Ks. Jan Twardowski (1915 - 2006)

- publikacje [ 2 ]

Ks. Jan Twardowski - sylwetka
Ks. Jan Twardowski - publikacje: [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ]

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza,
Warszawa 2002.

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Słowami dziecka.
Świat Książki,
2004.

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Dzieci na Drodze Krzyżowej
Księgarnia ś

w. Wojciecha.

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Dwa osiołki
Wydawnictwo PAX,
2003.

 

   Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Myśli różańcowe dla dzieci.
Wybrała i opracowała
A. Iwanowska
Wydawnictwo Księży Sercanów,
Kraków 2004.
 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Kalendarz dla dzieci
i młodzieży.
Wyd. Agencja Ad Oculos,
Rzeszów 2002.

 

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski: Naucz się dziwić.
Wybrała i opracowała Aleksandra Iwanowska.
Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej,
Warszawa 2001.

(w wersji audio - śpiewa zespół YCHTIS,
CD, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2002)
 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Święta dobrych życzeń
Wydawca: Księgarnia św. Wojciecha, 2005.

 

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Świat według
Jana Twardowskiego.
Wybór wierszy o przyrodzie
i nie tylko
Wydawnictwo Alter Ego, 2003.

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Nie tylko o jeżach
Państwowy Instytut Wydawniczy, 2000.

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski: Przezroczystość
Oprac. i posłowie: Andrzej Sulikowski
Instytut Wydawniczy ZNAK, 2001.

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Ważne jak katechizm.
Myśli o życzeniach Pana Jezusa
Wydawnictwo Literackie, 2005.
 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Z pliszką siwą
PIW, 2000.

 

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Trzeba iść dalej,
czyli spacer biedronki
Wydawnictwo Archidiecezji
Warszawskiej, 2000.

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Ile słońca w słoneczniku, powiedz,
drogi mój chłopczyku?
Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 2000.
 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski: Patyki i patyczki
Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 2001 (1987).

 

 Ks. Jan Twardowski: Ile słońca w słoneczniku, powiedz, drogi mój chłopczyku? (2)
Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 2003.

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Mój kochany mały smyku
Wydawca: Edycja
Świętego Pawła,
ss. 48 + CD.

 

 

   Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
I nagle przyszedł nieoczekiwany
Wydawca: Edycja
Świętego Pawła,
ss. 48 + CD.
I
 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Ile cudów na głowie
Wydawca: Edycja
 Świętego Pawła,
ss. 48 + CD.

 

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Boże po stokroć święty
Edycja Świętego Pawła,
ss. 48 + CD.

 

   Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Miłość, której nie widać
nie zasłania sobą
Edycja Świętego Pawła,
2004, ss. 48 + CD.

 

 Myśl ks. Jana Twardowskiego; faksymile autografu Autora

"Trzeba wyrosnąć ostatecznie z wieku dziecinnego, aby w miarę dojrzewania
odnaleźć prawdziwe dzieciństwo w ufnej radosnej zależności od Boga
- ks. Jan Twardowski
"

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Anna Kalinowska: Łaskotani chrabąszcza wąsami. Po zielonym świecie z księdzem Janem Twardowskim Wydawca: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2005.


Od Wydawcy: Bogato ilustrowana książka z płytą CD, napisana w niemal gawędziarskiej formie, łączy edukację ekologiczną z wątkami religijnymi, a więc treści należące do różnych przedmiotów nauczania. Chronologiczny (kolejne miesiące roku) układ treści poznawczych pozwala młodym czytelnikom i ich opiekunom postrzegać przyrodę w jej okresowej zmienności, od września (początek roku szkolnego) do sierpnia (koniec wakacji). Piękne, zrozumiałe dla wszystkich wiersze ks. Jana Twardowskiego o tematyce przyrodniczej są doskonałym wprowadzeniem do poszczególnych rozdziałów książki poświęconych kolejnym miesiącom roku. Dodatkowym, ważnym nośnikiem informacji są kolorowe zdjęcia i rysunki ukazujące bogactwo flory i fauny. Prezentem od Wydawcy jest starannie nagrana, z pokładem muzycznym - śpiewa dziecięcy zespół "Ziarenka"- płyta CD z wykorzystanymi w książce wierszami ks. Jana Twardowskiego. Niektóre utwory czyta sam Poeta, inne Maciej Rayzacher i Milena Kołodziejczyk. Płyta została pomyślana jako godzinna (niemal) audycja, ucząca, a zarazem bawiąca dzieci i dorosłych. Dodatkowym walorem książki jest to, że może ona stanowić inspirację dla nauczycieli religii oraz przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych do współpracy w realizacji ścieżki edukacyjnej "edukacji ekologicznej" w szkole podstawowej i w gimnazjum.

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski

 

Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2015, godz. 14:40 - Artur Podsiadły