Rok 2021 został ustanowiony Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901-1981).
 
W tym roku obchodzimy także 120. rocznicę Jego urodzin oraz 40. rocznicę śmierci. Prymas Tysiąclecia był szczególnie związany z KUL oraz z Biblioteką Uniwersytecką. Jako metropolita lubelski w 1947 r. przekazał Uczelni budynek przy ul. Chopina 27, w którym obecnie znajduje się nasza Biblioteka. Wzbogacił również zbiory biblioteczne o jedne z najcenniejszych skarbów – rękopisy z Archiwum Filomatów.
 
26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze, w 300. rocznicę Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza, odbyły się Jasnogórskie Śluby Narodu.
 
Tekst Ślubów, wobec zebranych pielgrzymów, przeczytał bp Michał Klepacz, ale jego autorem był Kardynał Stefan Wyszyński, wówczas uwięziony w Komańczy. Przy ołtarzu pozostał pusty fotel Prymasa, na którym leżały biało-czerwone róże.
 
O tamtym dniu Kardynał Stefan Wyszyński mówił:
„Jakże gorąco w głębi duszy pragnąłem, aby w dniu 26 sierpnia, w dniu tryumfu naszej Królowej, stać tu, wraz z ludem, u stóp Jej Tronu. Było to pragnienie bardzo usprawiedliwione, ale i bardzo dziecięce … Czułem jednak, że trzeba wszystkiego się wyrzec, zarówno mego pasterskiego, prymasowskiego prawa, jak i radości, do której dziecko wobec swej Matki ma prawo. Czułem, że wielką chwałę Królowej Polski ktoś musi okupić. Że za nowy Jej tryumf wśród Ludu wierzącego trzeba wiele zapłacić. Że duchowe odrodzenie Narodu, podjęte w Jej Imię, na progu Tysiąclecia, przez odnowienie Ślubowań, musi bardzo kosztować”.
Z okresu uwięzienia w Komańczy pochodzą także m.in. „List do moich kapłanów” oraz „Program Wielkiej Nowenny”.
 
W oparciu o Jasnogórskie Śluby Narodu w 1957 r. Prymas Tysiąclecia zainaugurował Wielką Nowennę, która trwała 9 lat i była szczególnym czasem – przygotowywała Naród do obchodów tysiąclecia chrztu Polski. To także z inicjatywy Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczęła się peregrynacja kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po polskich parafiach.
 
 
Publikacje Prymasa Tysiąclecia oraz książki traktujące o Jego życiu i dziele:
 
 
 
 
Zdjęcie Kardynała Stefana Wyszyńskiego dostępne w Bibliotece Cyfrowej KUL: LINK

Fot. zbiorów: Sławomir Stasz/BU KUL

 

 

Poprzednie wpisy:

 

 


 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2021, godz. 10:36 - Małgorzata Augustyniuk