Oddział Gromadzenia Zbiorów
Sekcja Wydawnictw Krajowych

ok_copy.png

p. 5 Parter
(egzemplarz obowiązkowy)

81 445 31 47

p. 107 Piętro I (Kierownik)

81 445 31 87

p. 107 Piętro I

81 445 31 87Zakres działania:

 1. Gromadzenie bieżącej polskiej produkcji wydawniczej poprzez:
  • egzemplarz obowiązkowy - zgodnie z przepisami ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152 z dnia 23 grudnia. 1996, poz. 722 oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 , Dz. U. Nr 29, poz. 161),
  •  zakup wybranych książek polskich,
  •  dary,
  •  wymianę z innymi polskimi bibliotekami naukowymi.
 2. Pozyskiwanie do zbiorów materiałów bibliotecznych (wydawnictw zwartych, ciągłych i innych publikacji) zgodnych z naukami uprawianymi na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
 3. Wzbogacanie zbiorów nowościami wydawniczymi.
 4. Uzupełnianie braków w księgozbiorze (książki i czasopisma) oraz scalanie wydawnictw fragmentarycznych.
 5. Śledzenie rynku wydawniczego (uczestnictwo w targach książek, systematyczny przegląd ofert poszczególnych wydawnictw).
 6. Przekazywanie książek do bibliotek specjalistycznych zgodnie z profilem poszczególnych instytutów KUL.
 7. Nieodpłatne przekazywanie egzemplarzy obowiązkowych nie odpowiadających profilowi zbiorów BU KUL do bibliotek wchodzących w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej  (Dz. U. Nr 152 z dnia 23 grudnia. 1996, poz. 722).
 8. Wycenianie i rejestrowanie w komputerowym rejestrze przybytków wszystkich druków zakwalifikowanych do zbiorów Biblioteki.
 9. Prezentowanie publikacji z nowości wydawniczych na cotygodniowych wystawach w holu Biblioteki.

 

 

 

 

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2018, godz. 20:27 - Artur Podsiadły