Twórczość literacka Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II


  Jan Paweł II był papieżem niezwykłym - sprawował posługę kapłańską, przez kilkadziesiąt lat kierował Kościołem Katolickim, niestrudzenie pielgrzymował po świecie, apelował o pokój... Był jednak nie tylko osobą duchowną, autorytetem moralnym, lecz również pisarzem. Od najmłodszych lat interesował się teatrem i literaturą. Opublikował kilka dramatów, zbiory poezji, rozważania, myśli i opracowania filozoficzne. Poniżej - spis dzieł papieża-literata.

2005 - "Pamięć i tożsamość"
2004 - "Wstańcie! Chodźmy!"
2003 - "Tryptyk Rzymski"
2002 - "Autobiografia"
1996 - "Dar i Tajemnica"
1994 - "Przekroczyć próg nadziei" (wywiad - rzeka)
1979 - "Myśląc ojczyzna".
1975 - "Rozważania o śmierci"
1960 - "Przed sklepem jubilera"
1950 - "Brat naszego Boga" (sztuka teatralna)
1946 - "Pieśń o Bogu ukrytym"
1940 - "Hiob", "Jeremiasz" (sztuki teatralne)


  Jan Paweł II był pierwszym Papieżem, który w czasie swego pontyfikatu pisał prywatne, bardzo osobiste książki i udostępniał je szerokiej publiczności. W czasie prawie 27-letniego pontyfikatu napisał cztery książki ("Dar i Tajemnica" - 1996, "Tryptyk Rzymski" - 2003, "Wstańcie, chodźmy!" - 2004, oraz "Pamięć i Tożsamość" - 2005), a każda z nich okazywała się bestsellerem i była tłumaczona na kilkadziesiąt języków.

  Fenomen pisarstwa Ojca Świętego może wynikać z jego wcześniejszych doświadczeń. Tworzył bowiem jeszcze zanim został powołany na Stolicę Piotrową. Karol Wojtyła - przyszły Papież większość tekstów podpisywał pseudonimem Andrzej Jawień. Pierwsze próby literackie szybko zostały zauważone oraz docenione. Krytycy pisali: "wie, czego chce od literatury, ma własny język artystyczny oraz własne sprawy do rozstrzygnięcia". Zaczynał od dużych form, w latach 1950-1952 opublikował na łamach "Tygodnika Powszechnego" trzy poematy. W 1946 roku wydrukowana została "Pieśń o Bogu ukrytym", w 1975 roku "Rozważania o śmierci", a w roku 1979 poemat "Myśląca ojczyzna". Z racji swego zamiłowania do teatru pisał także sztuki teatralne. Jedna z pięciu napisanych przez Niego sztuk zaginęła. Jej problematyka skupiała się wokół Starego Testamentu. Najbliższa Mu była właśnie tematyka starotestamentowa, przykładem są również dwie sztuki napisane w roku 1940, inspirowane wydarzeniami roku 1939: "Hiob" i "Jeremiasz". Kilka lat (pięć lub sześć) poświęcił Karol Wojtyła na napisanie sztuki "Brat naszego Boga" (1944-1950). Bohaterem tej sztuki jest Brat Albert Chmielowski - późniejszy święty, kanonizowany właśnie przez Jana Pawła II. Natomiast w roku 1960 Karol Wojtyła napisał swoją najbardziej znaną i często wystawianą sztukę "Przed sklepem jubilera". Wykorzystał w niej własne doświadczenia kapłańskie, pedagogiczne i psychologiczne. To utwór poświęcony problemom miłości małżeńskiej.

  W momencie powołania na Stolicę Piotrową porzucił pisarstwo, ale nie na zawsze. W roku 1996 z okazji jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich Ojca Świętego ukazała się napisana przez Niego autobiograficzna książka "Dar i Tajemnica". Ojciec Święty napisał ją latem 1996 roku w Dolomitach. To bardzo osobiste wspomnienia czasów kapłańskich Karola Wojtyły. Papież opowiada w niej o własnej młodości i powodach wyboru stanu duchownego. Osiem lat później, w roku 2004 Ojciec Święty napisał niejako jej kontynuację, zatytułowaną "Wstańcie, chodźmy!". Książka ta jest refleksją o posłudze biskupiej opartej na wydarzeniach, jakie miały miejsce w życiu Karola Wojtyły, począwszy od 1958 roku. Odnaleźć w niej można także odniesienia do wydarzeń po 1978 roku, w których Ojciec Święty nawiązuje do swojej posługi apostolskiej. W roku 2003 ukazał się poemat mistyczny Jana Pawła II "Tryptyk Rzymski", który jest swego rodzaju syntezą dotychczasowej twórczości literackiej Karola Wojtyły. W tym niezwykłym utworze Ojciec Święty rozpatruje bardzo osobiście kwestie życia i śmierci. "Pamięć i tożsamość" to ostatnia książka Jana Pawła II. Powstała w oparciu o rozmowy, jakie prowadził w 1993 roku z księdzem Józefem Tischnerem i prof. Krzysztofem Michalskim, założycielami 'Instytutu Nauk o Człowieku' w Wiedniu. Tematem książki jest człowiek zanurzony w historii, stający wobec zła XX wieku, szukający swej tożsamości. Papież wskazuje w niej perspektywę, z jakiej na historię cywilizacji patrzeć należy, jak na historię zbawienia.

  Nawet w okresie, gdy Ojciec Święty nie tworzył sam, ukazywały się drukiem jego niezwykłe rozmowy. Najpopularniejszą z tego typu książek jest "Przekroczyć próg nadziei", w której Jan Paweł II odpowiada na pytania, które zadawał mu włoski dziennikarz, Vittorio Messori. Tytuł tej książki jest bardzo wymowny; Papież zaprasza w niej współczesnego człowieka, aby wyszedł z obszaru smutku, zwątpienia i wszedł w obszar nadziei, gdzie działa Bóg w osobie Jezusa Chrystusa.

  We wszystkich książkach napisanych w czasie swojego pontyfikatu Ojciec Święty Jan Paweł II mówił o najważniejszych sprawach prostym, przystępnym językiem - na tym właśnie polegała wyjątkowość Jego twórczości.

(AL,
www.wrotapodlasia.pl - dostęp 2005, później tekst niedostępny)

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Faksymile autografu Jana Pawła II
 Pamięć i tożsamość na CD, Znak 2005, ostatnia książka Jana Pawła II - audio

Pamięć i tożsamość na CD, Wydawca: Znak, 2005. Ostatnia książka Jana Pawła II w wersji audio,
przygotowana we współpracy z Radiem Kraków specjalnie na rocznicę urodzin Ojca Świętego.
Czytają: Jerzy Trela i Tadeusz Zięba, reżyseria: Romana Jastrzębiec-Bobrowska,
muzyka: Ewa Kornecka, opr. graf.: Olgierd Chmielewski

 

 

Dzień Papieski w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, 16 maja 2005 r.:
ks. prof. Henryk Misztal o świętości i beatyfikacji Jana Pawła II

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2008, godz. 03:51 - Jan Wasilewski