Adhortacje apostolskie Jana Pawła II


Catechesi tradendae - o katechizacji w naszych czasach
- 16 X 1979 r.
Familiaris consortio - o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym
- 22 XI 1981 r.
Redemptionis donum - o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odkupienia
- 25 III 1984 r.
Reconciliatio et paenitentia - o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła
- 2 XII 1984 r.
Christifideles laici - o powołaniu i posłannictwie świeckich w Kościele i w świecie
20 lat po Soborze Watykańskim II
- 30 XII 1988 r.
Redemptoris custos - o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła
- 15 VIII 1989 r.
Pastores dabo vobis - o formacji kapłanów we współczesnym świecie
- 25 III 1992 r.
Ecclesia in Africa - o Kościele w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej u progu roku 2000
- 14 IX 1995 r.
Vita consecrata - o życiu zakonnym i jego misji w Kościele i w świecie
- 25 III 1996 r.
Posynodalna Adhortacja apostolska Nowa nadzieja dla Libanu
- 10 V 1997 r.
Ecclesia in America - o spotkaniu z Jezusem Chrystusem żywym, drogą do nawrócenia,
komunii i solidarności w Ameryce
- 22 I 1999 r.
Ecclesia in Asia - o Jezusie Chrystusie Zbawicielu oraz Jego misji miłości i służby w Azji:
«Aby mieli życie i mieli je w obfitości» (por. J 10, 10)
- 6 XI 1999 r.
Ecclesia in Oceania - o Jezusie Chrystusie i ludach Oceanii:
kroczyć Jego drogą, głosić Jego prawdę, żyć Jego życiem
- 22 XI 2001 r.
Ecclesia in Europa - o Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele jako źródło nadziei dla Europy
- 28 VI 2003 r.
Posynodalna Adhortacja apostolska Pastores Regis - o biskupie, słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa
dla nadziei świata (o posłudze biskupów w Kościele)
- 16 X 2003 r.

 

Konstytucje apostolskie Jana Pawła II


Sapientia christiana - w sprawie uniwersytetów i wydziałów kościelnych
- 15 IV 1979 r.
Scripturarum thesaurus - w związku z promulgacją nowej Wulgaty
- 25 IV 1979 r.
Ut Sit - o powołaniu Prałatury Personalnej Świętego Krzyża i Opus Dei
- 28 XI 1982 r.
Sacrae Disciplinae Leges - ogłoszona z okazji wprowadzenia nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego
- 25 l 1983 r.
Divinus perfectiones magister - w sprawie nowego prawodawstwa w procedurze procesów kanonizacyjnych
- 25 I 1983 r.
Spirituali militum curae - w sprawie ordynariatów wojskowych
- 21 IV 1986 r.
Pastor bonus - o Kurii Rzymskiej
- 28 VI 1988 r.
Ex corde Ecclesiae - o uniwersytetach katolickich
- 15 VIII 1990 r.
Sacri Canones - ogłoszona z okazji wprowadzenia Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich
- 18 X 1990 r.
Fidei Depositum - z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego,
opracowanego po Ekumenicznym Soborze Watykańskim
- 11 X 1992 r.
Universi Dominici Gregis - o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymskiego
- 22 II 1996 r.

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

 Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II

 

    Dzieło Jana Pawła II   Dzieło Jana Pawła II  

 

 

Dzień Papieski w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, 16 maja 2005 r.:
ks. prof. Henryk Misztal o świętości i beatyfikacji Jana Pawła II

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2008, godz. 03:01 - Jan Wasilewski