Wydawnictwo archidiecezjalne 'Gaudium'


  Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej 'Gaudium' istnieje od 1976 roku. Posiada własną drukarnięintroligatornię. Oferta 'Gaudium' to publikacje, przez które uczestniczy w dziele przekazu wiary za pomocą słowa drukowanego, a także pozycje z pogranicza religii i sztuki czy podręczniki szkolne i akademickie. To wyniki poszukiwań uznanych autorów tekstów i przekładów oraz współpracy z uczelniami wyższymi o różnym profilu i środowiskami artystycznymi.

  Wiosną 2005 roku Wydawnictwo 'Gaudium' zostało laureatem nagrody Feniks (na XI Targach Wydawców Katolickich) w kategorii albumów i edytorskiej - za cenny album 'Skarby Archidiecezji Lubelskiej', ukazujący bogactwo kulturalne naszych ziem.

(źródło: strony wydawnictwa)
Witryna Wydawnictwa 'Gaudium' - www.gaudium.pl

 

 Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej 'Gaudium'

Ks. Janusz Nagórny:
Bogaci w nadzieję.
Refleksje nad słowem Bożym
Rok C, Wyd. GAUDIUM,
Lublin 2004
ISBN: 83-88615-12-2
   Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej 'Gaudium'

Kardynał Stefan Wyszyński:
Myśli - wyznania - refleksje
(teksty - Instytut Prymasowski
Stefana Kardynała
Wyszyńskiego)
Wydawnictwo GAUDIUM
(wybór i układ), Lublin 2001
ISBN: 83-88615-06-8
   Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej 'Gaudium'

Thomas Merton:
Myśli o Wschodzie
Wstęp George Woodcock
(1995),
przekład Andrzej Wojtasik,
konsultacja naukowa
Maciej St. Zięba
Wyd. GAUDIUM /
Wyd. HOMINI SC
Lublin - Kraków2003
ISBN: 83-88615-59-9
/ 83-89598-17-5

 

 Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej 'Gaudium'

Marian Rusecki:
Fenomen chrześcijaństwa.
Wkład w kulturę.
Wyd. GAUDIUM,
Lublin 2001
ISBN: 83-87143-99-5
   Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej 'Gaudium'

Józef Życiński:
Listy do Nikodema
& teksty wojenne
Wyd. GAUDIUM,
Lublin 2003,
ISBN: 83-88615-96-3
   Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej 'Gaudium'

Ewa Kurek:
Dzieci żydowskie w klasztorach.
Udział żeńskich zgromadzeń
zakonnych w akcji ratowania
dzieci żydowskich w Polsce
w latach 1939-1945
Wyd. GAUDIUM,
Lublin (wyd. II)
ISBN: 83-89659-06-9

 

 Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej 'Gaudium'

Iwona Niewiadomska,
Agnieszka Kulik,
Agnieszka Hajduk: Jedzenie.
Lublin 2005, Wyd. KUL,
ISBN: 83-7363-250-6 /
Wyd. GAUDIUM,
ISBN: 83-89659-18-2
   Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej 'Gaudium'

Iwona Niewiadomska,
Piotr Stanisławczyk OFMConv:
Narkotyki.
Lublin 2004, Wyd. KUL,
ISBN: 83-7363-219-0 /
Wyd. GAUDIUM,
ISBN: 83-89659-11-5
   Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej 'Gaudium'

Iwona Niewiadomska,
Bożena Śpiła, Joanna Chwaszcz,
Blandyna Kołodziej: Seks.
Lublin 2005, Wyd. KUL,
ISBN: 83-7363-241-7 /
Wyd. GAUDIUM,
ISBN: 83-89659-14-X

 

 Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej 'Gaudium'

Czesław Stanisław Bartnik:
Historia filozofii (wyd. 2)
Wyd. GAUDIUM,
Lublin 2001
ISBN: 83-88615-11-4
   Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej 'Gaudium'

W oczekiwaniu na Jezusa.
Podręcznik do religii dla klasy II
pod red. ks. dr Ryszarda Lisa
Wyd. GAUDIUM,
Lublin 2001
ISBN: 83-88615-10-6
   Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej 'Gaudium'

Skarby Archidiecezji Lubelskiej
Wyd. GAUDIUM,
Lublin 2005
ISBN: 83-88659-04-2
(na okładce - późnogotycki kielich liturgiczny z archikatedry
lubelskiej, fot. Piotr Maciuk
)

 

     Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej 'Gaudium'

W duchu i prawdzie.
Wybrane sylwetki Kościoła
lubelskiego (1805-2005)
red. ks. Henryk Misztal
(Książka została wydana
na podstawie
rękopisów autorów),
Lublin 2005,
ISBN: 83-89659-40-9
   

 

 Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej 'Gaudium'

Włodzimierz Fijałkowski:
Ku afirmacji życia
Wyd. GAUDIUM, Lublin 2003
ISBN: 83-88615-58-0
   Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej 'Gaudium'

Kathryn Spink:
Matka Teresa. Autoryzowana biografia
Przełożyli z angielskiego
Maria Grabska-Ryńska, Andrzej Wojnowski
Wyd. GAUDIUM, Lublin 2001

 

 Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej 'Gaudium'

 

 

Reprografia: Artur Podsiadły
Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2008, godz. 01:12 - Jan Wasilewski