Jan Paweł II


"Nie lękajcie się"

W sobotę 2 kwietnia 2005 roku
o godzinie 21:37 zmarł w Watykanie
Ojciec Święty Jan Paweł II
Pragniemy wyrazić ogromny ból
spowodowany śmiercią umiłowanego
Ojca Świętego Jana Pawła II i naszego Profesora.
Dnia 4 kwietnia 2005 roku
Senat Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
nadał naszej Uczelni imię Jana Pawła II.
Obejmujemy Go naszą miłością oraz modlitwą
i w duchu wiary powierzamy się Jego wstawiennictwu


Dyrekcja i pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej KUL   


 

 Wystawa papieskich pamiątek, BU KUL, kwiecień 2005    Wystawa papieskich pamiątek, BU KUL, kwiecień 2005

Wystawa książek i papieskich pamiątek w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL,
IV piętro, kwiecień 2005

 

 Wystawa papieskich pamiątek, BU KUL, kwiecień 2005    Wystawa papieskich pamiątek, BU KUL, kwiecień 2005

 

 Kolekcja papieskich filateliów, BU KUL, kwiecień 2005

Wyżej - kolekcja filatelistyczna z motywami pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II

 

 Wystawa papieskich pamiątek, BU KUL, kwiecień 2005    Wystawa papieskich pamiątek, BU KUL, kwiecień 2005

 

   Patera z wizerunkami papieży Pawła VI, Jana Pawła I i Jana Pawła II

 Wystawa papieskich pamiątek, BU KUL, kwiecień 2005  
Po lewej -
patera z wizerunkami papieży:
Pawła VI, Jana Pawła I i Jana Pawła II
(rękodzieło – seria numerowana)

 

Podróże apostolskie Jana Pawła II do Polski


I pielgrzymka: 2 – 10 czerwca 1979
II pielgrzymka: 16 – 23 czerwca 1983
III pielgrzymka: 8 – 14 czerwca 1987
IV pielgrzymka: 1 – 9 czerwca i 13 – 20 sierpnia 1991
V pielgrzymka: 20 – 22 maja 1995
VI pielgrzymka: 31 maja – 10 czerwca 1997
VII pielgrzymka: 5 – 17 czerwca 1999
VIII pielgrzymka: 16 – 19 sierpnia 2002

 

 Wizyty duszpasterskie Jana Pawła II w Polsce - arkusik znaczków Poczty Polskiej

 

 Wizyty duszpasterskie Jana Pawła II w Polsce - arkusik znaczków Poczty Polskiej
   
Wspólna emisja Polski i Watykanu (data wydania - 2 czerwca 2004):
dwa arkusiki ze znaczkami (numery znaczków 3959-3962 i 3963-3966)
WIZYTY DUSZPASTERSKIE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II w POLSCE
Projektanci: Mauro Olivieri i Fabrizio Guarniera
Nakład: po 1.000.000 sztuk obu arkusików; każdy zawierał 4 znaczki i 8 przywieszek

Wszystkie polskie znaczki z motywami pontyfikatu Jana Pawła II można obejrzeć na stronach
Poczty Polskiej: www.poczta-polska.pl/znaczki/pl/papiez.php


  Dla "zbierania dokumentacji i rozpowszechnianie nauczania Jana Pawła II" w 1981 roku został powołany przez fundację Jana Pawła II Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, z siedzibą w Domu Polskim przy via Cassia 1200 w Rzymie. Zadanie "zbieranie dokumentacji" realizuje poprzez zdobywanie, porządkowanie, zabezpieczanie i opracowywanie wszelkich dokumentów związanych z osobą i posługą Piotrową Karola Wojtyły. Ogromna ilość i różnorodność zgromadzonego dotychczas materiału dokumentacyjnego pozwala na wyodrębnienie w ramach Ośrodka trzech zasadniczych działów: archiwum, biblioteki i muzeum. Do najważniejszych form "rozpowszechniania nauczania Jana Pawła II" należą: udostępnianie zbiorów, realizacja wpływających kwerend, wystawy, sympozja, seminaria, publikacje. Wśród publikacji na szczególną uwagę zasługują te, które są owocem żmudnych badań nad niezmiernie rozległą i wciąż rosnącą bibliografią Karola Wojtyły i Jana Pawła II.

Fundacja Jana Pawła II
www.jp2f.opoka.org.pl/index.html
Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II
www.jp2doc.org

 

 

Dzień Papieski w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, 16 maja 2005 r.:
ks. prof. Henryk Misztal o świętości i beatyfikacji Jana Pawła II

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2008, godz. 04:03 - Jan Wasilewski