Biblioteka Wydziału Filozofii

 

Powstanie Biblioteki Wydziału Filozofii jest ściśle związane z rozwojem strukturalnym i organizacyjnym Wydziału Filozofii, który powołano w maju 1946 roku jako Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Uroczyste otwarcie wydziału 10 listopada 1946 roku można uznać także za początek istnienia biblioteki.

Biblioteka od początku mieściła się w Gmachu Głównym KUL, w którym pozostaje do dziś. Obecnie Biblioteka wyposażona jest w czytelnię z wypożyczalnią (GG 30), hol z blokiem katalogowym i witrynami wystawowymi, magazyny biblioteczne oraz pokoje bibliotekarskie.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy gromadzenie i uzupełnianie zbiorów specjalistycznej literatury badawczej i dydaktycznej zgodnie z profilem kształcenia na Wydziale Filozofii, opracowanie formalne księgozbioru w zakresie wprowadzania rekordów bibliograficznych dla książki i rekordu zasobu dla czasopism, zapewnienie dostępu do zasobów bibliotecznych oraz informacji naukowej.

Zasób i profil gromadzonego w Bibliotece księgozbioru tworzą pozycje przeznaczone głównie do badań naukowych i działalności dydaktycznej pracowników i studentów Wydziału Filozofii: specjalistyczna literatura badawcza z zakresu nauk filozoficznych, kognitywnych, filozofii przyrody i nauk przyrodniczych oraz kulturoznawstwa i retoryki stosowanej.

Autor: Agata Szymaniak
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2022, godz. 14:45 - Agata Szymaniak