Szanowni Państwo,

 

mamy zaszczyt poinformować, że nasz album „Ex thesauro. Skarby Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” został wyróżniony w prestiżowym konkursie FENIKS 2020, w kategorii edytorstwo-album. Organizatorem i fundatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Wydawców Katolickich.

 

Książka powstała pod redakcją pani Dyrektor Biblioteki dr Katarzyny Kołakowskiej, przy współautorstwie naszych Pracowników: Barbary Zezuli, Arkadiusza Adamczuka, Anny Gabłońskiej, Barbary Cech, Jadwigi Jaźwierskiej, śp. Angeliki Modlińskiej-Piekarz, Małgorzaty Trojnackiej i Urszuli Szymańskiej.

 

Celem konkursu jest „promowanie i wyróżnienie wartościowych publikacji, które traktują o katolicyzmie lub przez swą wymowę pozytywnie ukazują wartości chrześcijańskie”.

 

Album przybliża szerszemu gronu odbiorców najcenniejsze i najstarsze obiekty z kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, wśród których znajdują się m.in. dyplomy królewskie, autografy Adama Mickiewicza z Archiwum Filomatów, inkunabuły, jedyny w Polsce egzemplarz "Hebdomas", unikatowe mapy i atlasy, ikonograficzne oraz muzyczne stare druki, najstarsze fotografie.

 

Dziękujemy bardzo serdecznie Organizatorowi konkursu – Stowarzyszeniu Wydawców Katolickich oraz Jury za przyznane wyróżnienie.

 

Gratulujemy także innym Laureatom konkursu, to zaszczyt znaleźć się w tak znakomitym gronie.


 

 

 

 

 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2020, godz. 13:26 - Małgorzata Augustyniuk