Poemata omnia,  Staraviesiae: Typis et Sumptibus Collegii S.J., 1892.

 

 

Wydanie z 1892 roku uważane jest przez badaczy twórczości Macieja Kazimierza Sarbiewskiego za najpełniejsze. Redaktorem tej edycji był jezuita Tomasz Wall. Na stronie tytułowej znalazła się w niej informacja o przeznaczeniu czytelniczym: ad usum alumnorum S. J. Wynika z niej, że nawet trzysta lat po śmierci poety wychowawcy szkół i seminariów jezuickich doceniali wychowawczą wartość jego poezji i uprzystępniali ją nowym pokoleniom młodzieży. Wydanie to zostało wznowione w 1911 roku.

 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2015, godz. 10:32 - Małgorzata Augustyniuk