.

Prawo finansów publicznych.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2014.

 

3. wyd.

PKonst.-87

Lipska-Toumi, M.

Historia ustroju Polski do 1939 roku :  ćwiczenia.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2014.

PKonst.-88 

Staśkiewicz, W.

(red.)

Konstytucja Republiki Serbii =

Ustav Republike Srbiǰe.

Warszawa :

Wydawnictwo Sejmowe :

Biblioteka Sejmowa,

2018.

PC-360

Radwański, Z.,

Panowicz-Lipska, J.

Zobowiązania :

 część szczegółowa.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2015.

 

11. wyd. zaktualizowane,

stan prawny, literaturę i orzecznictwo uwzględniono do lipca 2015 r.

PC-361

Radwański, Z.,

Olejniczak, A.

Zobowiązania :

część ogólna.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2016.

 

12. wyd. rozsz. i zaktualiz.

POŚ-44

Stelmasiak, J.,

Kruk, E.,

Lubeńczuk, G.

(red.)

 

Ochrona prawna zasobów naturalnych.

 

 

Lublin :

Wydawnictwo Uniwersytetu

Marii Curie-Skłodowskiej,

2018.

 

E-606

Litwiniuk, P.

(red.)

 

Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej : aspekty prawne = European integration as a determinant of the rural policy : legal aspects.

Warszawa :

Fundacja Programów

Pomocy dla Rolnictwa FAPA,

2017.

PKonst.-85

Bosek, L.

(red.)

 

Prawo i państwo : księga jubileuszowa 200-lecia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Warszawa :

Kancelaria Sejmu.

Wydawnictwo Sejmowe,

2017.

PKonst.-84

Deryng, A.

 

Akty rządowe głowy państwa : rozważania ustrojowe ; Zagadnienie podziału funkcji władzy państwowej ; Równowaga władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej a nowa konstytucja polska.

 

Warszawa :

Kancelaria Sejmu.

Wydawnictwo Sejmowe,  

2017.

PC-350

Gołaczyński, J.,

Mączyńska-Ziemacka, E.

(red.)

 

Ochrona praw wierzycieli w Polsce :  wymiar ekonomiczny, koszty transakcyjne, prawne formy zabezpieczeń, informatyzacja sądownictwa.

 

Warszawa :

Polskie Towarzystwo

Ekonomiczne,

2017.

PKonst.-83

Laskowska, M.

(red.)

Znaczenie wyroków Trybunału Konstytucyjnego dla tekstu jednolitego ustawy.

Warszawa :

Kancelaria Sejmu.

Wydawnictwo Sejmowe,

2017.

PKonst.-82

Mikuli, P.

(red.)

 

Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich : studium porównawcze.

 

Warszawa :

Wydawnictwo Sejmowe,

2017.

PKonst.-81

Osóbka, P.

Riigikogu :

parlament Estonii.

Warszawa :

Kancelaria Sejmu.

Wydawnictwo Sejmowe,

2017.

E-605

Pawlicka, J.

Procedura kładki jako uproszczony tryb zmiany traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej.

Warszawa :

Wydawnictwo Sejmowe,

2017.

E-604

Zuba, K.

(red.)

Doktryny integracyjne państw europejskich :

praca zbiorowa.

Warszawa :

Kancelaria Sejmu.

Wydawnictwo Sejmowe,

2017.

PC-349

Flaga-Gieruszyńska, K.,

Jakubecki, A.,

Misztal-Konecka, J.

(red.)

 

Elektroniczne postępowanie upominawcze : doświadczenia i perspektywy.

 

Lublin :

Wydawnictwo Episteme,

cop. 2017.

P-309

Sławicki, P.

Negocjacje jako sposób zawarcia umowy.

Lublin :

Wydawnictwo KUL,

2018.

PC-348

Gołowkin-Hudała, M.,

Wilk, A.,

Sobczyk, P.

(red.)

Prawa i obowiązki członków rodziny.

T. 1.

Opole :

Wydawnictwo Ius at Tax,

© 2017.

PA-274

Kurzawa, A.

Zbieg środków służących weryfikacji ostatecznych decyzji administracyjnych.

Radom :

nakładem IN-W "Spatium",

© copyright 2017.

 

Stan pr.: kwiecień 2017 r.

 

 

PM-23

 

 

Dudzik, P.,

[et al.] (red.)

 

 

 

 

Układ Antarktyczny : wybór dokumentów z wprowadzeniem.

 

Warszawa :

MSZ. [BAiZI,

2017].

 

E-602

Grzeszczak, R.

Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej.

Warszawa :

Stowarz. Absolwentów

WPiA UW,

2011.

E-603

Kenig-Witkowska, M.,

Grzeszczak, R.

(red.)

Traktat z Lizbony : wybrane zagadnienia = The Treaty of Lisbon : selected issues.

Warszawa :

Stowarz. Absolwentów

WPiA UW,

2012.

 

 

Autor: Agnieszka Lenart-Topyła
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2018, godz. 10:02 - Agnieszka Lenart-Topyła