Ks. Jan Twardowski (1915 - 2006)

- publikacje [ 4 ]

Ks. Jan Twardowski - sylwetka
Ks. Jan Twardowski - publikacje: [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ]

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Wiersze wybrane
z lat 1944 - 1992
Wybór i posłowie:
Waldemar Smaszcz
Wydawnictwo ŁUK,
Białystok MCMXCIII (1993).

 

 

 

   Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Niecodziennik cały
SIW ZNAK, 2000.

Książka wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
w konkursie na najpiękniejszą książkę roku 2000
 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Jan Twardowski:
Serious Angel.
A Selected Poems
Translated from Polish
by Sarah Lawson
and Małgorzata J. Koraszewska
2003.

 

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Mała Ojczyzna
(wybór wierszy:
A. Iwanowska, foto: Tadeusz Bach, A. Iwanowska)
Wydawnictwo Bosz,
Olszanica 2002.
 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Tylko nieobecni są najbliżej.
Wiersze wybrała
A. Iwanowska
Rzeczpospolita/Radio Zet (broszura)
Warszawa 2006.

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Blisko Jezusa
IW PAX, 1997
(wyd. V, 2000).

 

 

 

 

 

Na okładce broszury 'Tylko nieobecni są najbliżej' wykorzystano fotografię Ks. Twardowskiego w towarzystwie Patrycji - członkini Zespołu Wokalno-Tanecznego "Ychtis",
który śpiewa piosenki z tekstami 'Dziadziunia' - księdza Jana.

 Zespół Wokalno-Taneczny 'Ychtis' Niebo w dobrym humorze (CD, 2006) Piosenki do wierszy ks. Twardowskiego

Zespół Wokalno-Taneczny 'Ychtis', Ewa Uryga i Jacek Wójcicki (CD, 1.VI'2006):
Niebo w dobrym humorze Wiersze - ks. Jan Twardowski

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą
PIW, 1999.

 
 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Helena Zaworska:
Rozmowa z księdzem Twardowskim.
Wydawnictwo Literackie,
2005.

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Dłużej niż na zawsze.
Nie tylko aforyzmy
Państwowy Instytut
Wydawniczy.

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Posłaniec nadziei
Wydawca: Ad oculos,
2002.

 

   Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Wszędy pełno Ciebie
Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej,
2000.
   Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Łaską zdumiony
Wydawnictwo PAX -
INCO VERITAS,
2002.
Wszędy pełno Ciebie
- to komentarze do czytań Ewangelii na niedziele i święta
zebrane z publikacji w Przeglądzie Katolickim i zbiorach wydanych pod tytułem 'Zapisane w brulionie'. Podstawą do części tekstów są przekształcenia na prozę wierszy a także homilii,
wygłoszonych przez księdza Twardowskiego w kościele Sióstr Wizytek w Warszawie.

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski opowiada,
ks. Waldemar Wojdecki notuje: Rozmowy pod modrzewiem
PAX, 1999.

 

   Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Zaufałem drodze.
Wiersze zebrane 1932-2004.
Wybór, opracowanie i posłowie:
A. I. LSW & Wyd. Bellona, Warszawa 2004. 
 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Stale być blisko.
Pamięć o ludziach.
Wydawca: Wydawnictwo Literackie, 2004.

 

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Po jasnej stronie życia
Wyd. Ad Oculos,
2002.

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Polski rok
Wydawnictwo Bosz s.c.,
2005.

 

 

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski:
Kalendarz Ad Oculos,
Agencja Wydawnicza s.c.,
Warszawa 2001.

 

 

  

 Ks. Twardowski czyta wiersze w kościele    Ks. Twardowski podpisuje swoje książki

 

  

W grudniu 2006 roku ukazał się nakładem Wydawnictwa Literackiego pierwszy tom
"Autobiografii" księdza Jana Twardowskiego. W marcu 2007 roku wyszedł tom drugi...

 Ks. Jan Twardowski - Autobiografia (1)

Ks. Jan Twardowski: Autobiografia.
Myśli nie tylko o sobie. T. 1 (1915-1959).
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 
 


 Ks. Jan Twardowski - Autobiografia (2)

Ks. Jan Twardowski: Autobiografia.
Czas coraz prędszy. T. 2 (1959-2006).
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.

 


  Opowieść o życiu, spotkaniach i zdarzeniach znakomitego autora niezliczonych wierszy, dobrego człowieka i wspaniałego księdza.

  Autor - z perspektywy lat - opowiada o wydarzeniach, które od dzieciństwa kształtowały jego osobowość, ożywiały wiarę, rozbudzały wrażliwość. Wspomina chwile radosne i trudniejsze. Stara się dostrzec w nich ukryty, głębszy sens. Mówi o ludziach, którzy w jego życiu odegrali znaczącą rolę. Daje wspaniałą lekcję miłości, wdzięczności i radości. Uczy jak czytać książkę swojego życia, „którą pisze sam Pan Bóg".

  Wrodzone pogodne spojrzenie, poczucie humoru i głęboka ufność księdza Jana Twardowskiego czynią z Autobiografii prawdziwe źródło radości życia, spokoju wiary i niegasnącej nadziei. Nie publikowane dotąd fotografie podnoszą ją do rangi prawdziwego wydarzenia na rynku wydawniczym.

  Ks. Jan Twardowski dyktował wspomnienia do ostatnich chwil życia. Z tych zapisków - wzbogaconych o fragmenty wywiadów, drukowanych w czasopismach i książkach oraz nagrywanych dla radia i filmów dokumentalnych, o korespondencję, wspomnienia osób, które się z nim spotkały, wreszcie o fragmenty twórczości Księdza - powstała 'Autobiografia'.

  Atrakcyjnym uzupełnieniem wspomnień Księdza są zdjęcia prywatne i oficjalne, dokumenty (podania i listy, rękopisy wierszy i homilii, legitymacja studencka) oraz reprodukcje jego zbiorów: kartek pocztowych z początku XX wieku i zielnika. Opracowanie tekstu, zestawienie bibliografii i wybór ilustracji jest dziełem Aleksandry Iwanowskiej.

  

 Ks. Jan Twardowski - publikacje

Ks. Jan Twardowski: Budzić nadzieję. Abecadło dziewięćdziesięciolatka
Wydawnictwo Bellona, 2005.
Od Wydawcy: Niezwykły tom poetycko - prozatorski przygotowany na 90. rocznicę urodzin
księdza Jana Twardowskiego (1 czerwca 2005 r.). Zawiera 90 motywów
- haseł ułożonych alfabetycznie, od "A" jak "Anioł" do "Ż" jak "Życie",
prezentujących wiodące w twórczości Autora tematy, które przez lata podejmował.
Autorką wyboru tekstów i koncepcji całości jest Aleksandra Iwanowska,
wieloletnia edytorka i znawczyni twórczości ks. Twardowskiego, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego,
która opatrzyła tom posłowiem, kalendarium i bibliografią.
W Posłowiu czytamy: "Zebrane tu myśli Księdza układają się w program życia ich autora.
Myśli wyrażone prozą - na ambonie, spotkaniach autorskich, w wywiadach i wypowiedziane wierszem,
pisanym zawsze jak list do bliskiej osoby. Bez względu na to, jakiego rodzaju były to słowa,
były i są one chciane i oczekiwane, bo ich autor wyrasta z Prawdy i mówi prawdę.
Jest szczery i autentyczny, a te cechy nie tylko dzieci wyczuwają swoją intuicją".

 

Ks. Jan Twardowski: Śmierć na śmierć nie umiera.
Myśli wybrane
Wybór i opracowanie: Aleksandra Iwanowska
Wydawca: Wiedza Powszechna, 2005.
   Ks. Jan Twardowski - publikacje

Nie bój się


nie bój się kochać jeśli tylko wierzysz
Matka Boska Królową więc Jej ziemia cała
przetrzyma ustrój przeżyje rozstanie
serce jak stary Werter zdolne do cierpienia

a miłość daje to czego nie daje
więcej niż myślisz bo jest cała Stamtąd
a śmierć to ciekawostka że trzeba iść dalej


Jan Twardowski

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski

 

Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2015, godz. 14:44 - Małgorzata Augustyniuk