Publikacje diecezji lubelskiej

 

 Publikacje diecezji lubelskiej

KAZANIE przy uroczystem obchodzie lat 100.
exystującego kościoła i klasztoru
OO. Kapucynów lubelskich
miane przez x. Wiatora Prowincyała OO. Kapucynów
Dnia 29. Lipca 1825 Roku w Lublinie
   Publikacje diecezji lubelskiej

DIRECTORIUM DIVINI OFFICII
et SACRIFICII Juxta Rubricas Breviarii
ac Missalis Romani
nec non decreta SRC. perageadi,
IN USUM UNIVERSI CLERI SEACULARIS
Dioecesis Lublinensis
Conscriptum ea editum
Pro Anno Domini 1864 LUBLINI,
TYPIS LADISLALI KOSSIKOWSKI

 

 List pasterski Józefa Dzięcielskiego, 1825    List pasterski Józefa Dzięcielskiego, 1825

Rosporządzenie Pasterskie na Dyecezyą Lubelską
z Bożey i Stolicy Apostolskiey Łaski Biskup Dyecezyi Lubelskiey
Całemu Duchowieństwu Swieckiemu i Zakonnemu zdrowie i Pasterskie Błogosławieństwo...
(Józef Marceli Dzięcielski, drugi biskup lubelski, sprawował urząd w okresie 21 XII 1825 - 14 II 1839,
po przeniesieniu poprzednika, Wojciecha Skarszewskiego, do Warszawy;
dokument ten wydał w początkach swojej posługi - 19 marca 1827 roku).

 

 List pasterski Wincentego Pieńkowskiego, 1854

List Pasterski Wincentego Pieńkowskiego,
z Bożéj i Stolicy Apostolskiéj Łaski
Biskupa Lubelskiego,
z powodu objęcia rządów
swéj diecezyi wydany. Warszawa,
w drukarni Józefa Unger, 1854
   List pasterski Walentego Baranowskiego, 1873

List Pasterski Walentego Baranowskiego,
Biskupa Lubelskiego
po objęciu rządów diecezyi wydany.
W drukarni Wł. Kossakowskiego,
Lublin, 1873

 

 Chełm, 1899

Kratkoe skazanie o Holmskoj Čudotvornoj ikoně Božiej Materi i byvših" ot" neâ čudesah",
Holm 1899 (Krótka opowieść o chełmskiej cudownej ikonie Matki Bożej
i uzyskanych za jej przyczyną cudach, Chełm 1899)
Pod ilustracją wezwanie: Prześwięta Bogurodzico, ratuj nas!

 

   Wizyta Ks. Jaczewskiego, 1906

Wizyta Pasterska Jego Excellencyi
Ks. Franciszka Jaczewskiego
Biskupa Lubelskiego obyta w 1906 roku od 1 Maja do 11 Czerwca.
Opisał Ks. Feliks Majewski 1906

   Wiadomości Diecezjalne Lubelskie, 1919

Rocznik Pierwszy.
Wiadomości Diecezjalne LUBELSKIE.
1919 rok. LUBLIN.
Nakład Kurji Diecezjalnej.
Druk A. Rozdoby.
 

 

   Lubelskie publikacje diecezjalne

Kazimierz Janczykowski:
Ósmy września na Górze Chełmskiej
W dniach triumfu i klęski Biblioteka
Ziemi Chełmskiej Nr 2, Chełm 1946
Nakł. rz.-kat. parafii Mariackiej
na Górze Chełmskiej
   Lubelskie publikacje diecezjalne

Ks. dr Ludwik Zalewski:
Katedra lubelska.
Przeszłość - odbudowa.
Barbarzyństwa Niemców.
Nakładem Komitetu Odbudowy,
Lublin, MCMXLV
 

 

   Wiadomości Diecezjalne Lubelskie, 1963

Wiadomości diecezjalne lubelskie,
Rok XXXVI
Styczeń - Czerwiec 1963 r., Nr 1-6,
Wydawca - Kuria Biskupia w Lublinie
   Lubelskie publikacje diecezjalne

Krótka wiadomość
o drzewie KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Cudami słynącego, w kościele
św. Stanisława Biskupa i Męczennika,
Patrona Królestwa Polskiego u W. W.
OO. Dominikanów w Lublinie,
Zebrana przez X.W.W.D.P.
Lit. w Lublinie
 

 


 

 Wiadomości Diecezjalne Lubelskie, 1999

Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej,
Memoranda. dicta et facta.
Rok LXXII, Nr 1, styczeń - marzec (1998)
Kuria Metropolitalna w Lublinie
ISSN: 1230-6541
   Abp Bolesław Pylak: Stefan Wyszyński, Biskup Lubelski

Abp Bolesław Pylak:
Stefan Wyszyński, Biskup Lubelski 1946 - 1949
Wyd. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000
(wyd. II, popr.), ss. 252,
ISBN: 83-228-0654-X

 

 

Reprografia: Artur Podsiadły
Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2008, godz. 04:58 - Jan Wasilewski