Sygnatura

Autor/redaktor

Tytuł

Miejsce : wydawca, rok. wydanie

PF-118

Burzec, M.,

Smoleń, P.

Introduction to Polish tax law.

Berlin ; New York :

Peter Lang,

2018.

PF-119

Frumarová, K.

[et al.]

Správní trestání.

Praha :

Leges,

2017.

 

Vydání první.

PA-291

Snażyk, Z.,

Szafrański, A.

Publiczne prawo gospodarcze.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2018.

 

8. wydanie.

PA-290

Banasiński, C.

(red.)

Cyberbezpieczeństwo : zarys wykładu.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan prawny na 15 października 2018 r.

POŚ-51

Wierzbowski, B.,

Rakoczy, B.

Prawo ochrony środowiska : zagadnienia podstawowe.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

7. wydanie, stan prawny na 15 września 2018 r.

POŚ-50

Barczak, A.,

Łazor, M.,

Ogonowska, A.

Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim : ze wzorami dokumentów i schematami.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan prawny na 1 września 2018 r.

PC-365

Bieliński, A.,

Pannert, M.

Prawo cywilne - część ogólna : prawo rzeczowe.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2018.

 

5. wydanie.

PC-366

Katner, W.

(red.)

Prawo gospodarcze i handlowe.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

2. wydanie poprawione i uzupełnione, stan prawny na 30 września 2018 r.

PKonst.-91

Granat, M.

Prawo konstytucyjne : pytania i odpowiedzi.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

9. wydanie, stan prawny na 20 listopada 2018 r.

PF-120

Miemiec, W.

(red.)

Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan prawny na 30 kwietnia 2018 r.

PF-122

Borszowski, P.

(red.)

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan prawny na 1 lipca 2018 r.

PF-121

Nykiel, W.

(red.)

Prawo podatkowe w Polsce : podręcznik akademicki.

Warszawa :

Difin,

2018.

 

Stan prawny na dzień 1 marca 2018 r.

PK-116

Grochowska, A.,

Jagiełłowicz, Ł.,

Wiśniewski, Ł.

Postępowanie karne : pytania, kazusy, tablice, testy.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2018.

 

2. wydanie, stan prawny: 1 stycznia 2018 r. (do Dz.U. z 2017 r. poz. 1904).

E-610

Zawidzka-Łojek, A.,

Łazowski, A.

(red.)

Podręcznik prawa Unii Europejskiej : instytucje i porządek prawny, prawo materialne.

Warszawa :

Instytut Wydawniczy EuroPrawo,

2018.

 

Wydanie 2.

E-611

Zawidzka-Łojek, A.

(red.)

Prawo międzynarodowe publiczne.

Warszawa :

Wydawnictwo C.H. Beck,

2018.

 

3. wydanie.

P-314

Gmurzyńska, E.,

Morek, R.

(red.)

Mediacje : teoria i praktyka.

Warszawa :

Wolters Kluwer Polska,

2018.

 

3. wydanie rozszerzone.

 

Autor: Agnieszka Lenart-Topyła
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2019, godz. 08:30 - Agnieszka Lenart-Topyła