Biblioteka Uniwersytecka KUL uruchomiła nową usługę dla Użytkowników, korzystających z Wypożyczalni Miejscowej. Użytkownik otrzyma powiadomienie pocztą elektroniczną (o ile wcześniej został podany adres konta e-mail) o zbliżającym się terminie zwrotu książek. Wiadomość zostanie wygenerowana na 3 dni przed końcem tego terminu. Prosimy wszystkich Czytelników korzystających z Wypożyczalni Miejscowej o zaktualizowanie swoich adresów e-mail. 
 
Niezależnie od powiadomienia pocztą elektroniczną o upływającym terminie zwrotu wypożyczonych książek, obowiązkiem Użytkownika BU KUL jest sprawdzenie swojego konta czytelniczego. Brak mailowego powiadomienia, który może wyniknąć z przyczyn technicznych lub prac prowadzonych w systemie, nie będzie stanowił podstawy do roszczeń w związku z naliczaniem kar za przetrzymywanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 
UWAGA:

W przypadku klientów pocztowych (skrzynek mailowych), które segregują przychodzące wiadomości do różnych zakładek, należy sprawdzić wszystkie zakładki z odebranymi mailami, aby upewnić się, czy mail z powiadomieniem dotarł. Np. na wp.pl maile z powiadomieniami przychodzą do zakładki „Inne”.

Pierwsze otrzymane powiadomienia mogą również zawierać informacje o książkach, których termin zwrotu już minął.
Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2014, godz. 08:22 - Artur Podsiadły