Encykliki Jana Pawła II


Redemptor hominis - o Jezusie Chrystusie Odkupicielu człowieka
- 4 III 1979 r.
Dives in misericordia - o Bożym miłosierdziu
- 30 XI 1980 r.
Laborem exercens - o pracy ludzkiej (z okazji 90. rocznicy Encykliki Rerum novarum)
- 14 IX 1981 r.
Slavorum apostoli - w 1100. rocznice dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego
- 2 VI 1985 r.
Dominum et vivificantem - o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata
- 18 V 1986 r.
Redemptoris mater - o błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła
- 25 III 1987 r.
Sollicitudo rei socialis - z okazji 20. rocznicy ogłoszenia Populorum progressio
- 30 XII 1987 r.
Redemptoris missio - o stałej aktualności posłania misyjnego
(w 25. rocznicę soborowego Dekretu Ad gentes)
- 7 XII 1990 r.
Centesimus annus - w 100. rocznicę Encykliki Rerum novarum
- 1 V 1991 r.
Veritatis splendor - o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła
- 6 VIII 1993 r.
Evangelium vitae - o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego
- 25 III 1995 r.
Ut unum sint - o działalności ekumenicznej
- 25 V 1995 r.
Fides et ratio - o relacjach miedzy wiarą a rozumem
- 14 IX 1998 r.
Ecclesia de eucharistia - o Eucharystii w życiu Kościoła
- 17 IV 2003 r.

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 

Dzień Papieski w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, 16 maja 2005 r.:
ks. prof. Henryk Misztal o świętości i beatyfikacji Jana Pawła II

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2008, godz. 03:20 - Jan Wasilewski