Edycja paryska Lyricorum libri IV Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

 

Zbiory starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej KUL powiększyły się o kolejny dar Andrzeja, Janusza i Marka Zalewskich. W dniu 17 grudnia 2016 roku bracia Zalewscy przekazali do Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki maleńki tomik utworów poetyckich Lyricorum libri IV autorstwa Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1595-1640). Edycja paryska z 1647 roku, wzorowana na dwóch poprzednich antwerpskich z 1632 i 1634 roku, jest dziś niezwykle rzadka. Wydana w formacie (24˚) liczy 237 stron i zawiera cztery księgi liryków, księgę epod i epigramatów Sarbiewskiego, a także Epicitharisma czyli poemata z dedykacją dla autora. W wydaniu paryskim, podobnie jak we wcześniejszych, zamieszczono dedykację dla papieża Urbana VIII. Miedziorytowa rycina tytułowa, czyli frontispis, przedstawia lirę, atrybut Apolla -patrona sztuki i poezji, umieszczoną na postumencie. Po obu stronach postumentu znajdują się drzewa, z których na wstędze bezpośrednio nad lirą zwiesza się wieniec. Między drzewami fruwają pszczoły, które znajdują się także w herbie rodu Barberinich, z którego wywodził się kardynał Maffeo Barberini, późniejszy papież Urban VIII. Karta tytułowa druku jest wzorowana na projekcie Rubensa. W tytule tomiku edycji paryskiej dodano uwagę Iuxta exemplar Antuerpiense. Tomik oprawiono w brązową skórę, z grzbietem ozdobionym złotymi tłoczeniami. Jak pisze w swoim artykule Kilka uwag o antwerpskich wydaniach poezji M. K. Sarbiewskiego prof. Paulina Buchwald–Pelcowa Właśnie ta mała książeczka […], a nie pięknie wydane w 1632 r. quarto, znacznie zresztą obszerniejsze, jeśli brać pod uwagę zadrukowane strony:336 + 4 nieliczbowane, choć w istocie uboższa - o 10 tekstów - stała się podstawowym przekazem wierszy Sarbiewskiego, kanonem jego poezji”.

 

 

 


Poemata Omnia 1892 Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

 
  W dniu 9 stycznia 2017 roku do Oddziału Zbiorów Specjalnych BU KUL dotarła przesyłka od prof. Janusza Zalewskiego. Kolejny dar to wydanie wszystkich utworów poetyckich Macieja Kazimierza Sarbiewskiego z drukarni Kolegium Jezuitów w Starej Wsi z 1892 roku. Poemata Omnia miała służyć alumnom Kolegium Ad usum alumnorum S. J. Druk liczy 624 strony i zawiera informacje o życiu Mikołaja Kazimierza Sarbiewskiego, bibliografię jego utworów, cztery księgi liryków, księgę epod, utwory poetyckie wydane po śmierci autora, jedną księgę epigramatów, warianty wydawnicze oraz indeks geograficzny i historyczny. Na odwrocie strony tytułowej druku znajduje się pieczątka proweniencyjna z napisem Bibljoteka domowa, datą 12 XII 1929 i nazwiskiem prof. Jana Sołdrowskiego (zm. 1970 r.) polonisty, wychowawcy wielu pokoleń młodzieży w Częstochowie, działacza społecznego i publicysty.

 

Autor Małgorzata Trojnacka

Fot. Arkadiusz Adamczuk

Sekcja Starych Druków


 

Dr hab. Andrzej Zalewski

Inżynier budownictwa, doktor hab. nauk technicznych (doktorat – rok 1993, habilitacja – rok 2012). Pracował na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska w Katedrze Geotechniki i Budowli Inżynierskich Politechniki Łódzkiej, obecnie w Katedrze Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jednocześnie jest pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Instytucie Architektury Krajobrazu w Katedrze Kształtowania Otoczenia.

 

Zajmuje się: teorią i praktyką transportu, planowaniem systemów transportu w zagospodarowaniu przestrzennym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień transportu zrównoważonego, w tym uspokojeniem ruchu drogowego, ruchem rowerowym, a także, co się z tym bardzo wiąże – bezpieczeństwem ruchu drogowego.

 

Uczestnik licznych stypendiów zagranicznych, m.in. w Uniwersytecie McGill w Kanadzie. Aktywny uczestnik szeregu konferencji międzynarodowych poświęconych ruchowi rowerowemu, m.in. Światowej Konferencji Rowerowej Velo City Global 2012, która odbyła się w Vancouver w British Columbia w The University British Columbia w Vancouver. Krajowy koordynator Europejskiej Sieci Turystycznych Tras Rowerowych EuroVelo na Polskę Środkową i Południową. 

Prof. dr Janusz Zalewski

Absolwent Politechniki Warszawskiej – studia z zakresu automatyki (1973 rok), w roku 1979 obronił doktorat na Wydziale Elektroniki i uzyskał stopień doktora z nauk technicznych.

 

Pracownik Instytutu Energii Atomowej POLATOM. Następnie, już w USA, pracownik naukowy Embry-Riddle Aeronautical University i University of Central Florida. Od 2002 roku profesor nauk komputerowych Computer Science w Florida Gulf Coast University. Współpracownik licznych instytucji rządowych, w tym: Lawrence Livermore National Laboratory, NASA, FAA, Air Force Research Labs, Nuclear Regulatory Commission oraz prywatnych (biznesowych) w USA: Lockheed Martin, Harris, Boeing. Zajmuje się zagadnieniami inżynierii softwarowej, sieci komputerowych – szczególnie systemami czasu rzeczywistego (safety-critical real-time embedded systems).

 

Znawca i tłumacz współczesnej poezji i prozy amerykańskiej, kolekcjoner, między innymi pierwszych wydań Charlesa Bukowskiego.

 

Green Computing - zielona informatyka. Prof. dr Janusz Zalewski

Przegląd Uniwersytecki - nr 4-5 (156-157)


 

Marek Zalewski 

Artysta plastyk; studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom na Wydziale Rzeźby wraz z wyróżnieniem rektorskim uzyskał w roku 1980. Twórca wszechstronny –

rzeźbiarz i malarz o renomie międzynarodowej. Zajmuje się także rysunkiem, projektowaniem wnętrz i medali.

 

Uczestnik i organizator krajowych oraz zagranicznych sympozjów rzeźbiarskich i ceramicznych. Jego prace prezentowane były w: Polsce, Niemczech, Skandynawii, Belgii, we Włoszech i w Syrii.

 

Z jego inicjatywy – obywatela miasta – powstało w Ciechanowie w 1989 roku Biuro Wystaw Artystycznych oraz Galeria „C". Jest autorem pomnika św. Piotra, patrona miasta Ciechanów. Kierował Centrum Kultury i Sztuki im M. Konopnickiej w Ciechanowie. W swoim mieście zainicjował także rekonstrukcję pomnika Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Za całokształt pracy artystycznej otrzymał Nagrodę im. Franciszka Rajkowskiego.

 

W przestrzeni publicznej wielu miast w Polsce i poza jej granicami znajdują się rzeźby Marka Zalewskiego. Po wernisażach jego obrazy znajdują prywatnych nabywców.

 


Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej KUL i pracownicy Oddziału Zbiorów Specjalnych składają serdeczne podziękowania Ofiarodawcom.


 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2017, godz. 12:34 - Małgorzata Augustyniuk