Otwarcie wystawy

 

  Dziękuję twórcom wystawy, którzy przewidzieli, uprzedzili i pomyśleli, by także Wasza wspólnota mogła uczestniczyć w upamiętnianiu tych ważnych zdarzeń dotyczących jubileuszu Diecezji. Przyjmując z wdzięcznością ten dar waszej wrażliwości pragnę poinformować, że w folderach, które wręczymy księżom biskupom przyjeżdżającym na 15 października na pożegnanie Częstochowskiej Ikony, będzie także w programie Wasza wystawa obok dwóch koncertów: (w Archikatedrze i na Placu Litewskim). Mam nadzieję, że po zakończeniu peregrynacji Obrazu NMP biskupi z Ukrainy i Polski pozostający na inaugurację w KUL zechcą nawiedzić tę cenną i interesującą wystawę...

Abp Józef Życińsi, metropolita lubelskki

 

 Kościół lubelski 1805-2005   Kościół lubelski 1805-2005 wystawa w BU KUL, X'2005   Kościół lubelski 1805-2005

Wystawę otwierali Metropolita Lubelski, abp Józef Życiński
i dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, ks. Tadeusz Stolz

 

  23 września 1805 roku Papież Pius VII Bullą "Quemadmodum Romanorum Pontificum" powołał do istnienia Diecezję Lubelską. Na wystawie przygotowanej przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej KUL został przedstawiony materiał ilustrujący 200 lat Diecezji Lubelskiej, od 13 lat – Archidiecezji. W pierwszej z gablot znajduje się część protokołu wykonawczego z dnia 20 października 1807 roku do Bulli Papieskiej erygującej Katedrę Diecezji Lubelskiej oraz określającej granice nowo powstałej Diecezji. Dokument ten zwiera także integralny tekst wspomnianej Bulli.

  Na wystawie udało nam się zgromadzić portrety wszystkich biskupów diecezjalnych; są to fotografie portretów malarskich, które znajdują się w lubelskich instytucjach Kościelnych. Kolekcja zaczyna się od portretu pierwszego biskupa lubelskiego, Wojciecha Skarszewskiego i aż do abp Józefa Życińskiego ukazuje wszystkich jedenastu pasterzy.
  Następnie prezentujemy wizerunki wybranych kościołów diecezji, wykonane różnymi technikami - są tu obrazy olejne Andrzeja Siemińskiego, pastele i obrazy wykonane kredką Józefa Rogowskiego, prace ks. Eugeniusza Kościółko, oraz ukazana za pośrednictwem pasteli, kredek, akwareli i tuszu architektura kościelna autorstwa naszych pracowników (Iwona Kasiura i Sławomir Stasz). Chcę też wspomnieć wielkie malowidło w holu wejściowym po prawej stronie, które znalazło się na tymczasowej ścianie oddzielającej rozbudowę biblioteki od części obecnie przez nas użytkowanej, które nazwałbym 'Ku Bramie Życia', a którą wykonał artysta malarz Adam Turczyński, również pracownik Biblioteki. Jest to dzieło bardzo nowoczesne, wielu się podoba, a na pewno wszystkim daje do myślenia. Autor zawarł tam swoją wizję wizji z Księgi Ezechiela z I rozdziału.
  Główna część wystawy obejmuje publikacje i książki. Pochodzą one w całości ze zbiorów naszej Biblioteki. W części książkowej znajdują się druki, które dotyczą historii Diecezji. Najpierw publikacje ogólne o Diecezji, później różne informatory, kalendarze liturgiczne, listy pasterskie biskupów, publikacje o Seminarium, o parafiach, kościołach, zakonach i sanktuariach. Z rękopiśmiennych materiałów pokazujemy Kronikę Parafii Archikatedralnej, którą w 1947 roku zaczął prowadzić biskup Goliński (wówczas biskup pomocniczy lubelski). Nadto dwie księgi łask - z Sanktuarium Matki Boskiej Płaczącej i z Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej w Wąwolnicy. Ta druga księga otwarta jest na stronie, zawierającej relację złożoną przez świadka ocalenia księdza Stefana Wyszyńskiego, przebywającego w czasie wojny w Wąwolnicy. Druga część ekspozycji książkowej ukazuje znaczną część dorobku Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej 'Gaudium'. Na wystawie znalazło się około 100 pozycji. Cieszy nas bardzo, że Wydawnictwo 'Gaudium' zechciało wziąć udział w tej wystawie.

  Dzięki współpracy z Instytutem Geografii Historycznej Kościoła w Polsce pokazujemy również mapy ukazujące rozwój granic Diecezji przez całe 200 lat. Specjalnie na naszą prośbę, w ekspresowym tempie, wykonano dwie mapy, które pokazują granice w diecezji w roku 1870 i dzisiaj.

Ks. dr Tadeusz Stolz
(ze słowa wstępnego dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej KUL)

 

 Kościół lubelski 1805-2005   Kościół lubelski 1805-2005 wystawa w BU KUL, X'2005

Dyrektor Biblioteki, ks. dr st. kustosz dypl. T. Stolz wita przybyłych gości. Na fotografii obok:
z lewej dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie -
mgr Zofia Ciuruś, po prawej - dyrektor Wydawnictwa Archidiecezjalnego GAUDIUM, ks. Piotr Kawałko
i dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin, Jerzy Kuś.

 

 Kościół lubelski 1805-2005 wystawa w BU KUL, X'2005   Kościół lubelski 1805-2005 wystawa w BU KUL, X'2005   Kościół lubelski 1805-2005 wystawa w BU KUL, X'2005

Po otwarciu wystawy.
Na fotografii z lewej ks. Stolz i zastępca dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
dr Zdzisław Bieleń (odwróceni) w rozmowie z dyrektorem Biblioteki Akademii Rolniczej w Lublinie,
st. kustosz dypl. mgr inż. Martą Kęsik.

Na fotografii w środku - dyrektor Muzeum Lubelskiego na Zamku w Lublinie Zygmunt Nasalski
i abp. Józef Życiński (w tle jedna z osób przygotowujących wystawę,
kustosz mgr Jolanta Wasilewska rozmawia z ks. dr hab. Stanisławem Longoszem,
przewodniczącym Senackiej Komisji Bibliotecznej KUL).

Na fotografii z prawej - wiceprezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego,
mgr Zbigniew Nestorowicz i kierownik Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej KUL,
dr hab. Lechosław Lameński, prof. KUL.

 

 Kościół lubelski 1805-2005  wystawa w BU KUL, X'2005   Kościół lubelski 1805-2005  wystawa w BU KUL, X'2005 mapy diecezji lubelskiej

Przed unikalnymi mapami diecezji lubelskiej
(mapy przygotowali pracownicy Instytutu Geografii Historycznej Kościoła KUL)

 

 

 Kościół lubelski 1805-2005  wystawa w BU KUL, X'2005 abp Józef Życiński

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy kształtują wierną pamięć
ukazując ukryte korzenie postaw inspirujących naszą codzienność.
Niechaj ukazany w eksponatach nurt czasu kieruje
naszą wspólną refleksję w stronę tego, co nie przemija.
Dziękuję i błogosławię - ks. Józef Życiński


 Kościół lubelski 1805-2005 wystawa w BU KUL, X'2005 Zofia Ciuruś, WBP

Dziękuję za wspólne świętowanie Jubileuszu 200-lecia
Diecezji Lubelskiej. Dziękuję za zaproszenie - Zofia Ciuruś


 Kościół lubelski 1805-2005 wystawa w BU KUL, X'2005 Zygmunt Nasalski, Muzeum Lubelskie

Z wyrazami wielkiego uznania dla twórców i organizatorów
Jubileuszowej Wystawy z okazji 200-lecia Diecezji Lubelskiej
- Zygmunt Nasalski


 Kościół lubelski 1805-2005 wystawa w BU KUL, X'2005 prof. KUL, Henryk Gapski

Przeszłość (archi)diecezji lubelskiej jest mało znana, los nie był
łaskawy dla pracy historyków; z tym większym uznaniem i radością
trzeba przyjąć tę piękną wystawę, poświęconą właśnie historii
Kościoła Lubelskiego. Gratuluję i dziękuję - Henryk Gapski

 
 Kościół lubelski 1805-2005 wystawa w BU KUL, X'2005 Zofia Ciuruś, WBP

Zofia Ciuruś, dyrektor
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie

 Kościół lubelski 1805-2005 wystawa w BU KUL, X'2005 Zygmunt Nasalski, Muzeum Lubelskie

Zygmont Nasalski, dyrektor
Muzeum Lubelskiego
na Zamku w Lublinie

 Kościół lubelski 1805-2005 wystawa w BU KUL, X'2005 prof. KUL, Henryk Gapski

Henryk Gapski,
(dr hab., prof. KUL),
dyrektor Instytutu
Geografii Historycznej
Kościoła w Polsce
KUL w Lublinie

 

 

 Kościół lubelski 1805-2005   Kościół lubelski 1805-2005

Appendix: ostatnie chwile przed otwarciem wystawy 'Kościół Lubelski 1805 - 2005'
- przy ekspozycji pracują Iwona Kasiura i Jolanta Wasilewska

 

 Kościół lubelski 1805-2005   Kościół lubelski 1805-2005

Po lewej - plakat wystawy (projekt i wykonanie - Iwona Kasiura);
po prawej - plakieta na XII Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich
w 200-lecie Diecezji Lubelskiej (projekt i wykonanie - Jaromir Stasz)

 

 Kościół lubelski 1805-2005 wystawa w BU KUL, X'2005 widok archikatedry lubelskiej

Lublin, Archikatedra - fot. kuria.lublin.pl, 2004

 

 

Fotografie, reprodukcje i rejestracja wystąpień - Artur Podsiadły
Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2008, godz. 04:49 - Jan Wasilewski