Ważniejsze Listy apostolskie Jana Pawła II


Rutilans agmen - do Kościoła w Polsce z okazji 900-lecia męczeństwa św. Stanisława
- 8 V 1979 r.
Dominicae cenae - do wszystkich biskupów świata o tajemnicy i kulcie Eucharystii
- 24 II 1980 r.
Egregiae virtutis - motu proprio ogłaszający świętych Cyryla i Metodego patronami Europy
- 31 XII 1980 r.
Familia a deo instituta - motu proprio ustanawiający Papieską Radę ds. Rodziny
- 9 V 1981 r.
Beata hedvigis - motu proprio ustanawiający Papieską Akademie Teologiczną w Krakowie
- 8 XII 1981 r.
Tredecim anni - motu proprio definitywnie aprobujący statut Międzynarodowej Komisji Teologicznej
- 6 VIII 1982 r.
Recognitio iuris - motu proprio o ustanowieniu Papieskiej Komisji
Interpretacji Kodeksu Prawa Kanonicznego
- 2 l 1984 r.
Salvifici doloris - o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia
- 11 II 1984 r.
Die dominico paschae - na zakończenie Roku Świętego
- 29 IV 1984 r.
Dolentium hominum - motu proprio ustanawiający Papieską Komisję Duszpasterstwa
Pracowników Służby Zdrowia (obecna Papieska Rada ds. Pracowników Służby Zdrowia)
- 11 II 1985 r.
Do młodych całego świata - z okazji Światowego Roku Młodzieży
- 31 III 1985 r.
Sescentesima anniversaria - na 600-lecie Chrztu Litwy
- 5 VI 1987 r.
Duodecimum saeculum - na 1200-lecie Soboru Nicejskiego II
- 4 XII 1987 r.
Euntes in mundium - na 1000-lecie Chrztu Rusi Kijowskiej
- 25 l 1988 r.
Decessores nostri - o reformie Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej
- 18 VI 1988 r.
Mulieris dignitatem - z okazji Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety
- 15 VIII 1988 r.
W 25. rocznice ogłoszenia Konstytucji Soborowej Sacrosanctum Concilium o świętej Liturgii
- 4 XII 1988 r.
Motu proprio ustanawiający Urząd Pracy Stolicy Apostolskiej
- 1 l 1989 r.
Z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej
- 27 VIII 1989 r.
Z okazji 500-lecia ewangelizacji Ameryki Łacińskiej
- 29 VI 1990 r.
Europae orientalis - motu proprio o przekształceniu Komisji Pro Russia
w Stałą Komisje Międzydykasterialną ds. Kościoła w Europie Wschodniej
- 15 l 1993 r.
Motu proprio o połączeniu Papieskiej Rady ds. Kultury z Papieską Radą ds. Dialogu z Niewierzącymi
oraz o przekształceniu Papieskiej Komisji ds. Zachowania Dziedzictwa Artystycznego i Historycznego Kościoła w Papieską Komisję ds. Kościelnych Dóbr Kultury
- 25 III 1993 r.
O ustanowieniu Papieskiej Akademii Nauk Społecznych
- 1 I 1994 r.
O ustanowieniu Papieskiej Akademii Obrony Życia
- 11 II 1994 r.
Ordinatio sacerdotalis - o udzielaniu świeceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom
- 22 V 1994 r.
Tertio millennio adveniente - w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000
- 10 XI 1994 r.
Orientale lumen - w 100. rocznice Listu apostolskiego Orientalium dignitas papieża Leona XIII
- 2 V 1995 r.
Na 400-lecie Unii Brzeskiej
- 12 XI 1995 r.
Na 350-lecie Unii Użhorodzkiej
- 18 IV 1996 r.
O Duszpasterstwie Ludzi Morza
- 31 l 1997 r.
Laetamur magnopere - zatwierdzający i promulgujący poprawione,
wzorcowe wydanie łacińskie Katechizmu Kościoła Katolickiego
- 15 VIII 1997 r.
Divini amoris scientia - z okazji ogłoszenia św. Teresy z Lisieux Doktorem Kościoła
- 19 X 1997 r.
Ad tuendam fidem - motu proprio wprowadzający pewne przepisy do Kodeksu Prawa Kanonicznego
i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich
- 18 V 1998 r.
Motu proprio o naturze teologicznej i prawnej Konferencji Episkopatów
- 21 V 1998 r.
Dies domini - o świętowaniu niedzieli
- 31 V 1998 r.
Motu proprio ogłaszający św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny
i św. Teresę Benedyktę od Krzyża Współpatronkami Europy
- 1 X 1999 r.
Z okazji 300-lecia Unii greckokatolickiego Kościoła Rumunii z Kościołem Rzymskim
- 7 V 2000 r.
Motu proprio o ogłoszeniu św. Tomasza Morusa Patronem rządzących i polityków
- 31 X 2000 r.
Novo millennio ineunte - na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
- 6 I 2001 r.
Misericordia dei - motu proprio o niektórych aspektach sprawowania Sakramentu Pokuty
- 7 IV 2002 r.
Rosarium virginis Mariae - o różańcu świętym
- 16 X 2002 r.
Mane nobiscum Domine - z okazji Roku Eucharystii (X 2004 - X 2005)
ogłoszony w październiku 2004 r. do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu
(ze wspomnieniem świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy)
- 24 I 2005 r.

 

Listy, przesłania i inne dokumenty papieskie Jana Pawła II (wybór)


List o wolności religijnej, skierowany do sygnatariuszy Aktu Końcowego w Helsinkach
- 1 IX 1980 r.
List na 1600-lecie Soboru Konstantynopolitańskiego l I 1550-lecie Soboru Efeskiego
- 25 III 1981 r.
List wzywający do modlitwy za Kościół w Chinach
- 6 I 1982 r.
List o powołaniu Papieskiej Rady Kultury
- 20 V 1982 r.
Aperite Portas Redemptori: bulla ogłaszająca Rok Święty, Jubileusz 1950-lecia Odkupienia
- 6 I 1983 r.
List na 500-lecie urodzin Marcina Lutra
- 31 X 1983 r.
Magnum baptismi donum: przesłanie z okazji 1000-lecia Chrztu Rusi Kijowskiej
- 14 II 1988 r.
List do wszystkich osób konsekrowanych we wspólnotach zakonnych
oraz instytutach świeckich z okazji Roku Maryjnego
- 22 V 1988 r.
List zapowiadający nawiązanie stosunków dyplomatycznych miedzy Stolicą Apostolską a Polską
- 11 IV 1989 r.
List w obronie nietykalności życia ludzkiego
- 19 V 1991 r.
List o stosunkach miedzy katolikami a prawosławnymi w nowej sytuacji Europy Środkowej i Wschodniej
- 31 V 1991 r.
List w związku z ustanowieniem nowej organizacji kościelnej w Polsce
- 25 III 1992 r.
List o ustanowieniu Światowego Dnia Chorego
- 13 V 1992 r.
Orędzie w obronie ludności Bośni i Hercegowiny
- 1 III 1993 r.
List do rodzin z okazji Roku Rodziny 1994
- 2 II 1994 r.
List do głów państw w związku z konferencją kairską ONZ na temat zaludnienia i rozwoju
- 19 III 1994 r.
List do dzieci w Roku Rodziny
- 13 XII 1994 r.
Przesłanie z okazji 50. rocznicy zakończenia w Europie II wojny światowej
- 8 V 1995 r.
Przesłanie z okazji konferencji ONZ poświeconej kobiecie
- 26 V 1995 r.
List do kobiet w związku z konferencją ONZ poświeconą kobiecie
- 29 VI 1995 r.
Przesłanie w związku z 50. rocznicą zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki
- 5 VIII 1995 r.
List z okazji 750-lecia święta Bożego Ciała
- 28 V 1996 r.
Przesłanie na Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią i Nielegalnym Handlem Narkotykami
- 28 VI 1996 r.
Orędzie z okazji obchodów l Dnia Życia Konsekrowanego
- 6 I 1997 r.
Incarnationis mysterium: bulla ogłaszająca Wielki Jubileusz Roku 2000
- 29 XI 1998 r.
Przesłanie z okazji 50. rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
- 30 XI 1998 r.
List do artystów
- 4 IV 1999 r.
Przesłanie z okazji 50-lecia powstania Rady Europy
- 5 V 1999 r.
Orędzie na 100-lecie poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
- 11 VI 1999 r.
Przesłanie poświecone nowym ruchom i wspólnotom kościelnym
- 18 VI 1999 r.
List o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia
- 29 VI 1999 r.
List do osób w podeszłym wieku
- 1 X 1999 r.
List w związku z obchodami 1000. rocznicy Synodu i Zjazdu Gnieźnieńskiego
- 12 II 2000 r.
List do przedstawicieli Światowego Ruchu Chrześcijańskich Ludzi Pracy
- 7 V 2000 r.
Orędzie na Jubileusz w więzieniach
- 24 VI 2000 r.
Nowa Ustawa Zasadnicza Państwa Watykańskiego
- 26 XI 2000 r.
Przesłanie do Światowej Unii Katolickich Organizacji Kobiecych
- 7 III 2001 r.
Przesłanie w związku z epidemią HIV/AIDS
- 21 VI 2001 r.
Przesłanie do osób konsekrowanych
- 21 IX 2001 r.
List do przywódców państw i rządów; dekalog z Asyżu na rzecz pokoju
- 24 II 2002 r.
Przesłanie do spowiedników
- 15 III 2002 r.
Przesłanie z okazji 50. rocznicy ustanowienia stałej misji Stolicy Apostolskiej przy UNESCO
- 25 XI 2002 r.

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

  Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II  

 

 

Dzień Papieski w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, 16 maja 2005 r.:
ks. prof. Henryk Misztal o świętości i beatyfikacji Jana Pawła II

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski

Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2008, godz. 03:17 - Jan Wasilewski