Sygnatura

Autor/redaktor

Tytuł

Miejsce : wydawca, rok. wydanie

E-630

Kenig-Witkowska, M.

(red.)

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2019.

 

8. wydanie.

E-631

Barcik, J.,

Srogosz, T.

Prawo międzynarodowe publiczne.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2019.

 

4. wydanie zaktualizowane

i zmienione.

E-632

Wyrzykowski, M.

(red.)

Europejska Konwencja Praw Człowieka : teoria i praktyka w państwach-stronach Konwencji = Die europäische Menschenrechtskonvention : Theorie und Praxis in den Konventionsstaaten.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2019.

E-633

Biernat, S.

(red.)

Kamienie milowe orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : obywatelstwo unijne, zamówienia publiczne, ochrona środowiska, pomoc państwa, fundusze unijne, prawo autorskie.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Stan prawny na 10 lipca

2019 r.

E-634

Eysymontt, M.

Pozycja instytucjonalna urzędu Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa : od koncepcji, przez narodziny, po nieustanną ewolucję.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2019.

E-635

Kraśnicka, I.

(red.)

Prawo międzynarodowe : teoria i praktyka.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2020.

E-636

Chlebny, J.

(red.)

Prawo o cudzoziemcach : komentarz.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2020.

 

Stan prawny: listopad 2019 r.

PA-308

Miemiec, M.

(red.)

Materialne prawo administracyjne.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Wydanie 2, stan prawny na

1 września 2019 r.

PA-309

Duniewska, Z.

[et al.] (red.)

Prawo administracyjne materialne.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2020.

 

Wydanie 3, stan prawny na

1 września 2019 r.

PA-310

Daniel, P.,

Geburczyk, F.

Akt informacji jako forma działania administracji publicznej.

Warszawa :

Wydawnictwo C.H. Beck,

2019.

PA-311

Piątek, W.

(red.)

Aktualne problemy sądowej kontroli administracji publicznej.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Stan prawny na 1 września 2019 r.

PA-312

Maciejko, W.,

Dokukin, K.

Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej : wzory z komentarzem.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Stan prawny na 10 kwietnia 2019 r.

PA-313

Szustakiewicz, P.

(red.)

Dostęp do informacji publicznej.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2019.

 

3. wydanie, stan prawny: listopad 2019.

PA-314

Zimmermann, J.

(red.)

Pogranicze prawa administracyjnego : IX Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

PA-315

Małecki, W.

Policja gospodarcza w prawie gospodarczym : ujęcie teoretyczne.

Warszawa :

Wydawnictwo C.H. Beck,

2019.

PA-316

Maciejewski, M.

Skuteczność i efektywność administracji w prawie administracyjnym : w kierunku recepcji zarządzania publicznego w polskim prawie administracyjnym.

Warszawa :

Wydawnictwo Poltex,

2019.

 

Wydanie I, stan prawny na 31.12.2018 r.

PA-317

Fischer, B.

[et al.]

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego : komentarz.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Wydanie 2. Stan prawny na

20 sierpnia 2019 r.

PAP-152

Kędziora, R.

Ogólne postępowanie administracyjne.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2019.

 

6. wydanie.

PAP-153

Adamiak, B.,

Borkowski, J.

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Wydanie 17, stan prawny na

1 sierpnia 2019 r.

ST-117

Firlej, K.,

Olejniczak, J.,

Pondel, H.

Wyzwania rozwojowe obszarów wiejskich.

Warszawa :

Wydawnictwo Naukowe Scholar,

2019.

ST-118

Ofiarska, M.,

Ofiarski, Z.

Fundusz dróg samorządowych : komentarz.

Warszawa :

Wolters Kluwer Polska,

2020.

 

Stan prawny na

25 października 2019 r.

ST-119

Dolnicki, B.

(red.)

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Stan prawny na 1 września 2019 r.

ST-120

Jagoda, J.

Mienie samorządowe.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Stan prawny na 1 czerwca 2019 r.

ST-121

Augustyniak, M.,

Przywora, B.

Organizacja wewnętrzna rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich : analiza prawna z wzorami dokumentów.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2020.

 

Stan prawny na

21 października 2019 r.

ST-122

Misiejko, A.

Publiczny transport zbiorowy : przewodnik dla organów samorządu terytorialnego.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2020.

 

Stan prawny na 1 listopada 2019 r.

ST-123

Gawłowski, R.,

Machalski, P.,

Makowski, K.

Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej.

Warszawa :

CeDeWu,

2019.

 

Wydanie II zmienione i uaktualnione.

ST-124

Stec, M.,

Małysa, K.

(red.)

Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Stan prawny na 1 czerwca 2019 r.

ST-125

Drembkowski, P.

(red.)

Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz.

Warszawa :

Wydawnictwo C.H. Beck,

2019.

POŚ-53

Kaźmierska-Patrzyczna, A.

Ochrona różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody.

Warszawa :

Wydawnictwo Poltext,

2019.

POŚ-54

Gruszecki, K.

Prawo ochrony środowiska :

komentarz.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Wydanie 5, stan prawny na

1 maja 2019 r.

PC-376

Studzińska, J.,

Cioch, P.

Postępowanie cywilne.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2019.

 

6. wydanie, [stan prawny na dzień 1.9.2019 r.].

PC-377

Liszcz, T.

Prawo pracy.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Wydanie 13, stan prawny na

1 września 2019 r.

PC-378

Koch, A.,

Napierała, J.

Prawo spółek handlowych.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

7. wydanie, stan prawny na

1 września 2019 r.

PC-379

Wyka, T.,

Mielczarek, M.

(red.)

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych : pozycja prawna.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Stan prawny na 15 maja

2019 r.

PC-380

Kępa, L.

Bezpieczeństwo danych osobowych : podejście oparte na ryzyku.

Warszawa :

Wydawnictwo C.H. Beck,

2019.

 

Stan prawny: listopad 2019.

PC-381

Muszalski, W.

(red.)

Kodeks pracy : komentarz.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2019.

 

12. wydanie, stan prawny:

5 września 2019 r.

PC-382

Cempura, A.,

Kasolik, A.

Metodyka sporządzania umów gospodarczych.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2020.

 

Wydanie 6, stan prawny na

1 listopada 2019 r.

PC-383

Piszko, A.

System informacji oświatowej : zagadnienia praktyczne.

Warszawa :

Wolter Kluwer,

2019.

 

Stan prawny na 15 czerwca 2019 r.

PC-384

Michalak, A.

(red.)

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : komentarz.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2019.

 

Stan prawny: 5 sierpnia

2019 r.

PK-120

Gardocki, L.

Prawo karne.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2019.

 

21. wydanie zmienione.

PF-125

Borodo, A.

Finanse publiczne : zagadnienia ustrojowe i prawne.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Stan prawny na 20 sierpnia 2019 r.

PF-126

Salachna, J.

(red.)

Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Gdańsk :

ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,

2019.

 

Stan prawny: 1 listopada

2019 r.

PF-127

Walczak, P.

(red.)

Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi.

Warszawa :

C. H. Beck,

2019.

 

5. wydanie, stan prawny: październik 2019.

PKonst.-107

Bojarski, Ł. [et al.] (red.)

Konstytucja, praworządność, władza sądownicza : aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Stan prawny na 15 kwietnia 2019 r.

PKonst.-108

Kruk, M.

[et al.]

Ochrona praw i wolności : system instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej.

Warszawa :

Difin SA,

2019.

P-319

Powałowski, A.

(red.)

Leksykon prawa gospodarczego publicznego : 100 podstawowych pojęć.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2019.

 

4. wydanie uzupełnione i zmienione, stan prawny na 30.9.2019 r.

P-320

Barczewski, M., Kowalska, E.

(red.)

Leksykon prawa własności intelektualnej : 100 podstawowych pojęć.

Warszawa :

Wydawnictwo C.H. Beck,

2019.

 

 

DARY 

 

NA-66

Boć, J.

(red.)

 

Prawo administracyjne.

Wrocław :

Kolonia Limited,

2000.

 

Wyd. 5, popr.

NA-67

Boć, J.

(red.)

Prawo administracyjne.

Wrocław :

"Kolonia Limited",

2010.

 

Wyd. 13 popr., stan prawny na dzień 15 IX 2010.

PA-318

Pilipiec, S.,

Szreniawski, P.

Socjologia administracji : zarys wykładu.

Lublin :

Oficyna Wydawnicza Verba,

2008.

PA-319

Fischer, B.,

Świerczyńska-Głownia, W.

Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją : zagadnienia podstawowe dla dziennikarzy.

Kraków :

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,

2006.

ST-126

Hanusz, A.,

Niezgoda, A.,

Czerski, P.

Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Warszawa :

Oficyna a Wolters Kluwer business,

2009.

ST-127

Gorzym-Wilkowski, W.,

 

Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego : zarys.

Lublin :

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,

2006.

ST-128

Jędrzejewski, L.

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce : wybrane zagadnienia.

Bydgoszcz ; Gdańsk :

Oficyna Wydawnicza "Branta",

2007.

ST-129

Wójcik, S.

Samorząd i państwo : przyszłość i odpowiedzialność.

Lublin :

Wydawnicywo KUL,

2013.

PAP-154

Wilbrandt-Gotowicz, M.

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Toruń :

Towarzystywo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora,

2005.

PAP-155

Sobieralski, K.

Praktyczne problemy wznowienia postępowania administracyjnego.

Wrocław :

PRESSCOM,

2005.

PM-25

Kałduński, M.

Klauzula największego uprzywilejowania.

Toruń :

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora",

2006.

PC-385

 

70 lat jednolitej rejestracji stanu cywilnego w Polsce : publikacja z okazji jubileuszu 70-lecia wprowadzenia jednolitej rejestracji stanu cywilnego w Polsce.

Warszawa :

MSWiA,

2016.

E-637

Markowski, K.

(ed.)

Migration - the value added?

Lublin :

The John Paul II Catholic University of Lublin :

Lublin Business School of the KUL Development Foundation,

2008.

 

E-638

Zięba, M.

(ed.)

Migration - a challenge to the 21st century.

Lublin :

The John Paul II Catholic University of Lublin :

Lublin Business School of the KUL Development Foundation,

2008.

E-639

Przyborowska-Klimczak, A.,

Skrzydło-Tefelska, E.

(oprac.)

Dokumenty europejskie. T. 1, Traktaty Wspólnot Europejskich, Jednolity Akt Europejski, Traktat z Maastricht, Układ Europejski.

Lublin :

Wydaw. "Morpol",

1996.

P-321

Rękas, A.,

Sroka, T.

(red.)

Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? : mediacja i sądownictwo polubowne : informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów.

Zostałem pokrzywdzony przestępstwem i co dalej? : informator dla pokrzywdzonego.

Warszawa :

[Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Ministra],

2010.

P-322

 

Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Lublin :

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Dział Organizacyjno-Prawny,

2006.

P-323

Wójcik, S.

Personalizm polityczny : zarys problemów.

Lublin :

Wydawnictwo KUL,

2015.

P-324

Wójcik, S.

Polskie drogi personalizmu społeczno-politycznego.

Lublin :

Wydawnictwo KUL,

2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

PAP-146

Kmieciak, Z.,

Chróścielewski, W. 

(red.)

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Stan prawny na 20 grudnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 4 marca 2019 r. (Dz.U. poz. 60).

PAP-147

Knysiak-Sudyka, H.

(red.)

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Wydanie 2, stan prawny na

15 maja 2019 r.

PAP-148

Adamiak, B.,

Borkowski, J.

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz.

Warszawa :

Wydawnictwo C.H.Beck,

2019.

 

16. wydanie. Stan prawny na maj 2019.

PAP-149

Flaga-Gieruszyńska, K.,

Gołaczyński, J.

(red.)

Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Stan prawny na 25 kwietnia 2019 r.

PAP-150

Hauser, R.,

Wierzbowski, M.

(red.)

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2019.

 

6. wydanie zmienione i uzupełnione, stan prawny na dzień 1.6.2019.

PAP-151

Adamiak, B.

(red.)

Weryfikacja rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym ogólnym.

System Prawa Administracyjnego Procesowego : postępowanie administracyjne ogólne ; t. 2, cz. 5.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Stan prawny na 15 lipca

2019 r.

PA-303

Banasik, M.

Administracyjnoprawne formy działań regulacyjnych niezależnych organów administracji publicznej.

Warszawa :

Wydawnictwo C.H. Beck,

2019.

PA-304

Jaworska-Dębska, B.,

Olejniczak-Szałowska, E.,

Budzisz, R.

(red.)

Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej : współczesny wymiar w teorii i praktyce.

Warszawa :

Wolters Kluwer ;

Łódź :

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,

2019.

 

Stan prawny na 15 grudnia 2018 r.

PA-305

Niewiadomski, Z.

(red.)

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : komentarz.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck, 2019.

 

11. wydanie, stan prawny na 31 lipca 2019 r.

PA-306

Niewiadomski, Z. (red.)

Prawo budowlane : komentarz.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2020.

 

9. wydanie zaktualizowane i uzupełnione.

PA-307

Grabiec, M.

(red.)

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym : komentarz.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Stan prawny na 1 maja

2019 r.

ST-116

Dolnicki, B.

(red.)

Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego.

Warszawa :

Wolters Kluwer Polska,

2019.

 

Stan prawny na 10 sierpnia 2019 r.

PC-373

Gniewek, E.,

Machnikowski, P.

(red.)

Kodeks cywilny : komentarz.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2019.

 

9. wydanie.

PC-374

Zieliński, A.,

Flaga-Gieruszyńska, K.

Kodeks postępowania cywilnego :

komentarz.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2019.

 

10. wydanie.

PC-375

Izdebski, H.,

Zieliński, J. M.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce : komentarz.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Stan prawny na 1 stycznia 2019 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245).

PK-118

Skorupka, J.

(red.)

Kodeks postępowania karnego :

komentarz.

Warszawa :

Wydawnictwo C.H. Beck,

2020.

 

4 wydanie, [stan prawny na dzień 30.9.2019 r.].

PK-119

Bojarski, T.

(red.)

Kodeks wykroczeń : komentarz.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Wydanie 6 zmienione i uaktualnione, stan prawny na 6 maja 2019 r. z uwzględnieniem ustawy z 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 79) wchodzącej w życie 11 lipca 2019 r.

PKonst.-105

Tuleja, P.

(red.)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej :

komentarz.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Stan prawny na 20 września 2019 r.

PKonst.-106

 

Akty konstytucyjne Królestwa Arabii Saudyjskiej.

Warszawa :

Wydawnictwo Sejmowe :

Biblioteka Sejmowa,

2019.

 

 

 

 

PA-302

Duniewska, Z.,

Stahl, M.,

Rabiega-Przyłęcka, A.

(red.)

Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego.

Warszawa :

Wolters Kluwer ;

Łódź :

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,

2019.

 

Stan prawny na 1 sierpnia 2019 r.

PC-372

Fajgielski, P.

Prawo ochrony danych osobowych : zarys wykładu.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Stan prawny na 1 sierpnia 2019 r.

PAP-144

Sibiga, G.

Stosowanie technik informatycznych w postępowaniu administracyjnym ogólnym.

Warszawa :

Wydawnictwo C.H. Beck,

2019.

 

Stan prawny na dzień 4.3.2019 r.

PAP-145

Geburczyk, F.

Zjawisko proceduralizacji w prawie administracyjnym a kierunki ewolucji procedury administracyjnej.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2019.

POŚ-52

Chorbot, P.

Nielegalny obrót odpadami : studium prawnokarne i kryminologiczne.

Warszawa :

Difin,

© 2019.

 

Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzień 1 czerwca 2019 r.

NA-63

Góralczyk, W.

Podstawy prawa i administracji.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

2. wydanie, stan prawny na 1 lipca 2019 r.

NA-64

Jagielski, J.,

Wierzbowski, M.

(red.)

Prawo administracyjne.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

NA-65

Stahl, M.

(red.)

Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie.

Warszaw :

Wolters Kluwer,

2019.

 

7. wydanie, stan prawny na 15 maja 2019 r.

PA-296

Zimmermann, J.

(red.)

Integralność prawa administracyjnego :  perspektywa polska.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Stan prawny na 15 kwietnia 2019 r.

PA-297

Małysa-Ptak, K.

Kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy powszechne.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Stan prawny na 29 lipca

2019 r.

PA-298

Kaczocha, M.,

Mazuryk, M.

Legislacja administracyjna : repetytorium i testy.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Wydanie 2, stan prawny na

1 marca 2019 r.

PA-299

Barczewska-Dziobek, A.

Partnerstwo publiczno-społeczne jako zasada w prawie administracyjnym.

Rzeszów :

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,

2019.

 

Wydanie I, stan prawny na 30.11.2018 r.

PA-300

Ablewicz, J.

(red.)

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2019.

 

Stan prawny: 1 września

2019 r.

PA-301

Czajkowska-Matosiuk, K.

Rodo dla samorządu i administracji : zmiany od 4 maja 2019 roku.

Warszawa :

INFOR PL SA,

© copyright 2019.

ST-112

Wyporska-Frankiewicz, J.

(red.)

Dostęp do informacji publicznej na wniosek w praktyce jednostek samorządu terytorialnego.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Stan prawny na 15 czerwca 2019 r.

ST-113

Cern, G.

Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Stan prawny na 2 kwietnia 2019 r.

ST-114

Dolnicki, B.

Samorząd terytorialny.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Wydanie 7, stan prawny na 15 sierpnia 2019 r.

ST-115

Lipowicz, I.

Samorząd terytorialny XXI wieku.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

PAP-141

Suwaj, R.

Kodeks postępowania administracyjnego : wzory pism i dokumentów.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

2. wydanie, stan prawny na 2 stycznia 2019 r.

PAP-142

Wierzbowski, M.

(red.)

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2019.

PC-367

Korzycka-Iwanow, M.

(red.)

Instytucje prawa rolnego.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Stan prawny na 1 stycznia

2019 r.

PC-368

Michniewicz, G.

Ochrona własności intelektualnej.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2019.

 

4. wydanie.

PC-369

Radwański, Z.,

Olejniczak, A.

Zobowiązania : część ogólna.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2019.

 

15. wydanie uaktualnione i zmienione, stan prawny, literaturę i orzecznictwo uwzględniono do czerwca

2019 r.

PC-370

Bilewska, K.,

Chłopecki, A.

Pukszto, A.

Prawo handlowe.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2019.

 

3. wydanie, stan prawny na dzień 1.10.2018 r.

PC-371

Kidyba, A.

Prawo handlowe.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2019.

 

21. wydanie, poprawione i uaktualnione.

PKonst.-103

Garlicki, L.

Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Wydanie 6, stan prawny na

15 sierpnia 2019 r.

PF-124

Smoleń, P.,

Wójtowicz, W.

(red.)

Prawo podatkowe.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2019.

 

4. wydanie.

PK-117

Namysłowska-Gabrysiak, B.,

Berg, J.

Prawo karne : część ogólna.

Warszawa :

Wydawnictwo C.H. Beck,

2019.

 

6. wydanie zmienione i zaktualizowane.

PM-24

Ludwikowski,

R. R.

Handel międzynarodowy.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2019.

 

4. wydanie.

E-628

Brzozowski, W.,

Krzywoń, A.,

Wiącek, M.

Prawa człowieka.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

Wydanie 2, stan prawny na

1 lipca 2019 r.

P-318

Chauvin, T.,

Stawecki, T.,

Winczorek, P.

Wstęp do prawoznawstwa.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2019.

 

13. wydanie poprawione i uzupełnione.

        
P-317

Wieczorek, I.,

Szymanek, J.

(ed.)

Dictionary of public administration.

Lodz :

Publishing House of the National Institute of Local Government,

2018.

E-621

Pawłowski, K.

Państwowość Kosowa : geneza, uwarunkowania, współczesność.

Lublin :

Wydawnictwo UMCS,

2018.

E-622

Kamiński, M.

Obrona narodowa Republiki Estonii.

Toruń :

Wydawnictwo Adam Marszałek,

2018.

E-623

Jakimowicz, R.,

Kornaś, J.

(red.)

Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji.

Toruń :

Wydawnictwo Adam Marszałek,

2017.

E-624

Grosse, T.

Pokryzysowa Europa : dylematy Unii Europejskiej.

Warszawa :

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,

© copyright 2018.

E-625

Adamiec, D.

Prawne aspekty kontroli zasady pomocniczości przez parlamenty państw członkowskich Unii Europejskiej.

Warszawa :

Wydawnictwo Sejmowe,

2018.

 

Wydanie pierwsze, stan prawny na 10.02.2017 r.

E-626

Furman, W.,

Oleksiewicz, I.,

Stępień, K.

Bezpieczeństwo finansowe Unii Europejskiej : perspektywa instytucjonalna i rynkowa.

Rzeszów :

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,

copyright 2018.

E-627

Mik, C.

(red.)

Parlamenty narodowe wobec zasady pomocniczości w świetle prawa i praktyki Unii Europejskiej.

Warszawa :

Wydawnictwo Sejmowe,

2019.

 

Wydanie drugie zaktualizowane i poszerzone.

ST-110

Wójtowicz, K.

Uwarunkowania i pomiar stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego.

Lublin :

Wydawnictwo UMCS,

2019.

ST-111

Maleszyk, P.,

Sagan, M.

(red.)

Lublin 2030 - europejska metropolia?

Lublin :

Urząd Miasta Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów,

2018.

PKonst.-101

Tusiński, P.

Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1922.

Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe,

2019.

PKonst.-102

Szukalski, J.

Żogorku Kenesz - parlament Kirgistanu.

Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe,

2018.

 

Wydanie pierwsze.

PF-123

Miemiec, W.,

Sawicka, K.

(red.)

Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego.

 Warszawa :

Lex a Wolters Kluwer business,

2014.

 

Stan prawny na 1 marca

2014 r.

PKonst.-92

Jakubiak, Ł.

(tłum.)

Akty konstytucyjne Nowej Zelandii = The constitution acts of New Zealand.

Warszawa :

Wydawnictwo Sejmowe : Biblioteka Sejmowa,

2018.

PKonst.-93

Pawłowski, S.

(red.)

Prawo wobec przeszłości.

Warszawa :

Wydawnictwo Sejmowe,

2018.

PKonst.-94

Dziemidok, B.

(et al.)

Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w Konstytucji 1997 roku.

Lublin :

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,

2018.

 

Stan prawny na dzień 1 października

2018 r.

PKonst.-95

Kozłowski, P.

Stasiak, K.

Ośrodek kuratorski : ujęcie prawne, organizacyjne i metodyczne.

Warszawa :

Rzecznik Praw Dziecka,

2018.

PKonst.-96

Brzozowski, W.

Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jej ochrona.

Warszawa :

Wydawnictwo Sejmowe,

2016.

PKonst.-97

Szmulik, B.,

Szymanek, J.

(wstęp)

The Constitution of the Republic of Poland.

Warsaw :

Kancelaria Sejmu.

Wydawnictwo Sejmowe,

2018.

PKonst.-98

Szmulik, B.,

Szymanek, J.

(wstęp)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Warszawa :

Kancelaria Sejmu.

Wydawnictwo Sejmowe,

2017.

 

PKonst.-99

Osóbka, P.

System konstytucyjny Estonii.

 

Warszawa :

Wydawnictwo Sejmowe,

2018.

 

ST-104

Owczarczuk, S.

Status podatnika VAT w samorządzie terytorialnym.

Warszawa :

Tax Press,

2012.

ST-105

Jarosz, A.,

Springer, B.

(red.)

Powiat w Polsce : problemy i wyzwania szczebla ponadgminnego.

Zielona Góra :

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego,

2017.

ST-106

Kowalewski, M.

Protest miejski : przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast.

Kraków :

Nomos,

2016.

ST-107

Łabno, A.

(red.)

Państwo solidarne.

 

Warszawa :

Wydawnictwo Sejmowe,

2018.

 

ST-108

Ogonowski, A.

Ewolucja instytucji dialogu społecznego w Polsce po 1989 roku : studium ustrojowe.

Warszawa :

Kancelaria Sejmu.

Wydawnictwo Sejmowe,

2018.

ST-109

Stanny, M.,

Strzelczyk, W.

Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich : ujęcie przestrzenne.

Warszawa :

IRWIR PAN :

Wydawnictwo Naukowe Scholar,

2018.

PA-292

Ciesielska, A.

(et al.)

Zasada dwuinstancyjności w prawie administracyjnym.

Bielsko-Biała :

Wydawnictwo Cum Laude,

2017.

PA-293

Nowakowski-Węgrzynowski, P.

(red.)

Pojęcia nieostre w prawie administracyjnym.

Bielsko-Biała :

Wydawnictwo Cum Laude,

2016.

PA-294

Nowicki, H.,

Nowicki, P.,

Kucharski, K.

(red.)

Interes publiczny w prawie gospodarczym = Public interest in economic law.

Toruń :

Wydawnictwo Adam Marszałek,

2018.

PA-295

Szlachetko, J.,

Szlachetko, K.

Udział interesariuszy w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej.

Gdańsk :

Instytut Metropolitalny,

2019.

E-612

Pietraś, M.,

Hofman, I.,

Michałowski, St.

(red.)

Państwo w czasach zmiany.

Lublin :

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,

2018.

E-614

Stelmach, A.,

Hurska-Kowalczyk, L.

(red.)

Ukraina po (Euro)majdanie : od autorytaryzmu do protodemokracji.

Toruń :

Wydawnictwo Adam Marszałek,

2016.

E-615

Rochowicz, R.

Głos SEA w sprawach najważniejszych.

Warszawa :

Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie :

Bellona S.A.,

2017.

E-616

Pikuła, Ł.

(red.)

Odpowiedzialność władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej.  T. 2.

Toruń :

Wydawnictwo Adam Marszałek,

2016.

E-617

Czachór, Z.,

Grosse, T.,

Paruch, W.

(red.)

Integracja europejska : polska perspektywa.

 

Warszawa :

Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe,

2018.

 

E-618

Matykiewicz-Włodarska, A.,

Ślufińska, M.

(red.)

Systemy medialne państw Unii Europejskiej : kraje pierwszej piętnastki.

Toruń :

Wydawnictwo Adam Marszałek,

2016.

E-619

Bulira, W.

(red.)

Granice teorii polityki : świat zachodni w stanie zagrożenia.

Lublin :

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,

2018.

E-620

Błaszczyk, C.

Amerykańska myśl wolnościowa : od liberalizmu do libertarianizmu.

Warszawa :

Wydawnictwo Sejmowe,

2018.

P-315

Sobczak, J.,

Chałubińska-Jentkiewicz, K.

(red.)

Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku : w poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa.

Toruń :

Wydawnictwo Adam Marszałek,

2016.

P-316

Epstein, N.,

Weiss, S.

Flaga, naród, tożsamość.

Warszawa :

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej :

Narodowe Centrum Kultury,

2017.

PF-118

Burzec, M.,

Smoleń, P.

Introduction to Polish tax law.

Berlin ; New York :

Peter Lang,

2018.

PF-119

Frumarová, K.

[et al.]

Správní trestání.

Praha :

Leges,

2017.

 

Vydání první.

PA-291

Snażyk, Z.,

Szafrański, A.

Publiczne prawo gospodarcze.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2018.

 

8. wydanie.

PA-290

Banasiński, C.

(red.)

Cyberbezpieczeństwo : zarys wykładu.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan prawny na 15 października 2018 r.

POŚ-51

Wierzbowski, B.,

Rakoczy, B.

Prawo ochrony środowiska : zagadnienia podstawowe.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

7. wydanie, stan prawny na 15 września 2018 r.

POŚ-50

Barczak, A.,

Łazor, M.,

Ogonowska, A.

Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim : ze wzorami dokumentów i schematami.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan prawny na 1 września 2018 r.

PC-365

Bieliński, A.,

Pannert, M.

Prawo cywilne - część ogólna : prawo rzeczowe.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2018.

 

5. wydanie.

PC-366

Katner, W.

(red.)

Prawo gospodarcze i handlowe.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

2. wydanie poprawione i uzupełnione, stan prawny na 30 września 2018 r.

PKonst.-91

Granat, M.

Prawo konstytucyjne : pytania i odpowiedzi.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

9. wydanie, stan prawny na 20 listopada 2018 r.

PF-120

Miemiec, W.

(red.)

Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan prawny na 30 kwietnia 2018 r.

PF-122

Borszowski, P.

(red.)

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan prawny na 1 lipca 2018 r.

PF-121

Nykiel, W.

(red.)

Prawo podatkowe w Polsce : podręcznik akademicki.

Warszawa :

Difin,

2018.

 

Stan prawny na dzień 1 marca 2018 r.

PK-116

Grochowska, A.,

Jagiełłowicz, Ł.,

Wiśniewski, Ł.

Postępowanie karne : pytania, kazusy, tablice, testy.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2018.

 

2. wydanie, stan prawny: 1 stycznia 2018 r. (do Dz.U. z 2017 r. poz. 1904).

E-610

Zawidzka-Łojek, A.,

Łazowski, A.

(red.)

Podręcznik prawa Unii Europejskiej : instytucje i porządek prawny, prawo materialne.

Warszawa :

Instytut Wydawniczy EuroPrawo,

2018.

 

Wydanie 2.

E-611

Zawidzka-Łojek, A.

(red.)

Prawo międzynarodowe publiczne.

Warszawa :

Wydawnictwo C.H. Beck,

2018.

 

3. wydanie.

P-314

Gmurzyńska, E.,

Morek, R.

(red.)

Mediacje : teoria i praktyka.

Warszawa :

Wolters Kluwer Polska,

2018.

 

3. wydanie rozszerzone.

 

Autor: Agnieszka Lenart-Topyła
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2020, godz. 10:56 - Agnieszka Lenart-Topyła