Czasopisma dostępne na miejscu

w czytelni czasopism w Bibliotece WZ KUL

w roku 2019

 

Bibliotekarz *

Bank i Kredyt

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych

Czasopismo Prawno-Historyczne

Dyrektor Szkoły

Dziennik Gazeta Prawna *

Energia i Recykling *

Edukacja. Studia Badania. Innowacje

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Finanse Komunalne *

Gazeta Bankowa *

Gazeta Samorządu i Administracji

Gazeta Wyborcza

Głos dla Życia

Inżynieria Materiałowa *

Kultura i Społeczeństwo

Kwartalnik Pedagogiczny

Kwartalnik Prawa Prywatnego

Midrasz

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Monitor Prawniczy *

Niebieska Linia

Nowa Szkoła 

Orzecznictwo NSA i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych

Orzecznictwo SN. Izba Cywilna

Państwo i Prawo *

Parkiet Gazeta Giełdy *

Pedagogika Katolicka

Pedagogika Ojcostwa

Polityka

Polityka Społeczna

Praca i Zabezpieczenie Społeczne *

Praca Socjalna *

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze *

Przegląd Komunalny *

Przegląd Prawa Handlowego *

Przegląd Prawno-Ekonomiczny

Przegląd Sądowy

Rachunkowość *

Recycling

Rejent

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Rzeczpospolita *

Samorząd Terytorialny *

Społeczeństwo i Rodzina

Szkoła Specjalna

Sztafeta *

Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia

The Economist *

The Focus *

Tygodnik Nadwiślański

Wychowanie w Przedszkolu *

Znak

Życie Szkoły *

 

* czasopisma w prenumeracie bieżącej

Autor: Joanna Kopacz
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2019, godz. 10:42 - Lucyna Jestal