Księgozbiór biblioteki

lipiec_058_zmiana_formatu_400

 

 

Księgozbiór biblioteki obejmuje ok. 73,800 woluminów książek i czasopism, z tego książki: 63,949 zaś czasopisma: 98315.  Prenumerujemy 32 tytuły czasopism.
Posiadamy 2 katalogi książek:
 1. tradycyjny – kartkowy (prowadzony do 1995 roku)
 2. katalog w systemie Primo
Posiadamy także katalog kartkowy nadbitek (artykuły danego autora są gromadzone w osobnych teczkach).
 
W bibliotece jest 11 stanowisk komputerowych (7 dla czytelników, 4 dla bibliotekarzy).
-------------
W bibliotece książki do roku 2014 podzielone były według działów (w nawiasie podano sygnatury):
1. historia filozofii (katalog działowy, sygnatury składają się z wielkich liter)
2. metafizyka (Mt)
3. filozofia kultury i filozofia religii (K)
4. estetyka (Est)
5. etyka (P/8, P/16)
6. logika (Lg), do 2002 roku był podział: teoria poznania (LG/tp), metodologia nauk(Lg/mn)
7. księgozbiór podręczny (P)
8. filozofia przyrody (FP)
9. biologia (B)
10. fizyka (F)
11. matematyka (M)
12. kulturoznawstwo (A, B, C)
 
Obecnie wszystkie najnowsze pozycje mają sygnaturę K
-------------

WYKAZ CZASOPISM PRENUMEROWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ (wraz z sygnaturami):

 

 • Acta Mediaevalia  OgC 286
 • Annales UMCS. Sectio I: Philosophia OgC 165
 • Argument. Biannual Philosophical Journal OgC 279
 • Cywilizacja  OgC 266
 • Człowiek w Kulturze  OgC 224
 • Ethos  OgC 215
 • Filozofia Nauki  LgC 59
 • Filozofuj OgC 246
 • Folia Philosophica OgC 178
 • Forum Philosophicum  OgC 243
 • Idea OgC 207
 • Journal of Philosophy  OgC 45
 • Kronos 23 D
 • Kwartalnik Filozoficzny  OgC 13
 • Kwartalnik Filmowy 23 D
 • L’Osservatore Romano  OgC 181
 • Logos i Ethos  OgC 220
 • Nauka LgC 76
 • Olimpiada Filozoficzna LgC 10
 • Prace Kulturoznawcze 43 D
 • Rocznik Wydziału Filozoficznego „Ignatianum”  OgC 222
 • Roczniki Filozoficzne  OgC 60
 • Roczniki Kulturoznawcze OgC 276
 • Studia Ecologiae et Bioethicae RNC 83
 • Studia Gilsoniana RnC 99
 • Studia Philosophiae Christianae  OgC 130
 • Summarium  OgC 65
 • Sztuka i Filozofia  OgC 242
 • Świat Nauki FPC 23
 • Teatr 16 E
 • Wiedza i Życie FPC 21
 • Znak   OgC 18

 

 

 

Autor: Agata Szymaniak
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2022, godz. 14:34 - Agata Szymaniak