AKTUALNOŚCI  BIBLIOTEKI  WNIT  W  STALOWEJ WOLI


 

Biblioteka Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli

Czasopisma dostępne na miejscu

w czytelni czasopism

w roku 2020

 

 

Aura *

Bibliotekarz *

Bank i Kredyt

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych

Czasopismo Prawno-Historyczne

Dyrektor Szkoły

Dziennik Gazeta Prawna *

Energia i Recykling *

Edukacja. Studia Badania. Innowacje

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Engineering of Biomaterials*

Finanse Komunalne *

Gazeta Bankowa 

Gazeta Samorządu i Administracji

Gazeta Wyborcza*

Głos dla Życia

Gospodarka Wodna *

Inżynieria Materiałowa *

Kultura i Społeczeństwo

Kwartalnik Pedagogiczny

Kwartalnik Prawa Prywatnego

Midrasz

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Monitor Prawniczy *

Niebieska Linia

Nowa Szkoła 

Orzecznictwo NSA i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych

Orzecznictwo SN. Izba Cywilna

Państwo i Prawo *

Parkiet Gazeta Giełdy *

Pedagogika Katolicka

Pedagogika Ojcostwa

Polityka

Polityka Społeczna

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 

Praca Socjalna 

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze *

Przegląd Komunalny *

Przegląd Prawa Handlowego

Przegląd Prawno-Ekonomiczny

Przegląd Sądowy

Rachunkowość 

Recycling

Rejent

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Rudy i Metale Nieżelazne *

Rzeczpospolita *

Samorząd Terytorialny *

Społeczeństwo i Rodzina

Szkoła Specjalna

Sztafeta *

Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia

The Economist *

The Focus *

Tygodnik Nadwiślański

Wychowanie w Przedszkolu 

Znak

Życie Szkoły *

 

* czasopisma w prenumeracie bieżącej

 

Ponadto w czytelni czasopism, oprócz dostępnych z prenumeraty, dostępne są czasopisma z Egzemplarza Obowiązkowego:

 

w grudniu 2019 roku

 

 

Autor: Joanna Kopacz
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2020, godz. 17:55 - Joanna Kopacz