16 stycznia 2020 roku obiegła świat wieść o śmierci Christophera Tolkiena – angielskiego wykładowcy, redaktora i syna słynnego J. R. R. Tolkiena. Dlatego przypominamy sylwetkę i dorobek prekursora fantastyki w świecie literatury.

 

 

 

 


Szanowni Państwo

zarówno studenci, jak i naukowcy dbają by ich teksty naukowe spełniały wymogi formalne i merytoryczne, by posiadały właściwą strukturę tekstu i wymagany format.

 

Niezbędne informacje na ten temat zdobyć będzie można na zapowiadanym już w listopadzie 2019 roku szkoleniu na temat formatów bibliograficznych, a w szczególności stylów APA, MLA.

Szkolenie poprowadzi Pani dr Aleksandrda Pawlik-Kopek z Oddziału Informacji Naukowej BU KUL. Wstępnie planowane jest ono po przerwie semestralnej: na 4 marca 2020 r. Istotne jest, że uwzględniać będzie zmiany wprowadzone w styczniu 2020 r.

 

Prosimy zgłaszać sugestie dotyczące ew.  zmiany terminu szkolenia

Zachęcamy Państwa do lektury 6 numeru Przeglądu Uniwersyteckiego, gdzie na str. 56-57 zamieszczony jest artykuł : dr Joanny Nastalskiej-Wiśnickiej i Mirelli Nawracały-Urban Pod tytułem "Bliżej Naukowca". Poniżej zamieszczamy link do artykułu i zachęcamy do wizyty w Bibliotece WZ KUL do lektury Przeglądu w wersji papierowej :)

https://www.kul.pl/files/1120/przeg_XXX_nr_6_182_na_strone.pdf
 

 


Dziś gościłyśmy ks. dra Jacka Uliasza dyrektora Instytutu Teologicznego im. św. Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego.

 

Wizyta zaowocowała ważnymi ustaleniami, m.in. dotyczącymi wydarzeń z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

 


 

W Czytelni Czasopism czekają na Państwa znaczne zmiany w postaci wielu nowych tytułów czasopism, głównie o tematyce technicznej.

 

Oprócz czasopism z prenumeraty regularnie otrzymujemy je również z egzemplarza obowiązkowego, za co dziękujemy macierzystej Bibliotece Uniwersyteckiej KUL w Lublinie :)

 

Więcej [+]

 

Zapraszamy do Czytelni Czasopism :)

 


Wykład o noblistce dla maturzystów ze Stalowej Woli i okolic odbędzie się w lutym. Jest on odpowiedzią na zapotrzebowanie.

 

Prosimy poinformować tegorocznych Maturzystów i osoby zainteresowane.

 

Termin wykładu podamy po ustaleniu.

ZAPRASZAMY

 

Twórczość Olgi Tokarczuk  

 

To pisarka przełomu XX i XXI wieku, wciąż tworząca i zachwycająca czytelników. Druga po Wisławie Szymborskiej polska literatka z najwyższym oznaczeniem w dziedzinie literatury – Nagrodą Nobla za 2018 rok. Jej dorobek artystyczny to przede wszystkim powieści i zbiory opowiadań. Doceniana nie tylko przez rodaków, ale również przez zagranicznych czytelników. Jej książki zostały przetłumaczone na 37 języków. Jak pisze jedna z tłumaczek: ,,(…) to najważniejsza współczesna pisarka, która prostym językiem przekazuje głębokie myśli filozoficzne. Ona nie jest pisarką realistyczną, ani też surrealistyczną. Ona jest gdzieś pomiędzy jednym a drugim. Ciężko zaklasyfikować ją do określonego gatunku. Tokarczuk to po prostu Tokarczuk’’

 

Podczas wykładu połączonego z prezentacją multimedialną zastanowimy się nad fenomenem literackim polskiej noblistki. Będzie on dotyczył przede wszystkim twórczości Tokarczuk. Zostanie zaprezentowana krótka biografia pisarki, jej usytuowanie w polskiej literaturze współczesnej oraz omówienie mowy noblowskiej. Prezentacja będzie ukazywała najważniejsze tematy i motywy pojawiające się i powtarzające w prozie Olgi Tokarczuk, co pozwoli przyszłym maturzystom usystematyzować i poszerzyć wiedzę. Zaprezentowane konteksty mogą się okazać cenne podczas zdawania egzaminu dojrzałości z zakresu języka polskiego, zarówno w części pisemnej, jak i w ustnej.

 

Wykład przygotuje i wygłosi pracownik Biblioteki WZ KUL w Stalowej Woli Izabela Janiec. Skończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska z wiedzą o kulturze. Pracowała jako polonistka w gimnazjum i szkole podstawowej. Obecnie doktorantka w zakresie nauk humanistycznych na kierunku literaturoznawstwo.

 

 


 

W styczniu zapraszamy do obejrzenia wybranych plakatów agitacyjnych partii socjalistycznych jakie posiada w swych zbiorach Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

 

Oto galeria zdjęć z naszej wystawy:

Więcej [+]

 

Zachęcamy do lektury podstawowych informacji na temat plakatu:

 

Plakat jest to druk dużego formatu, jeden z gatunków grafiki użytkowej. To ogłoszenie, reklama, hasło, powielane i zamieszczane w miejscach publicznych, ujęte w artystyczną formę. Jego głównymi środkami przekazu są: symbole, metafora, alegoria oraz znak wizualny.

 

Zadaniem plakatu jest zainteresowanie przechodnia. Plakat musi zwrócić na siebie uwagę innością. Jest przekazem komunikacyjnym. To forma sztuki, która musi być skuteczna, czyli dotrzeć do odbiorcy.

 

Historia plakatu zaczyna się od afisza, którego początki sięgają XV w. Afisz to drukowany tekst informacyjny lub reklamowy, natomiast plakat jest jedną z dziedzin sztuki. Jego rozwój wiąże się z postępem technik graficznych. Nowoczesne plakaty zaczęły powstawać w XIX w. W Polsce tworzyli je artyści Młodej Polski np. Stanisław Wyspiański. W latach 60. i 70. XX w. rozwinął się plakat artystyczny, określany jako Polska Szkoła Plakatu. Plakat drukowany jest obecnie w technikach offsetowych, sitodruku oraz cyfrowo.

 

Pierwsze na świecie Muzeum Plakatu zostało otwarte w 1968 r. w Wilanowie. W jego zbiorach jest ponad 50 tys. prac.

 

Historia Polski w latach 1945-1989 toczyła się w cieniu, dominującej nad połową globu, ideologii komunistycznej. Koncepcje walki klas, kolektywizacji, sojuszu robotniczo-chłopskiego czy wreszcie przeciwstawiania się zakusom kapitalistycznego imperializmu przenikały wszystkie aspekty życia społecznego, kulturalnego i politycznego. Demokracja Ludowa wymagała od obywatela całkowitego podporządkowania się decyzjom i zaleceniom rządzącej wówczas partii - Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - PZPR, w zamian oferując życie w szczęściu, pokoju i dobrobycie. Gwarantem budowy socjalistycznego społeczeństwa było przymierze i bliska współpraca z Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich – światowym mocarstwem, którego celem był eksport rewolucji i w konsekwencji połączenie proletariatu wszystkich krajów. Środkiem, niezwykle pomocnym w realizacji powyższego zadania, była propaganda.

 

Definicja tego, łacińskiego w swojej etymologii, wyrazu jest następująca: „celowe oddziaływanie na zbiorowość i jednostki zmierzające — przez wykorzystanie środków perswazji intelektualnej i emocjonalnej — do wykształcenia pożądanych przekonań i zachowań”. Propaganda stosowana w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej miała za zadanie: ukazywać przewagę władzy ludowej w konfrontacji z państwami kapitalistycznymi i sanacyjnym rządem II Rzeczpospolitej (oraz rządem RP na uchodźstwie), propagować budowę społeczeństwa komunistycznego poprzez zachęcanie do aktywnego współdziałania mas społecznych w realizacji programów gospodarczych i politycznych, interpretować historię w duchu marksizmu-leninizmu, gloryfikując klasę robotniczą i wprowadzając powszechny kult pracy. Środki propagandowe przybierały różne formy, w zależności od wykorzystywanego medium, ale właściwie do końca epoki PRL głównym narzędziem propagandowym pozostało słowo, wspomagane ikonografią o zrozumiałej dla wszystkich symbolice, a plakat był tego idealnym przykładem.

 

 


 

Szanowni Czytelnicy

informujemy, że większość dezyderatów, które wpłynęły od naukowców i studentów Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych została zrealizowana

 

Większość będzie dostępna w styczniu

 

 ***

 

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z grudniowymi nabytkami 

książkowymi i nowymi tytułami czasopism dostępnymi w czytelni Biblioteki WZ KUL

 

 


W odpowiedzi na zapytania i zapisy informujemy, że

Biblioteka WZ KUL posiada nowość Kazimierza Jańczyka

pt. "Lubomirscy z Charzewic w legendzie i prawdzie"


 

Informujemy o nowych kierunkach studiów

na naszym Wydziale Nauk Inżynieryjno-Technicznych KUL 

 

zarówno na stacjonarną dietetykę, jak i na studnia podyplomowe

 

więcej informacji

 

Więcej [+]

 


12 grudnia 2019 roku w Bibliotece WZ KUL gościliśmy Panią prof. dr hab. Tamarę Hovorun, prof. KUL, która przedstawiła ciekawą prezentację na temat "Wielokolorowa India, problemy i perspektywy rozwoju". W spotkaniu uczestniczyli Studenci Wydziału KUL, a także Młodzież z Liceum Katolickiego w Stalowej Woli oraz z Liceum Ogólnokształcącego Społecznego w Stalowej Woli

Relacja w TVK Stella

 

Więcej [+]

 

 

 


 

Szanowni Państwo,

BU KUL  uprzejmie przypomina, że od początku 2018 r. ze wszystkich naukowych baz danych korzystać można poprzez system HAN (dawniej przydzielane hasła tracą definitywnie ważność).

Warunkiem dostępu jest aktywne konto biblioteczne (kontakt z Wypożyczalnią pod numerem tel. 445-31-25).

Logowanie jest możliwe przez Primo Ex Libris ze strony głównej Biblioteki lub przez e-kul (zakładka Primo    lub    zasoby www): http://www.bu.kul.pl/dostep-do-zasobow-elektronicznych-poprzez-han,art_65560.html 


Artykuł o Bibliotece WZ KUL

na oficjalnym portalu Miasta Stalowej Woli

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem

na temat Biblioteki naszego Wydziału KUL


 

 

Szanowni Czytelnicy

 

Polecamy cyfrową wypożyczalnię międzybiblioteczną

książek i czasopism ACADEMICA

 

(link poniżej)

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z CYFROWEJ WYPOŻYCZALNI

W BIBLIOTECE WZ KUL W STALOWEJ WOLI

 

 

 

Zdalny dostęp do e-zasobów - baz danych, książek i czasopism elektronicznych

 

Szanowni Państwo,
Przypominamy o możliwości korzystania z baz danych, czasopism i książek elektronicznych na komputerach poza siecią uniwersytecką - jest to możliwe dzięki systemowi HAN, który funkcjonuje na Uniwersytecie od trzech lat.

 

Instrukcja zdalnego dostępu

 

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

 


 

 

Studenci Wydziału KUL w Stalowej Woli (którzy jeszcze nie dokonali tej procedury) proszeni są o uruchomienie swego konta bibliotecznego na platformie e-kul.

Instrukcja tworzenia konta bibliotecznego na e-kul. 

 


 

Biblioteka rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku jako Biblioteka Filii WNS KUL. W zbiorach biblioteki zgromadzonych jest 52 530  woluminów wydawnictw zwartych oraz 2 628  woluminów wydawnictw ciągłych, ogółem 55 158 vol. (stan na 31.12.2018 r.). Biblioteka gromadzi literaturę fachową i podręczniki kierunkowe z dziedziny ekonomii, pedagogiki, prawa, socjologii, pracy socjalnej oraz podręczniki do nauki języków obcych. Od 2008 roku rozpoczęto tworzenie księgozbioru z zakresu inżynierii środowiska, a od roku 2015 z zakresu inżynierii materiałowej

 

W zasobach księgozbioru podręcznego użytkownicy mają do dyspozycji ponad 2300 woluminów słowników, encyklopedii, leksykonów, atlasów i albumów oraz podstawowych podręczników.

 

Biblioteka prenumeruje na bieżąco 20 tytułów czasopism polskich i 2 tytuły czasopism w językach obcych (angielskim i niemieckim).

 


 

SZANOWNI CZYTELNICY, OD LISTOPADA 2015 R. DO ZASOBÓW WIDOCZNYCH W KATALOGU ON-LINE BU KUL, DODAWANE SĄ PUBLIKACJE ZE ZBIORÓW NASZEJ BIBLIOTEKI. ICH ZAMAWIANIE MOŻLIWE JEST NADAL WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ KARTKOWEGO REWERSU, NA MIEJSCU W BIBLIOTECE.

 

 

 

 

 

 

Autor: Krzysztof Soja
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2020, godz. 12:38 - Joanna Kopacz