Stan czytelnictwa
w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL

Stan czytelnictwa w Czytelni Głównej BU KUL

Anna Madej, kustosz

28.II 2004 r.

 

  W minionych latach losy czytelnictwa w Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego kształtowały się w zależności od takich czynników, jak wielkość księgozbioru, warunki lokalowe, ilość studentów i innych grup czytelników oraz przepisy regulaminowe.

  Początki były bardzo skromne. W gmachu przy ul. Dolnej Panny Marii, wkrótce po otwarciu Biblioteki, Wypożyczalnia zaczęła funkcjonować wspólnie z Czytelnią w jednej sali, obsługiwana przez tych samych bibliotekarzy. Wymuszona warunkami lokalowymi symbioza tych dwóch działów udostępniania trwała do 1952 roku, kiedy to je wydzielono. Ale czytelnictwo ożywiło się dopiero po przeniesieniu Biblioteki do nowego gmachu przy Chopina 27 na przełomie lat 1949 / 1950. Objęcie funkcji Dyrektora Biblioteki przez ojca Romualda Gustawa w 1950 roku zapoczątkowało w dziejach Biblioteki nowy, bogaty okres. W nowej siedzibie powstała zapowiedź przyszłej autonomii Wypożyczalni. Został utworzony Referat Wypożyczalni Miejscowej i Międzybibliotecznej. Zmieniła się także procedura oraz dokumentacja wypożyczeń.

  Regulamin z 1 września 1953 roku, podpisany przez Ojca Gustawa, pozwalał na korzystanie z usług Wypożyczalni właściwie wszystkim osobom prywatnym za poręczeniem instytucji lub kaucją w wysokości 50 zł od tomu. Szybko rosła więc ilość czytelników i liczba wypożyczeń. W kwietniu 1958 roku ustanowiono funkcje samodzielnych kierowników Wypożyczalni Miejscowej i Międzybibliotecznej. Od 1966 roku do dziś Wypożyczalnia zajmuje lokal na parterze.

  Z biegiem lat coraz więcej studentów podejmowało studia w KUL. W roku 1967 Wypożyczalnia miała zarejestrowanych 2.012 czytelników, w tym 1.406 studentów. Wypożyczono 20.026 jednostek bibliotecznych.

 Czytelnictwo w BU KUL 1989-2004

Dyrektor BU KUL, ks. dr Tadeusz Stolz, wprowadza zebranych w tematykę wykładu.
Obok - Autorki opracowania: z lewej (tyłem) kustosz Anna Madej, z prawej (w głębi) kustosz Józefa Zabłotni.

 kustosz Anna Madej

 kustosz Józefa Zabłotni

 Józefa Zabłotni i Anna Madej

Panie Józefa Zabłotni i Anna Madej podczas wykładu; z lewej dyrektor BU KUL, ks. dr T. Stolz

 

Oto dane statystyczne Wypożyczalni Miejscowej za okres od roku 1980 do 2004.
Lata 1980 - 1995 ujęto w odstępach 5-letnich, ponieważ różnice między poszczególnymi latami
- mimo systematycznego wzrostu czytelnictwa - były niewielkie.
Okres od 1996 do 2004 roku przedstawia dane liczbowe za każdy rok.

 

Statystyka wypożyczalni miejscowej za okres 1980 - 2004 (w tysiącach egzemplarzy)

 Statystyka wypożyczalni miejscowej 1980 - 2004

Począwszy od 1997 roku obserwujemy nowy okres szybkiego rozwoju czytelnictwa.
Ilość kont czytelników systematycznie rośnie, a zapotrzebowanie na książki z roku na rok wzrasta
w nie notowanych do tej pory liczbach. W omawianym okresie ilość kont czytelników
wzrosła 5-krotnie, zaś ilość wypożyczeń - 10-krotnie.

 

 

rok
wypożyczenia
frekwencja
konta
  rok
wypożyczenia
frekwencja
konta
1980
16.302
19.979
3.410
1999
69.526
59.805
9.800
1985
23.537
41.168
4.755
2000
81.741
85.717
10.700
1990
36.251
59.699
6.683
2001
105.123
89.000
12.500
1995
39.223
50.699
6.990
2002
124.140
134.102
14.500
1996
28.007
56.178
7.100
2003
158.909
123.326
15.721
1997
44.646
55.811
8.020
2004
175.120
162.530
17.245
1998
58.483
57.208
9.000
       

 

Oto statystyka czytelników zarejestrowanych w Wypożyczalni w latach 1967 - 2004.
Wartości liczbowe kont studenckich i pracowniczych w stosunku do ogólnej liczby czytelników
od roku 1967 do 1995 ujęto w odstępach 5-letnich. Lata 2002 do 2004 ujęto w odstępach rocznych.

Czytelnicy zarejestrowani w wypożyczalni miejscowej w latach 1967 - 2004

W pierwszym z badanego okresu roku 1967 na ogólna liczbę 2.012 kont czytelniczych
zarejestrowano 1.406 kont studenckich i 606 kont pracowniczych.
W ostatnim podsumowanym roku 2004 na ogólną liczbę 17.245 kont czytelniczych
zarejestrowano 14.373 konta studenckie i 2.872 konta pracownicze.
Przedstawione liczby wskazują, że liczba kont studenckich w badanym okresie
wzrosła 10-krotnie, zaś liczba kont pracowniczych - 5-krotnie.

 

 

konta / rok
1967
1972
1977
1982
1987
1992
1995
2002
2003
2004
studenci
1.406
1.876
2.485
2.795
4.000
5.211
5.320
12.467
13.033
14.373
pracownicy
606
665
715
978
1.484
1.749
1.670
2.033
2.688
2.872
razem
2.012
2.541
3.200
3.773
5.484
6.960
6.990
14.500
15.721
17.245

Statystyka wypożyczeń miesięcznych w latach 1991 - 2003
Badany okres został podzielony na 4 kwartały.

Statystyka wypożyczeń miesięcznych w latach 1991 - 2003, I kwartał

I kwartał: styczeń - luty - marzec
W analizowanym okresie w I kwartale obserwujemy wskaźnik rosnący.
Najwięcej wypożyczeń notuje się w marcu

 

 

PIERWSZY KWARTAŁ
1991
1995
2000
2002
2003
 
I
wypożyczenia
3.810
3.912
7.777
12.569
14.595
frekwencja
8.029
6.241
7.842
12.413
14.469
 
II
wypożyczenia
3.556
3.494
7.870
12.158
14.060
frekwencja
5.538
4.548
7.904
12.087
13.960
 
III
wypożyczenia
4.581
5.459
12.067
15.295
16.865
frekwencja
6.091
6.265
12.180
15.214
16.749

 

Statystyka wypożyczeń miesięcznych w latach 1991 - 2003, II kwartał

II kwartał: kwiecień - maj - czerwiec
W analizowanym okresie obserwujemy wskaźnik malejący
Najwięcej wypożyczeń notuje się w kwietniu

 

DRUGI KWARTAŁ
1991
1995
2000
2002
2003
 
IV
wypożyczenia
4.103
4.037
8.891
15.503
16.228
frekwencja
5.774
4.543
8.984
15.454
16.057
 
V
wypożyczenia
3.484
4.000
6.807
10.428
12.703
frekwencja
6.093
5.510
7.048
10.411
12.618
 
VI
wypożyczenia
2.053
1.836
4.477
7.356
9.515
frekwencja
5.597
4.122
4.627
7.270
8.431

Statystyka wypożyczeń miesięcznych w latach 1991 - 2003, III kwartał

III kwartał: lipiec - sierpień (wspólna statystyka) i wrzesień
Obserwujemy wskaźnik rosnący. Najwięcej wypożyczeń notuje się we wrześniu

 

TRZECI KWARTAŁ
1991
1995
2000
2002
2003
 
VII-VIII
wypożyczenia
287
1.054
2.377
5.394
5.372
frekwencja
411
1.342
2.517
5.323
5.291
 
IX
wypożyczenia
1.045
1.287
1.859
4.850
0
frekwencja
1.410
1.414
1.947
4.770
0

Statystyka wypożyczeń miesięcznych w latach 1991 - 2003, IV kwartał

IV kwartał: październik - listopad - grudzień
Obserwujemy wskaźnik malejący.
Wyjątek stanowi rok 2003, w którym najwięcej wypożyczeń zanotowano w grudniu

 

CZWARTY KWARTAŁ
1991
1995
2000
2002
2003
 
X
wypożyczenia
4.630
4.669
8.000
13.798
13.840
frekwencja
6.792
5.933
11.000
13.623
13.900
 
XI
wypożyczenia
4.449
4.876
11.500
14.436
15.722
frekwencja
6.029
5.826
11.552
14.324
15.700
 
XII
wypożyczenia
3.264
4.594
10.116
12.353
16.614
frekwencja
4.191
5.251
10.116
12.259
16.155

 

Statystyka wypożyczeń miesięcznych w 2003 r.

W analizowanym roku (2003) najwięcej wypożyczeń przypadło na marzec, grudzień i kwiecień.

 

2003
I
II
III
IV
V
VI
VII-VIII
IX
X
XI
XII
wypożyczenia
14.595
14.060
16.865
16.228
12.730
9.515
5.372
5.500
13.840
15.722
16.614
frekwencja
14.469
13.960
16.749
16.057
12.618
8.431
8.291
5.400
13.900
15.700
16.155

 

Statystyka poszczególnych typów czytelników w latach 2003 i 2004

Najliczniejsze grupy czytelników stanowią:
I - SP (studenci 1-3 roku studiów)
II - ST (studenci od 4 roku studiów)
III - SD (studenci doktoranci)
IV - PN (pracownicy naukowi KUL)
V - SM (studenci magistranci)
VI - PU (pracownicy naukowi i doktoranci
innych uczelni)
VII - PI KUL (inni pracownicy KUL)
VIII - PB (pracownicy Biblioteki)
IX - CS (samodzielni pracownicy naukowi)
X - PJ (inni czytelnicy)

 

  I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Bibl.
Czyt. Dyr.
Ogólna
2003
7.677
3.742
1.614
1.055
0
492
229
198
66
 
607
28
15.721
2004
8.090
3.552
1.785
1.078
946
590
238
201
68
 
652
29
17.245

Niżej - miesiące najwyższej aktywności w roku w poszczególnych grupach czytelników

 

Studenci: statystyka wypożyczeń miesięcznych w 2004 r.

I miejsce zajęli studenci starszych lat, najbardziej aktywni w grudniu, marcu i listopadzie
II miejsce zajęli studenci początkowi, najbardziej aktywni w marcu, kwietniu i październiku
III miejsce zajęli studenci doktoranci, najbardziej aktywni w marcu, październiku i listopadzie
(jednocześnie - stale obecni w statystykach wypożyczeń na zbliżonym poziomie)

Statystyka wypożyczeń miesięcznych pracowników KUL w 2004 r.

I miejsce zajęli PN KUL, najbardziej aktywni w październiku, lipcu i wrześniu
II miejsce zajęli PB i PI KUL, najbardziej aktywni w październiku, marcu i kwietniu
III miejsce zajęli PU Lublin, najbardziej aktywni w październiku, lipcu i wrześniu

Cykliczność wypożyczeń miesięcznych
pracowników naukowych i studentów KUL oraz pracowników biblioteki w roku 2004


Październik, lipiec, wrzesień - te miesiące dominują w grupie pracowników naukowych - PN KUL;
marzec, kwiecień, październik - te miesiące dominują w grupie pracowników biblioteki - PB KUL;
październik, marzec, listopad - te miesiące dominują w grupie studentów doktorantów - SD;
marzec, kwiecień, luty - te miesiące dominują w grupie studentów starszych lat - ST 4-6;
marzec, kwiecień, październik - te miesiące dominują w grupie studentów młodszych lat - SP 1-3.

 

grupa →
miesiąc

SP 1-3
ST 4-6
SD
PB KUL
PI KUL
PN KUL
CS
Bibl.
PU Lub.
Czyt. Gł.
SM
I
4.202
5.320
2.279
1.075
116
1.302
179
245
548
-
 
II
4.652
5.585
2.430
823
117
1.489
163
147
677
1.139
 
III
6.684
7.330
2.632
1.124
155
1.429
410
137
672
4.120
 
IV
6.573
6.503
2.328
1.132
119
1.381
386
132
544
3.399
 
V
4.946
5.410
2.140
864
135
1.324
188
95
549
3.509
 
VI
1.877
3.147
2.338
888
172
1.473
151
85
592
2.500
 
VII
659
1.932
2.135
677
202
1.920
208
92
737
2.170
 
VIII
4
28
52
107
0
102
27
2
1
0
 
IX
884
1.886
1.889
915
113
1.716
272
134
737
1.494
 
X
6.542
4.212
2.727
1.366
152
1.937
238
121
986
2.894
1.012
XI
5.418
3.903
2.520
1.060
101
1.440
228
187
747
3.197
3.341
XII
5.433
3.594
2.491
1.036
144
1.389
196
86
701
2.672
4.118
razem
47.874
48.840
25.961
11.067
1.526
16.902
2.646
1.463
7.491
27.094
8.471

Rewersy odmowne zawsze stanowiły stosunkowo duży procent w stosunku do wypożyczeń.
Największy procent to te z adnotacją "wypożyczone", na drugim miejscu są rewersy odmowne
dotyczące książek, z których można było korzystać tylko na miejscu, dalsze miejsca zajmowały
rewersy źle wypełnione i "braki". Ogółem stanowiły od 50 do 60 % wypożyczeń. W ostatnich latach
sytuacja uległa zmianie. Liczba rewersów odmownych w zauważalny sposób maleje. W badanym
okresie (styczeń - luty 2005) stanowią około 10 % w stosunku do całości wypożyczeń. Z tego 2/3
to rewersy tradycyjne. Dzieje się tak dlatego, że największy procent zamówień stanowią
zamówienia komputerowe. W bazie komputerowej jest informacja o statusie książki.
Jednak nie wszyscy czytelnicy korzystający z alfabetycznego katalogu sprawdzają status książki
przez sygnaturę. Oczekujemy od czytelnika, że po odszukaniu publikacji w katalogu kartkowym
sprawdzi jej status w bazie elektronicznej i zamówi ją rewersem komputerowym
- zmniejszy się wtedy ilość rewersów odmownych.
Niekorzystny wpływ na ilość rewersów odmownych ma także fakt, że przyjmujemy jeszcze
zamówienia na rewersach tradycyjnych, chociaż książki są opracowane w bazie komputerowej

 

  1980
1985
1990
1995
1999
2004
wypożyczenia
16.300
23.540
36.250
39.220
69.530
175.120
frekwencja
19.980
41.170
59.700
50.700
59.810
162.530
rewersy odmowne
8.480
13.300
15.970
27.250
41.980
17.510

Pojawia się natomiast nowy rodzaj rewersów odmownych - "książka w opracowaniu" -
które nierzadko przychodzą z magazynu z adnotacją "brak". Powodem niemożności wypożyczenia
może być również oddanie książki do oprawy, zaginięcie lub błędne ustawienie na półce.
Obserwujemy postępujący proces zaczytywania książek, szczególnie podręczników i literatury
uzupełniającej. Coraz większa ilość książek jest wycofywana z obiegu czekając na konserwację.
Biblioteka nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb czytelników, dlatego konieczna jest
współpraca z innymi bibliotekami.

Zamówienia wysłane do bibliotek krajowych i zagranicznych w okresie 1994 - 2004

W tym okresie zamówienia wysłane do bibliotek krajowych i zagranicznych wzrosły 5-krotnie
(w tym zamówienia do bibliotek polskich 2-krotnie, a do bibliotek zagranicznych - aż 14-krotnie).
Dzieje się tak dlatego, że dzisiaj pracownik naukowy nie musi wyjeżdżać zagranicę
by zapoznać się z nowościami i literaturą fachową. Łatwy dostęp do internetowych źródeł informacji
o książce pozwala na znalezienie interesujących go publikacji.
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna jest w stanie sprowadzić książkę z bibliotek zagranicznych
w bardzo krótkim czasie. Średni okres oczekiwania na książkę wynosi od 4 do 10 dni.

 

  1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
do BK
113
120
175
117
139
321
312
328
368
387
240
do BZ
31
23
31
75
58
129
124
109
122
270
425
razem
144
143
206
192
197
450
436
437
490
657
665

Wypożyczenia międzybiblioteczne w okresie 1994 - 2004

Wypożyczenia międzybiblioteczne to książki wysłane do innych bibliotek polskich i zagranicznych.
W omawianym okresie wypożyczenia utrzymują się  mniej więcej na tym samym poziomie.
W skład wypożyczeń zostały wliczone również pozycje, które skopiowano.
Najwięcej zamówień na kopie zostało złożonych w latach 2001 i 2002.
W ostatnich dwóch latach te wypożyczenia utrzymują się mniej więcej na podobnym poziomie.

 

  1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
wypożyczalnia
1.776
1.682
2.029
1.598
1.636
1.717
1.660
1.694
1.554
1.641
1.855
kopiowanie
318
333
326
235
300
493
387
544
514
431
402

Wnioski

  Powyższe zestawienia pozwalają niemal z pewnością stwierdzić, że przyczyną gwałtownego wzrostu wypożyczeń w Wypożyczalni BU KUL w ostatnim okresie było przejście Biblioteki na nowy system pracy, związany z jej komputeryzacją. Od października 1996 roku nastąpiła całkowita reorganizacja Wypożyczalni. Rozpoczęliśmy wtedy pracę w module cyrkulacji VTLS. Wypożyczalnia podjęła się niełatwego zadania tworzenia opisu egzemplarzy wszystkich zamówionych i wypożyczanych książek. Tradycyjne konta czytelników traciły ważność 30 października 1996 roku, a warunkiem otrzymania nowego konta elektronicznego i nowej karty było rozliczenie się czytelnika z zobowiązań wobec Biblioteki (oddanie wypożyczonych książek lub ponowne wypożyczenie po nadaniu kodu paskowego i elektronicznej rejestracji). Były to początki komputerowej informacji o statusie egzemplarza. W maju 1998 roku podobną reorganizację przeszła Wypożyczalnia Międzybiblioteczna.

  Tymczasem coraz więcej rekordów bibliograficznych pojawiało się w bazie komputerowej. Czytelnicy mieli coraz łatwiejszy dostęp do źródeł informacji; mogli już przeglądać katalog komputerowy nie wychodząc z domu. Nieskomplikowana procedura zamówień, rezerwacji i prolongaty przez internet przekonała ostatecznie czytelników. Zaoszczędzony czas mogli przeznaczyć na pracę z książką, co jest ważne, ponieważ rozszerzają się przedmioty badań oraz ilość materiałów i opracowań naukowych na każdy temat. Forma pracy czytelnika z książką również uległa modyfikacji. Studenci (i nie tylko oni) już nie robią notatek, ale skanują i kopiują materiały, zaznaczając markerem istotne fragmenty. Komputeryzacja spełniła oczekiwania czytelników. Zaoszczędziła czas związany z poszukiwaniem publikacji i procedurą zamówień.

  Statystyka za styczeń i luty 2005 roku pozwala wnioskować, że przeżyliśmy dopiero pierwszą fazę gwałtownego wzrostu wypożyczeń. Można przyjąć, że w poszczególnych grupach czytelniczych drzemią ukryte i niewykorzystane do tej pory rezerwy, które budzą się w ostatnim okresie. Fakt ten obserwujemy nieprzewidzianym zalewem rewersów tradycyjnych i ponownym uaktywnianiem kont. Od października 2004 r. do marca 2005 r. zarejestrowaliśmy 2.700 czytelników. Proces przyjmowania deklaracji z prośbą o zarejestrowanie w Wypożyczalni ciągle trwa. Z trudem nadążamy z rejestracją nowych czytelników i z wydrukiem kart bibliotecznych. Jest to niewątpliwie jeden z ważnych czynników utrudniających sprawną obsługę rosnącej liczby czytelników, ujawniający się przy szybkim rozwoju czytelnictwa.

  Innym czynnikiem utrudniającym pracę są złe warunki lokalowe, za mało stanowisk pracy i brak odpowiedniej ilości bibliotekarzy. W chwili obecnej nie jest możliwe wydzielenie stanowisk, które mogłyby osobno obsługiwać następujące zadania: przyjmowanie nowych deklaracji, rejestracja nowych czytelników i drukowanie kart bibliotecznych; przyjmowanie zwrotów; wypożyczanie i prolongaty; egzekwowanie należności i zobowiązań wobec Biblioteki; brak jest też miejsca na przygotowanie książek do realizacji. Wobec gwałtownego rozwoju czytelnictwa, opisane powyżej negatywne czynniki utrudniające sprawną obsługę czytelników stają się poważnym problemem Wypożyczalni BU KUL.

Anna Madej

 

 

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2008, godz. 20:53 - Jan Wasilewski