Wypożyczalnie
PARTER p. 8


Miejscowa:

ok_copy.png

 

81 454 52 72


CZYNNA:

poniedziałek       1100-1900

wtorek-piątek     900-1900

sobota                  900-1500   Ze zbiorów Biblioteki Głównej KUL za pośrednictwem Wypożyczalni Miejscowej mogą korzystać:

  • studenci i pracownicy KUL,
  • pracownicy naukowi oraz doktoranci publicznych szkół wyższych mających siedzibę w Lublinie,
  • pracownicy bibliotek, archiwów, muzeów i instytucji naukowych Lublina.

 

  Do wypożyczania książek uprawnia Czytelnika aktualna elektroniczna legitymacja studencka lub ważna przez rok karta biblioteczna. Zamówienia na książki należy składać elektronicznie po zalogowaniu na konto Czytelnika. Rezerwacja książek wypożyczonych możliwa jest także przez pracowników Wypożyczalni. Termin zwrotu książki można prolongować elektronicznie, z wyjątkiem sytuacji, gdy została ona zamówiona przez innego Czytelnika lub jest przetrzymana.

 

Opłaty:

  • założenie konta i wydanie karty bibliotecznej – 15 zł.
  • prolongata konta – 10 zł.
  • wydanie duplikatu karty bibliotecznej – 20 zł.
  • przekroczenie terminu zwrotu książki – 0.20 zł. / wol. za każdy dzień po terminie.

 

UWAGA: Z opłat za wydanie karty bibliotecznej oraz za prolongatę konta zwolnieni są wszyscy studenci KUL.

Karta biblioteczna (wydawana przez Wypożyczalnię) uprawnia także do korzystania ze zbiorów Biblioteki we wszystkich jej czytelniach.


Międzybiblioteczna:

ok_copy.png

 

81 454 52 90

 

 


CZYNNA:

poniedziałek       1100-1530

wtorek-piątek     900-1530

sobota                 nieczynna  Do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej uprawnieni są studenci i pracownicy KUL. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza materiały biblioteczne (druki zwarte, mikrofilmy) z innych bibliotek krajowych i zagranicznych, zaś artykuły z czasopism tylko z bibliotek zagranicznych. Materiały biblioteczne z bibliotek w Polsce sprowadza się o ile nie posiadają ich inne biblioteki w Lublinie, a z bibliotek zagranicznych dzieła, których nie posiadają biblioteki krajowe.

  Zamówienia można składać odpowiedni interaktywny formularz. Zamówienie powinno zawierać dokładny opis bibliograficzny określonej publikacji oraz dane osobowe i adresowe zamawiającego. Koszt sprowadzenia materiałów bibliotecznych z bibliotek zagranicznych pokrywa zamawiający, natomiast zamówienia krajowe realizowane są bezpłatnie.

 

Koszt sprowadzenia z zagranicy:

  • książki – 50 zł./ egz. + porto.

 

Sprowadzone publikacje udostępnia się wyłącznie na miejscu w czytelniach, w okresie wyznaczonym przez bibliotekę wypożyczającą.

Za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteka Uniwersytecka KUL udostępnia zbiory własne innym bibliotekom krajowym i zagranicznym.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna pośredniczy także w zamawianiu kopii artykułów z czasopism i fragmentów książek. Zamówienia należy kierować na adres e-mail Wypożyczalni Międzybibliotecznej: miedzybibl[at]kul.lublin.pl

 

Wypożyczanie międzybiblioteczne - deklaracja dla bibliotek


 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2023, godz. 11:25 - Małgorzata Augustyniuk