Ks. Jan Twardowski (1915 - 2006)

- publikacje [ 1 ]

Ks. Jan Twardowski - sylwetka
Ks. Jan Twardowski - publikacje: [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ]

Chronologia wydań pisarstwa ks. Jana Twardowskiego:


1937 - W wydawnictwie F. Hoesick ukazuje się pierwszy tomik wierszy Jana Twardowskiego pt. "Powrót Andersena" (po z górą 60. latach wyda go ponownie Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza - 1999).

1959 - Ks. Jan Twardowski wydaje tom "Wiersze" (Pallotinum).

1970 - Ukazuje się tom "Znaki ufności" (Znak).
Wznowienia - 1971 i 1995 oraz w 2000 roku w połączeniu ze zbiorem "Niebieskie okulary".

1973 - Tom prozy dla dzieci "Zeszyt w kratkę. Rozmowy z dziećmi i nie tylko z dziećmi" (Znak).

1979 - "Poezje wybrane" (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza). Wznowienie - 1999.

1980 - "Niebieskie okulary" (Znak). Wznowienia 1996 i w 2000.

1982 - "Rachunek dla dorosłego" (LSW). Wznowienie - 1999.

1983 - "Który stwarzasz jagody. Wiersze wybrane" (Wydawnictwo Literackie).

1985 - "Rwane prosto z krzaka" (Biblioteka Literacka 'Wiedza', Uniwersytet Warszawski).
Wznowienie - 1996 (PIW).

1986 - "Nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze 1937-1985" (Wyd. Archidiecezji Warszawskiej), "Na osiołku" - proza dziecięca (KUL) oraz "Nowy zeszyt w kratkę" (Pallottinum).

1988 - "Polska litania" (Znak) i "Zapisane w brulionie" - komentarze ewangeliczne (WAW).

1989 - "Wiaro malutka. Wybór wierszy i wiersze najnowsze" (Wyd. Miniatura) oraz "Sumienie ruszyło" (WAW).

1990 - "Tak ludzka" (Księgarnia św. Wojciecha).

1991 - "Nie bój się kochać" (Książnica Szczecińska) i "Uśmiech Pana Boga.
Wiersze ks. Jana Twardowskiego ilustrowane przez dzieci Podhala" (Wyd. Nasza Księgarnia).

1992 - "Nie martw się" (Książnica Szczecińska).

1993 - "Słowik skowronek. Miniantologia ornitologiczna" (Wojewódzka Biblioteka Publiczna
i Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu), "Kasztan dla milionera" (Nasza Księgarnia),
"Wielkie i małe" (Parnas) oraz "Krzyżyk na drogę" (Znak).

1994 - "Trzeba iść dalej, czyli spacer biedronki. Wiersze wszystkie 1981-1993" w opracowaniu Aleksandry Iwanowskiej (WAW) i wybór wierszy "Śpieszmy się kochać ludzi" w opracowaniu Czesławy Szczepaniak (Dziecięca Oficyna Wydawnicza).

1995 - "Sześć pór roku" (tom wierszy, Znak), "Miłość zdjęta z krzyża" - opracowanie Aleksandra Iwanowska (zbiór prozy i wierszy, Parnas), "Pewność niepewność, czyli paradoksy, aforyzmy, pytania, złote myśli z wierszy i prozy", opracowanie Aleksandra Iwanowska (WAW) i "Dzień po dniu" - (kalendarium na każdy rok z cytatami z wierszy ks. Twardowskiego na każdy dzień w opracowaniu Aleksandry Iwanowskiej, Elipsa).

1996 - "Przed kapłaństwem klękam" (Lumen) i "Rwane prosto z krzaka" (PIW).

1997 - "Po wszystkie dni" (tom wierszy, Parnas) - został także wydany alfabetem Braille'a (Laski); wybór prozy i wierszy dla dzieci "Dwa osiołki" w opracowaniu Waldemara Smaszcza (Instytut Wydawniczy PAX, wznowienie - 2000); wybór wierszy "Jak tęcza co sobą nie zajmuje miejsca" (wybór A. Iwanowskiej, PIW).

1999 - "Miłość miłości szuka. Wiersze 1937-1998" (dwutomowy wybór poezji, opracowanie
A. Iwanowskiej, PIW i Księgarnia św. Wojciecha), nowy tomik "Niebo w dobrym humorze" (PIW).

2000 - "Elementarz księdza Twardowskiego dla najmłodszego, średniaka i starszego"
(w opracowaniu A. Iwanowskiej, Wydawnictwo Literackie), a także proza i wiersze dla dzieci
"Nie tylko wrona chodzi zdziwiona" (w tym samym opracowaniu, PIW).

2001 - "Kalendarz" (zbiór wierszy i prozy, Ad Oculos) i "Uśmiech na gwiazdkę" (proza i wiersze dla dzieci, WAW).

2002 - "Myśli na każdy dzień" w wyborze i opracowaniu A. Iwanowskiej (Księgarnia św. Wojciecha), "Utwory dla dzieci" (tą pozycją Wydawnictwo M. zaczęło edycję "Utworów Zebranych").

2003 - "Mimo wszystko" (felietony i anegdoty zebrane przez A. Iwanowską, Wydawnictwo M).

2005 - "Abecadło dziewięćdziesięciolatka" (wiersze i refleksje ewangeliczne, fragmenty felietonów, wywiadów i opowiadań dla dzieci w opracowaniu A. Iwanowskiej, Bellona).

2006 - "Autobiografia. Myśli nie tylko o sobie". T. 1 (1915-1959).

2007 - "Autobiografia. Czas coraz prędszy". T. 2 (1959-2006).

...

Wiersze ks. Twardowskiego gościły na łamach wielu czasopism. W latach 1946 - 1952 i 1957 - 1997 miał miejsce coroczny druk jego poezji w "Tygodniku Powszechnym". Drukowane były również w "Akcencie", "Kulturze", "Liście", "Literaturze", "Nowych Książkach", a także w piśmie "Poezja", "Polonistyka", "Przegląd Katolicki", Twórczość", "W Drodze", "Więź" i w dzienniku "Rzeczpospolita".

Wybrane wydania niemieckie:


Ich bitte um Prosa [Znaki ufności], Einsideln: Johannes, 1973;
Froehlich auf dem Weg zu Gott. Geschichten nicht nur fuer Kinder, [wybór],
Graz, Wien, Koeln, Styria, 1980;
Geheimnis des Laechelns, [wybór], Leipzig, St. Benno, 1981;
Langweilig ist es in der Kirche Nie... [Zeszyt w kratkę], Leipzig, St. Benno, 1980;
Wenn du Betest Atmet Gott in dir (wybór), Zollikon: G2W, 1995.

Wiersze księdza Twardowskiego zyskały popularność nie tylko w kraju, ale również za granicą, doczekały się też przekładów na wiele języków (albański, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, białoruski, czeski, esperanto, fiński, flamandzki, hebrajski, macedoński, słowacki, szwedzki, ukraiński, węgierski i włoski).

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski: Utwory zebrane Tom I
Zeszyt w kratkę...( i kolejne)
Wydawnictwo WAM, 2002.

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski: Utwory zebrane Tom II
Patyki i patyczki i inne
Wydawnictwo M, 2002.

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski: Utwory zebrane Tom III
Dwa osiołki i inne
Wydawnictwo: M, 2002.

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski: Utwory zebrane Tom IV
Powrót Andersena,
Wiersze 1959
Wydawnictwo M, 2002.

 

  Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski: Utwory zebrane Tom V
Znaki Ufności.
Wiersze rozproszone
(1960-1978)
Wydawnictwo M, 2002.
 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski: Utwory zebrane Tom VI
Poezje wybrane.
Niebieskie okulary
Wydawnictwo M, 2002.

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski: Utwory zebrane Tom VII
Wiersze Wydawnictwo M, 2002.
  Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski: Utwory zebrane Tom VIII
Wiersze 1991-1995
Wydawnictwo M, 2002.
  Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski: Utwory zebrane Tom IX
Wiersze 1996-1997
Wydawnictwo M, 2002.

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski: Utwory zebrane Tom X
Niebo w dobrym
humorze i inne.
Wydawnictwo M, 2002.
  Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski: Utwory zebrane Tom XI
Któryś za nas cierpiał rany.
Na drodze krzyża
Wydawnictwo M, 2003.
  Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski: Utwory zebrane Tom XII
Mimo wszystko.
Felietony i anegdoty
Wydawnictwo M, 2003.

 

Utwory zebrane ks. Jana Twardowskiego przewidziano wydać w 20 tomach...

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Z Matką Bożą
Wydawnictwo Gaudium, 2003.
  Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Z uwielbieniem
Wydawnictwo Gaudium, 2003.
  Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Z cierpieniem Jezusa
Wydawnictwo Gaudium, 2004.

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski: Elementarz
Księdza Twardowskiego

Wydawnictwo Literackie, 2000.

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Z różańcem
Wydawnictwo Gaudium, 2004.

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Helena Zaworska:
Rozmowa z księdzem Twardowskim
Wydawnictwo Literackie,
wyd. I, 2000.

 

 

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Znaki ufności
Redakcja: Jerzy Illg
SIW ZNAK,
1995 (wyd. 3).

 

  Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Najnowszy zeszyt w kratkę.
Rozmowy z dziećmi
i nie tylko z dziećmi
SIW ZNAK,
1997 (wyd. 3, poszerzone).

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Jan Twardowski:
Kilka myśli o Eucharystii
Wydawca Księgarnia
św. Wojciecha,
2005.

 

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski
Kilka myśli o aniołach
Drukarnia i Księgarnia
Św. Wojciecha,
2001.

 

 

  Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Kilka myśli o różańcu.
Wybór i opracowanie:
A. Iwanowska
Wyd. Księgarnia
Św. Wojciecha,
Poznań 2001.

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Smak radości. Anegdoty.
Wyd. AD OCULOS, 2006.
  Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Maksymy, aforyzmy, sentencje.
Wyd. Agencja Artystyczna MTJ, 2006.
  Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski
Wiersze z szuflady
Wyd. Św. Wojciecha, 2007.

  Upływający czas z wolna oddala nas od uśmiechu, wypowiedzi osoby ks. Jana Twardowskiego. Powoli zacierają się rysy jego twarzy. Ale to, co pozostawił po sobie, wiersze, kazania, utwory prozatorskie jest ofertą żywą, aktualną, która iskrzy się, prowadzi wielu czytelników w świat zamyślenia, wrażliwości i pogody ducha.

  Z gąszczu skojarzeń, tekstów oraz myśli ks. Jana wyłaniają się swoiste sentencje, "Słowa złote" - "aurea dicta". Owe klejnoty literackie, zazwyczaj zwięzłe i skromne, mają swój rodowód w filozofii starożytnej, w życiu intelektualnym i literackim antyku, także w Biblii. Są skromne, lapidarne - "wielka myśl zawarta w kilku słowach".

  Pierwsze aforyzmy z pism Epikura zebrał Lukrecjusz. Od tamtej pory cieszą się powodzeniem poprzez wieki. Dzisiaj także wydaje się tomy złotych myśli, maksym, przysłów, lapidarnych powiedzonek. Odsłaniają one cechy charakteru człowieka lub jego postawy, stan ducha, to co czuje, kim jest. Ksiądz Jan myślał o nich z przymrużeniem oka, żartując mówił, że "aforyzm kłamie, bo za krótki". Czytelnik otrzymuje książkę księcia poetów, której on sam w takim zamyśle nie napisał. Kiedy rozmawialiśmy o planowanym wyborze aforyzmów, ksiądz w swojej skromności dziwił się, że jego myśli godne są wyjęcia z kontekstu. A kiedy przywoływano jego powiedzenie, będące własnością pokoleń młodych i starszych osób, rodzin i mediów: "Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą", on schorowany już, rozjaśniał się i mówił z dziecięcą prostotą: "to mi się udało, prawda?"

Ks. Wiesław Niewęgłowski
[ze wstępu do książki "Maksymy, aforyzmy, sentencje"]

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski: Zielnik.
68 roślin i ziół o wielkim działaniu wraz z opisem
Rosikon Press, 2002/2003.
  Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski: Las.
53 drzewa i rośliny
z polskich lasów
Rosikon Press, 2004.
  Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski: Ogrody.
62 rośliny z najpiękniejszego ogrodu poezji. 
Rosikon Press, 2004.

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Wiersze o Biblii
(współpraca:
Anna Świderkówna)
Rosikon Press, 2006.
(czytaj niżej)
  Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Aniele mój.
92 wiersze o Aniołach,
które Cię strzegą.
Rosikon Press, 2002.
  Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Litania polska.
82 inwokacje
do najsłynniejszych
polskich Madonn.
Rosikon Press, 2002.

 

  We wstępie do tomiku 'Wiersze o Biblii' prof. Anna Świderkówna napisała: "Poznaliśmy się wczesną wiosną 1961 roku, kiedy ks. Twardowski mieszkał już u sióstr wizytek. A do spotkania naszego doszło w sposób tak szczególny, że biorąc pod uwagę wszystko, co z niego później wyrosło, zaaranżował je chyba sam Duch Święty. I tak zaczęła się nasza długoletnia współpraca..."

  W tomiku zamieszczono 56 wierszy, dla których inspiracją była najstarsza księga świata. Ilustracjami są zdjęcia sakralnych i muzealnych dzieł sztuki z różnych okresów dziejów. Pod każdą ilustracją zamieszczono wybrany cytat ze Starego lub Nowego Testamentu [Od Wydawcy].

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski
Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2015, godz. 14:36 - Artur Podsiadły